خطرات مطرح در بیمه های اشخاص

خطرات مطرح در بیمه های اشخاص:

شناسایی خطرات مطرح در هر رشته بیمه ای، علاوه بر کمک به طراحی بیمه نامه های مناسب، به نحوه عملکرد مکانیزم بیمه ای نیز کمک می کند؛ زیرا شناسایی این خطرات باعث می شود انواع و اقسام بیمه نامه ها با پوشش های متنوع برای جبران خسارتهای ناشی از آن خطرات، طراحی و وارد بازار شوند. این موضوع به دلیل رفع نیازهای گوناگون بیمه گذاران، افراد جامعه را به تهیه پوشش بیمه ای ترغیب و در نتیجه به  رونق بازار بیمه ای کمک فراوانی می کند. از طرف دیگر به بیمه گران در جهت طراحی شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه ها و همچنین استخراج نرخ حق بیمه، باتوجه به مکانیزم فوق، یاری می رساند؛ این خطرات در بیمه‎های اشخاص که آنها را تحت پوشش قرار می دهد، به شرح زیر می باشند:

 

1- بیماری: بیماری به هر وضعیت غیر عادی در بدن و روان می گویند که باعث ایجاد ناراحتی، سوء کارکرد یا تنش در فرد مبتلا یا افراد در ارتباط با او می شود.

2- از کارافتادگی: از کار افتادگی کاهش یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن است که ناشی از حادثه یا بیماری باشد. منظور از از کار افتادگی در بیمه؛ یعنی همان Disability است. از کار افتادگی به دوسته عمده از کار افتادگی کامل و از کار افتادگی جزئی تقسیم می شود. از کار افتادگی کلی حالتی است  که حداقل دو سوم(66%) اعضای بدن دچار از کار افتادگی شده باشند که در چنین حالتی فرد را از کار افتاده یا از کار ا فتاده کلی می نامیم. اما از جمع اعضای آسیب دیده به 66% نرسند، فرد دچار از کار افتادگی جزئی شده است. علاوه بر آن هر کدام از انواع از کار افتادگی اعم از کلی و جزئی به دو گروه موقت و دائم تقسیم می‎شوند.منظور از موقت این است که از کار افتادگی فرد، طی معالجه پزشکی بهبود یابد و فرد پس از مدتی توانایی قبلی خود را بدست آورد، اما از کار افتادگی دائم زمانی رخ می دهد که امیدی به بهبود وضعیت و بازیافت توانایی عضو یا اعضای آسیب دیده نباشد و همچنین پزشک معالج و نیز پزشک معتمد بیمه گر درمان عضو را تمام شده تلقی کند و یا بی اثر بداند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی

3- نقص عضو: عامه مردم از کار افتادگی و نقص عضو را یکی می پندارند، حال آنکه این دو واژه با هم متفاوت اند. تفاوت نقص عضو با از کار افتادگی به لحاظ بیمه ای در این است که عضو انسان در حالت از کار افتادگی سر جای خود باقی می ماند، اما در حالت نقص عضو، عضو مربوطه قطع شده یا تغییر شکل داده است.

4-بستری در بیمارستان یا منزل: یکی از خطرات مطرح در بیمه های اشخاص این است که فرد به دلیل بیماری خود و سپری شدن فرایند معالجه به بستری شدن در بیمارستان یا منزل و استراحت کامل تن در دهد. در این صورت آنچه برای فرد خطر به حساب می آید این است که ممکن است شغل و حرفه او به نحوی باشد که در این مدت درآمدی را از دست بدهد؛ لذا بیمار علاوه بر هزینه های درمانی،سنگینی بار درآمد از دست رفته را نیز باید تحمل کند.

 

5- حادثه: هر پیشامدی که بصورت ناگهانی، خارج از اراده فرد و بر اثر یک عامل خارجی اتفاق افتد و باعث فوت یا نقص عضو و از کار افتادگی افراد شود یا اینکه هزینه های پزشکی به همراه داشته باشد حادثه نامیده می‌شود.

6- فوت: فوت تنها خطری است که نه تنها عمر انسان را تهدید می کند، بلکه احتمال رخ دادن آن قطعی است؛ تنها زمان وقوع آن مشخص نیست. عاقبت، عمر تمامی انسانها صرف نظر از دلیل فوت، روزی به پایان خواهد رسید، خواه فوت طبیعی باشد یا به علت بیماری یا حادثه.

7- حیات:زنده ماندن نیز در زمره خطرات می تواند به حساب بیاید که زندگی افراد را تهدید می کند. این طبیعی است که مرور زمان و گذشت ایام توانایی افراد را کاهش می دهد. از طرفی هزینه های وجود دارد که مخصوص آن زمان است یا اینکه در آن مقطع از سن اشخاص افزایش می یابد؛ لذا باید چاره اندیشید تا افراد در سنین بالا بتوانند مبالغ قابل توجهی را به صورت یکجا یا مستمری بازنشستگی در اختیار داشته باشند تا بتوانند از دوران کهولت خود لذت ببرند.

Author: 92