اهمیت و نقش شرکت‌های کوچک و متوسط

دانلود پایان نامه

اهمیت و نقش شرکت‌های کوچک و متوسط

بنگاه­های کوچک و متوسط امروزه به عنوان عامل رشد ساختار صنعتی بسیاری از کشورها محسوب می­شوند و اینگونه صنایع برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که درصدد احیای ساختار صنعتی خود هستند،بسیار حائز اهمیت است. این کشورها دریافته­اند که برای سرعت بخشیدن به روند صنعتی شدن،اولویت باید به رشد صنایع کوچک و متوسط داده شود نه صنایع بزرگ. به همین دلیل در حال حاضر اشتیاق و تمایل بی­سابقه­ای نسبت به صنایع کوچک در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد(موسی نژاد،1372).

نگاهی کوتاه به ساختار نظام اقتصادی کشورهای مختلف ما را با اهمیت و جایگاه شرکت ها و شرکت‌های کوچک و متوسط بیشتر آشنا می­کند. اخیراً بسیاری از کشورها دریافته­اند که واحدهای تولیدی کوچک قادر به ایفای نقش عمده­ای در اقتصاد ملی هستند. در برخی از کشورها چنین بنظر می­رسد که اقتصاد ملی بر پایه واحدهای کوچک بنا شده است. در تایوان 90 درصد صادرات توسط این بخش تامین می­گردد. تجربه تایوان باعث شد که بسیاری از کشورها همانند سنگاپور و مالزی اقتصاد خود را به سمت واحدهای کوچک و متوسط سوق دهند(کیانی،1372). در ایران حدود7/99 درصد کارگاه­های صنعتی کشور، سازمان‌هایی هستند که کمتر از 50 نفر پرسنل دارند و این سازمان‌های کوچک8/53 درصد ارزش تولیدات صنعتی کشور را تشکیل می­دهند. در دیگر کشورهای جهان نیز بخش مهمی‌از درآمد ملی صنعتی توسط این سازمان‌ها تامین می­گردد(فتحی،1385).

درخصوص اهمیت این شرکت ها، همین بس که حداقل 3/2 میلیون موسسه کوچک و متوسط در آلمان وجود دارد که تعداد کارکنان آن ها 20 میلیون نفر است و 70 درصد کل شاغلان این کشور را در خود جای داده اند. در ایالات متحده نیز حدود 25 میلیون شرکت کوچک وجود داردکه بیش از 50 درصد از نیروی کار بخش خصوصی را دراختیار دارد. این شرکت‌ها به تنهایی نیمی از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را تامین کرده و 96 درصد از کل صادرات این کشور نیز توسط این شرکت ها تولید می­شوند.(ابراهیمی و همکاران1381)

این شرکت ها به دلیل ویژگی های خاصی که دارند، از کارکردهای بی بدیلی برخوردارند. در زیر برخی از این خصوصیات آورده می شود:

  • شرکت های کوچک و متوسط از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار بوده و کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری بیشتری در آن ها صورت می­پذیرد. این شرکت ها راحت تر می­توانند خود را با تغییرات پرشتاب محیطـــی تطابق داده و نسبت به مؤلفه های محیطی همچون عوامل اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی، سیاسی و قانونی سریعتر واکنش نشان دهند. (غفاری و پورمحمدی،1387)

بیش از 55 درصد از نوآوری ها و اختراعاتی که در ایالات متحده آمریکا به ثبت می­رسد، در شرکت های کوچک و متوسط رخ می­دهد (ابراهیمی و همکاران1381).

  • شرکت‌های کوچک و متوسط عامل جذب و اشتغال بخش عظیمی از جمعیت کشورها و آموزش و تربیت نیروی کار ماهر هستند. به عنوان مثال در آلمان، 80 درصد از نیروی کار، ابتدا جذب صنایع کوچک و متوسط می­شوند و آموزش های لازم و مهارت های حرفه ای مورد نیاز را کسب می­کنند، به گونه ای که این صنایع برای دانش­آموزان و دانشجویان به کارگاهی برای کسب مهارت­های فنی و حرفه ای تبدیل شده­اند(کیم و همکاران ، 2006).
  • تامین نیروی انسانی متخصص برای شرکت های بزرگ، غالباً توسط شرکت های کوچک و متوسط صورت می­گیرد. این مسئله به صورت یکی از مشکلات کنونی این گونه شرکت‌ها درآمده است، زیرا غالباً افراد متخصص پس از کسب تجربه در شرکت های کوچک و متوسط، جــذب صنــایع بـزرگتر و جذابتر می­شوند. از آنجا که شرکت‌های کوچک و متوسط در مقایســه بــا صنایع بزرگ با سرمایه کمتری می­توانند ایجاد اشتغال کنند، تعداد مشاغلی که این دسته از شرکت ها ایجاد می­کنند بیشتر از شرکت های بزرگ است (معزز،1386).
  • جذب و پذیرش کارکنان با شرایط خاص در این شرکت‌ها بــا سهـولت بیشتری صورت می­گیرد. این شرکت ها توانسته اند امکان اشتغال برای افراد جوان، سالمندان، زنان،کارکنان پاره وقت و حتی افراد معلول نیز فراهم کنند. هزینه بیرون آمدن از صنعت برای این گونه شرکت ها در مقایسه با شرکت های بزرگ کمتر است. از این رو بسیاری از کشورهای جهان توجه خاصی به این گروه از شرکت‌ها دارند و با مطالعه و بررسی درمورد مسائل ومشکلات آن ها، سعی در استفاده از مزیت های گوناگونی دارند که این شرکت ها ایجاد می­کنند. (سیمسون و تویارد،2002)
این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.