فرایند و فعالیت های دانشی

فرایند و فعالیتهای دانشی

به منظور توسعه کاربرد دانش در مجموعه های دولتی می تواندر ساختار سازمانی رسمی سازمان، جایگاهی را برای مدیریت دانش در نظر گرفت که به صورت کاملاً تخصصی فعالیت تسهیم و استفاده از دانش را رهبری کرده و پایه های فکری و عقیدتی افراد را در این زمینه اصلاح می کند. بعد از به اشتراک گذاری دانش باید دانش کسب شده را به کار برد و درونی کرد تا خروجی کار، خلق مجدد دانش باشد. خلق دانش ممکن است به گونه های مختلفی مثل محصولات یا خدمات جدید، افزایش نوآوری، بهبود ارتباطات با مشتریان و موارد مشابه آن تجلی کند. این امر در بخش دولتی به صورت فرایندها و سیستم های سازمانی، نوآوری و بهبود ارتباطات با عموم و راههای جدید همکاری با یکدیگر (در داخل سازمان و یا سازمانهای دیگر) نمود می یابد. توزیع دانش و انتقال دانش غالباً دارای نقش جایگزینی برای هم هستند و توصیف کننده فرایندهای کسب و کاری برای هم می باشند که دانش را در میان اعضای یک سازمان و یا گروه های همکار، منتقل کرده و توزیع می کنند. کانال های توزیع می تواند رسمی و یا غیر رسمی باشد به طوری که کانال های غیر رسمی می توانند فرایند اجتماعی کردن دانش را تسریع کرده و این نوع کانال ها برای سازمانهای کوچک بسیار مناسب است در حالی که توزیع دانش از طریق کانال های رسمی مانند آموزش ها توزیع گسترده تری از دانش را تضمین می کند و برای دانش های مفهوم محور و تخصصی محور در سازمانهای بزرگ مناسب تر است(296-303sadera&gable,2010:).فرایندی که در آن دانش به درستی توزیع شده به عنوان یادگیری موفق سازمانی یاد می شود واین امر را منوط بر ایجاد انگیزه، تشویق کارمندان، توانایی به اشتراک گذاری منابع دانشی وتوانایی پذیرش دانش از طرف دریافت کننده دانش می دانند (nayir&uzuncarsili,2010).این فرایند را می توان از طریق شاخص هایی همچون ایجاد ارتباط بین تسهیم دانش و استراتژی کسب وکار، نقش فعال شبکه های انسانی، نقش فعال رهبران ومدیران در تسهیم دانش، تناسب تسهیم دانش با فرهنگ کلی سازمان، ایجاد ارتباط منسجم میان تسهیم دانش و امور کاری روزانه و نهادینه کردن اصول یادگیری و طرح ایده ها و پیشنهادات جدید از طرف کارمندان ایجاد نمود(leibowitz&chen,2001: 12-15). برای سنجش عامل  فعالیت ها و فرایندها در استقرار موفق مدیریت دانش در سازمان بایستی عناصر زیر مورد توجه قرارگیرند:

  • فرایندهای یافتن دانش
  • استقرار چرخه دانش
  • جریان مستند سازی دانش
  • پیگیری پروژه پیشرفت مدیریت دانش در سازمان
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه:شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران

Author: 92