بایگانی ماهیانه: دی ۱۳۹۷

دانلود پایان نامه درمورد حمایت اجتماعی، دلبستگی ایمن، سلامت روان، رفتار پرخاشگرانه

سهولتی بیشتر از بافت خانواده، به آزمایشگری بپردازند و در آن، برای اکتشاف موقعیت‎ها، بازخوردها و رفتارهای جدید، احساس راحتی بیشتری ‎کنند (براون،2004 ؛ گلداشتاین و دیگران، 2005 ؛ ایکرز و دیگران، 1998). شکل‎گیری هویت به عوامل شخصی و بافت‎هایی … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دانلود پایان نامه درمورد هویت شخصی، هویت اجتماعی، دو قطبی

زیست‎شناختی، بسیار وابسته است. اریکسون بر این باور است که عوامل زیست‎شناختی، یعنی، کشاننده‎های جدید، نیرومندی‎های جسمانی و توانایی‎های شناختی در شدت بحران حاد هویت نقش دارند ولی این عوامل موجب بحران نمی‎شوند؛ مگر آنکه فرهنگ نتواند”من”را در تسلط بر … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دانلود پایان نامه درمورد مصرف مواد، دختران نوجوان، پیامدهای رفتاری، بزهکاری نوجوانان

از کودکان10″(2002، نقل از سامروف11، پک12و اکلز13، 2004)، تنها در سال 2000، 7/1 میلیون نفر نوجوان دستگیر شده‎اند. به علاوه، آمارها نشان می‎دهد که مشکلات برونی‎سازی‎شده و مصرف مواد در میان دختران در حال افزایش است؛ مثلاً بین سال‎های 1993 … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه ارشد رایگان درمورد امنیت انرژی، گاز طبیعی، نفت و گاز، خاورمیانه

نقش محوری است. شرکت ملی نفت چین قبل از تهاجم به عراق، قرار داد توسعه سه میدان دیگر (هلفایا، لاحیض و سویا) را نیز با کشور عراق منعقد کرد. این قرار دادها عملا عقیم مانده اند. حضور نظامی آمریکا در … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه ارشد رایگان درمورد نفت و گاز، تولید نفت، نفت وگاز، صادرات گاز

اساس برآورد آژانس بین‌المللی انرژی میزان ذخایر نفتی ایران به 155 میلیارد بشکه رسیده است.(روزنامه مردم سالاری، 1392، 6)منابع عمده گازی ایران در پارس جنوبی، شمالی، کیش و کنگان – نار واقع شده است. در سال 2010 ایران 5.2 نریلیون … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه ارشد رایگان درمورد امنیت انرژی، نفت و گاز، مصرف کننده، ژئوپلیتیک

امنیت انرژی و میزان ذخایر نفت و گاز در جهان با ارائه نمودار های مختلف و در کنار آن وضعیت انرژی دو کشور ایران و چین به طور اختصاصی مورد بررسی قرار می گیرد. فصل سوم به آزمون فرضیه تحقیق … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه ارشد رایگان درمورد امنیت انرژی، ایران و چین، نفت و گاز، اقتصاد انرژی

……………………………………………………………………………..9متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………9متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………9متغیر وابسته ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………9تعریف مفاهیم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9روش گردآوری مطالب…………………………………………………………………………………………………………………………………….11سازمان دهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….11فصل اول-مبانی نظری پژوهشمقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13بخش اول: مبانی اقتصاد وامنیت انرژی ……………………………………………………………………………………………………….13پیوند اقتصاد و انرژی………………………………………………………………………………………………………………………………………13تعریف امنیت انرژی………………………………………………………………………………………………………………………………………..14شاخص های اﻣﻨﻴﺖ اﻧﺮژی …………………………………………………………………………………………………………………………..15امنیت انرژی مبتنی بر وابستگی متقابل………………………………………………………………………………………………………..16مسائل در حال ظهور امنیت انرژی … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه با کلمات کلیدی درک خطر، زمان واکنش، رفتارهای پرخطر، یافته های پژوهش

بتدی و باتجربه در سه مولفه از درک خطرات ترافیکی درک خطر احتمال آسیب، درک خطر شدت آسیب جسمی از لحاظ آماری تفاوت معناداری وجود دارد و تنها در درک خطر شدت آسیب روانی تفاوت معناداری مشاهده نشد. در مورد … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه با کلمات کلیدی درک خطر، رفتارهای پرخطر، کنش های اجرایی، دانشگاه فردوسی مشهد

شدت عواقب جسمانی با 13 سوال شدت عواقب پزشکی ناشی از حادثه در هر موقعیت بود، و در نهایت بخش سوم که همان سوالات را در خصوص عواقب روانی ناشی از حوادث ترافیکی بود، مورد اندازه گیری قرار می داد. … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه با کلمات کلیدی رانندگان جوان، رفتارهای پرخطر، مکان کنترل، هیجان خواهی

ریمو60، 1998؛ بلوکی و هارتلی61، 1995). برخی مطالعات تفاوت جنسیتی را در میزان ادراک خطر مرتبط با موقعیت های ترافیکی نشان داده‌اند. مردها درک خطر کمتری در رانندگی در مقایسه با زن ها دارند (دجوی62، 1992؛ رسنبلام و وولف، 2002). … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌تان را بنویسید: