فایل رایگان پایان نامه حقوق : دیپلماسی عمومی

دانلود پایان نامه

2.2. جریان سکولار 168
2.3. جریان سلفی 170
2.3.1. سلفی‌گری تکفیری 172
2.3.2. سلفی‌گری جهادی 176
2.3.3 سلفی‌گری تنویری 178
3. تأثیرات جریان‌های سلفی بر بیداری اسلامی 180
3.1. افکار 183
3.1.1. گسترش قرائت سلفی از بیداری اسلامی 183
3.1.2. گسترش فرهنگ تکفیر و رادیکالیزم 188

3.1.3. تغییر کانون علمی به کانون جاهلی 191
3.1.4. گسترش موج اسلام هراسی و اسلام ستیزی 193
3.1.5. گسترش موج شیعه هراسی و شیعه ستیزی 196
3.1.6. ترویج نظریه احیای خلافت در سایه بیداری اسلامی 201
3.2. رفتار 203
3.2.1. رشد خشونت گرایی در جهان اسلام 203
3.2.2. ورود نیروهای خارجی به جهان اسلام 209
3.2.3. تضعیف اسرائیل ستیزی در جهان اسلام 211
3.2.4. سلفیه و ناکام ماندن بیداری اسلامی 213
نتیجه 214
فصل چهارم: کنترل و خروج از بحران: راهبردهای ج.ا.ا در مقابله با سلفی‏گری 216
مقدمه 217
1. روش بررسی 218
2. راهبردها و راهکارهای ج.ا.ا در مقابله با سلفی‏گری 218
2.1. راهبردهای مقدماتی و عملیاتی 219
2.2. گونه‌های راهبرد 220
2.3. سطوح راهبرد 221
راهبرد اول: هماهنگی و همسویی فعالیت‌های مرتبط با سلفیه 221
1. راهکار: تشکیل ستاد سلفیه 222
1.1. کارویژه‏های ستاد سلفیه 223
1.2. ماهیت فعالیت ستاد 223
1.3. ساختار ستاد 224
1.3.1. مدیریت 224
1.3.2. شورای عالی 224
1.3.3. کمیته‏های تخصصی 224
1.3.4. مدیریت نظارت و پیگیری 225
1.3.5 مدیریت اطلاعات و آمار 225
1.3.6. مدیریت هماهنگی 226
1.3.7. مدیریت پژوهش‏های بنیادین و کاربردی(دفتر مطالعات استراتژیک سلفیه) 226
راهبرد دوم: شناسایی جامع ظرفیت‌ها و فعالیت‌های سلفیه در جهان اسلام 226
1. تشکیل دفتر مطالعات استراتژیک سلفیه (دماس) 228
1.1. اهداف 229
1.2. مراحل فعالیت 230
1.3. ساختار تشکیلاتی 231
راهبرد سوم: تبیین مرزهای میان سلفیه تکفیری و اهل سنت 231
1. راهکار تهیه منشور مرزهای میان سلفیه و اهل سنت (راهکار اول) 237
1.1. مجمع التقریب 239
راهبرد چهارم: تبیین ماهیت جریان‌های سلفی و خطرات آنها 240
1. راهکار: تبیین تاریخ و تبار شناسی و کارنامه سلفیه 242
1.1. صدا و سیما 242
1.1.1. هیأت نظارت بر محتوا 242
1.1.2. قالبها 243
1.2. اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی 245
1.2.1. هدایت و مدیریت مقابله رسانه‌ای با سلفیه 245
1.2.2. تولید محتوا 246
2. راهکار: نقد عالمانه مبانی و اعتقادات سلفیه و پاسخ به شبهات(راهکار دوم) 247
2.1. حوزه‌های علمیه 249
1.2.1 تحقیق(پژوهش) 250
1.2.1.1. ارزیابی پژوهش‏های انجام شده در حوزه سلفیه 251
1.2.1.2. ایجاد مراکز تخصصی سلف پژوهی 252
1.2.1.3. تهیه متون آموز شی 253
1.2.2. تعلیم (آموزش) 254
1.2.2.1. تشکیل دوره‌های آموزشی 255
1.2.3. تبلیغ 257
1.2.3.1. محتوا 258
1.2.3.2. تربیت مبلغ 259
1.2.3.3. شورای اعزام 260
1.2.3.4. حوزه‌های تبلیغ 261
1.2.3.5. تبلیغ مجازی 261
1.2.4. توزیع مسؤولیت‌ها 262
3. راهکار : مدیریت اطلاعات و اخبار 263
3.1. اتاق فکر 264
3.2. شبکه‌های برون مرزی صدا و سیما 265
3.3. اتحادیه رادیو تلویزیون‌های اسلامی 265
3.4. خبرگزاری‌ها و مطبوعات 265
راهبرد پنجم: مقابله با شیعه هراسی و شیعه ستیزی 266
1. محورهای شیعه هراسی 271
1.1. محورهای سیاسی 271
1.2. محورهای اعتقادی 272
راهبرد فرعی اول: معرفی و ترویج شیعه اعتدالی 274

1. اصول حاکم بر ترویج معارف شیعه 274
2. آسیب شناسی تبلیغ شیعه 276
3. راهکار: شورای عالی گسترش معارف تشیع 277
3.1. مدیریت شورا (مجمع جهانی اهل بیت:) 277
3.1.1. اعضای شورا 279
3.1.2. وظایف شورا 280
4. راهکار: تأسیس شبکه جهانی اهل بیت: 281
5. راهکار: تشکیل سمن‌های مشترک با صوفیه و بریلوی‌ها(دیپلماسی عمومی) 282
6. راهکار: تأسیس کرسی‏های شیعه‏شناسی در مراکز مهم علمی (راهکار چهارم) 284
7. معرفی معارف شیعی به صورت ایجابی 285
8. راهکاراستفاده از غیرشیعیان برای دفاع از شیعه 285
راهبرد فرعی دوم: مقابله با جریان‌های افراطی شیعه سنی ستیز 286
1. راهکار: شورای مقابله با جریان‌های افراطی شیعه 287
2. راهکار: تدوین قوانین و تبیین مرزهای میان شیعه اعتدالی و شیعه افراطی 288
3. راهکار: تأکید بر شعور تا شور در تبلیغات شیعی 290
راهبرد ششم: تقریب میان مذاهب اسلامی 290
1. ماهیت راهکارهای تقریب میان مذاهب اسلامی 291
2. راهکار: تعریف پروژه‌های تحقیقاتی آسیب شناسی تقریب 292
3. راهکار: ارتباط سازمان دهی شده با علمای اسلامی 293
4. راهکار برگزاری اجلاس‌های هدفمند 294
5. راهکار بهره برداری از مراسم حج و عمره 295
نتیجه 296
نتیجه گیری 298
فهرست منابع 302
مقدمه: طرح تحقیق و چارچوب نظری
1. بیان مسأله
جهان اسلام در سال‏های اخیر شاهد تحولات بنیادینی بوده است. هرچند این تحولات ریشه در یکی دو قرن گذشته دارد، اما از نظر شکل و ساختار، بی‏سابقه است. مجموعه این تحولات که به سرنگونی برخی از دولت‏های وابسته به غرب و سکولار در جهان اسلام انجامید، «بیداری اسلامی» نام گرفت و بار دیگر اسلام به عنوان راهی برای برون رفت از عقب‏ماندگی و رشد و تعالی جوامع اسلامی مطرح گردید. بی‏شک نقطه عزیمت بیداری اسلامی در جهان اسلام، انقلاب اسلامی ایران است که زمینه‌ساز گسترش گفتمان انقلابی و اسلامی به سایر کشورهای اسلامی شده است.
اما علیرغم این که تحولات اخیر ماهیت اسلامی دارد و حرکتی خوش یمن و امید بخش است، اما یک جریان واحد ومنسجم نیست و در آفرینش آن گروه‌های مختلف و جریان‌های گوناگون حضور داشته‏اند. با این حال وجه غالب در بیداری اسلامی حضور پررنگ و کلیدی جریان‏های اسلام گرا است که مهمترین نقش را در ایجاد دگرگونی‏های سیاسی و اجتماعی کشورهای مسلمان ایفا کرده‏اند. در این میان نباید فراموش کرد که خود گفتمان اسلام گرایی دارای گرایش‏ها و جریان‏های مختلفی است که از طیف سکولار اسلام گرا گرفته و تا جریان‏های سلفی تند رو و رادیکال را شامل می‏شود. متأسفانه همین قرائت‏های گوناگون از گفتمان اسلام‏گرایی، سبب شده است که خرده گفتمان‏ها، اختلافات نسبتا عمیق و اساسی با یکدیگر پیدا کنند و زمینه هم‏گرایی در میان آنها کاهش یابد. هرچند کانون و دال مرکزی تمامی این خرده گفتمان‏ها به همان اصل« الاسلام هو الحل» اشاره دارد.
در این میان یکی ازمهمترین و تأثیرگذارترین جریان‏هایی که در دل گفتمان اسلام‏گرایی در تحولات معاصر، حضور فعالی داشته است، گفتمان سلفی‏گری است که قرائتی افراطی، فرقه گرایانه و ارتجاعی از اسلام است ونسبتا توانسته است به علل مختلف، مخاطبان زیادی در جهان اسلام بیابد.
البته علل گسترش اندیشه سلفی در جهان اسلام متعدد است که از آن جمله می‏توان به سیاست‏های غرب در جهان اسلام، حمایت‏های کشورهایی مانند عربستان و قطر از این جریان و یأس و سرخوردگی مسلمانان از مدرنیزم غربی و عملکرد غرب در کشورهای اسلامی اشاره کرد. اما آنچه اهمیت دارد این واقعیت است که گفتمان سلفی‏گری، بیداری اسلامی را به شمشیری دو لب تبدیل کرده است که اگر رهبری آن به دست جریان سلفی به ویژه تکفیری بیافتد، خطر آن کمتر از استیلای غرب بر جهان اسلام نیست.
واقعیت دیگری که در تعامل یا تقابل با جریان سلفی‏گری باید مورد توجه قرار گیرد، این واقعیت است که خود گفتمان سلفی‏گری نیز گفتمانی بسیط و منجسم نیست، بلکه در دل خود، خرده گفتمان‏های بسیاری دارد که گاه میان آنها تفاوت‏های بنیادینی دیده می‏شود. به عنوان نمونه در حالی که جریان اخوان المسلمین را بسیاری در ردیف جریان‏های سلفی قرار می‏دهند، خود این جریان فکری به سه جریان سکولار، معتدل و افراطی تقسیم می‏شود و حتی جریان سلفی موجود در کشوری مانند عربستان نیز خود به جریان‏های مختلف فکری همانند ملکیه، نوسلفیان، اخوان التوحید، جامیه و… تقسیم می‏شود که هرچند تمام آنها به اصول مشترکی پایبندند، اما تفاوت‏های بنیادینی در میان آنها دیده می‏شود.
نکته دیگری که در مطالعات سلف پژوهی اهمیت بسیاری دارد، اختلاف ماهوی و بنیادی این اندیشه با اندیشه شیعی و نظام سیاسی آن است. به گونه‏ای که معمولا جریان‏های سلفی در غیریت سازی و هویت سازی خود از شیعه نام می‌برند. به عبارت دیگر امروزه یکی از اجزاء اصلی سلفی‏گری، شیعه ستیزی است.
همچنین جریان سلفی با تکیه بر قدرت مالی بسیار و حمایت قدرت‏های استکباری، توانسته است در فضای سایبری و ماهواره‏ای و کلا رسانه‏ای، جایگاه خود را تثبیت کرده و با القاء شبهات اعتقادی، سیاسی و… بر طبل فرقه گرایی و ایجاد نفاق و اختلاف در میان امت اسلامی بیافزاید.
از طرف دیگر، از آنجا که از نظر جامعه شناسی، پایگاه گروه‏های سلفی و تکفیری معمولا در میان عامه مردم بوده و از نظر روانی تبلیغات آنان بیشتر بر جنبه‏های تحریک احساسات و هیجانات، استوار است، روش‏هایی که توسط این گروه‏ها در رسیدن به اهداف به کار گرفته می‏شود، معمولا بسیار خشن بوده و مسایلی از قبیل عملیات‏های انتحاری، بمب گذاری در مراکز و معابر عمومی و قتل عام‏های دسته جمعی را شامل می‌شود.
در مجموع هرچند خاستگاه‏های سلفی‏گری به مناطقی همانند شبه قاره، شبه جریزه عرب (عربستان و یمن) شمال افریقا و مصر محدود می‏شود، اما تراواشات این اندیشه، سایر مناطق جهان اسلام را نیز در نوردیده است و به ویژه با استفاده از هیجانات ناشی از انقلاب‌ها و تأثیرگذاری بر روند آنها، در حال تثبیت جایگاه خود در وضعیت موجود است.
با توجه به آنچه گفته شد، تحقیق حاضر ابتدا می‌کوشد تا رؤوس اندیشه سیاسی سلفیان را با توجه به گرایشات مختلف آن بررسی و نقد نماید و سپس پراکندگی آن در جغرافیای جهان اسلام را تبیین نماید و آنگاه نقش و تأثیر جریان‏های سلفی را در روند بیداری اسلامی مورد بررسی قرار دهد و آن گاه راهبردها و راهکارهای جمهوری اسلامی ایران در مقابله با گسترش و نفوذ اندیشه سلفی در جهان سلام را بررسی کند.
چنین تحقیقی علاوه بر آن که تصویری روشن از رقیب اصلی جمهوری اسلامی ایران، در فضای بیداری اسلامی ترسیم می‏کند، می‏تواند در دو حوزه اندیشه و عمل راهبردها و راهکارهایی را با توجه به شرایط موجود، در تعامل و یا تقابل با جریان سلفی پیشنهاد نماید.
2. اهمیت و فایده موضوع
همان گونه که گفته شد، یکی از مهمترین جریان‏های فعال در تحولات اخیر جهان اسلام، جریان سلفی است، و رشد آن نیز ارتباط مستقیمی با مباحث مربوط به اسلام گرایی دارد. ویژگی‌های منحصر به فرد این جریان ایجاب می‏کند که مبانی، عملکرد و برنامه‏های آن برای هدایت تحولات جهان اسلام به دقت مورد بررسی و رصد قرار گیرد. ویژگی‌هایی که ضرورت این موضوع را دو چندان می‌کند عبارت است از:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف) این جریان داعیه رهبری بیداری اسلامی را دارد و با تمام وجود در این راستا فعالیت می‌کند.
ب) این جریان ارتباط مستقیمی با کانون‏های قدرت مالی دنیای اسلام مانند عربستان و قطر دارد و این کشورها به شدت از این جریان‏ها در اقصی نقاط عالم اسلامی حمایت می‏کنند.
ج) با عنایت به این که برخی عملکردهای این جریان با سیاست‏های غرب در جهان اسلام هم‏پوشانی دارد، در بسیاری از موارد، این جریان‏ها از حمایت‏های مستقیم و غیر مستقیم غرب برخوردارند.
د) اصل غیریت سازی اندیشه سلفی، در تقابل با شیعه معنا پیدا می‏کند و این جریان برای هویت بخشی به خود، دشمنی با شیعه و نظام سیاسی شیعه را یکی از ملاک‌های اصلی قرار داده است. به همین سبب نیز فعالیت‌های آنان در تقابل مستقیم با مبانی اعتقادی شیعه از یک سو و اهداف و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام از سوی دیگر قرار دارد.
ه‍) این جریان برای نیل به اهداف خود بیشترین استفاده را از فضای سایبری و ماهواره‌ای کرده و استیلای زیادی بر رسانه‌های جمعی دارد و همین امر نیز بر تأثیر گذاری بیشتر آن بر جهان اسلام افزوده است.
و) با عنایت به این که از نظر جامعه شناسی، مهمترین پایگاه این جریان توده‏های جوامع اسلامی هستند و از نظر روانی ، روش تبلیغ آنان مبتنی بر روش‏های هیجانی و احساساتی است، این جریان سبب رشد و گسترش خشونت، فرقه گرایی و شیعه ستیزی در جهان اسلام می‌شود و عملیات‏های انتحاری، دلیل محکمی بر این مدعاست.
بی‌تردید چنین وضعیتی ایجاب می‌کند که جریان سلفی با تأکید بر مبانی اندیشه سیاسی، به دقت مورد بررسی قرار گیرد، تا عملکرد آنان در جهان اسلام به‌خوبی فهم گردد. از طرف دیگر برآورد ظرفیت‏ها، توانمندی‏ها و مرزهای گسترش این اندیشه در جهان اسلام، جهت برنامه ریزی و سیاست گذاری در تقابل یا تعامل با این جریان، ضرورت دارد.
از طرف دیگر پس از شناخت کامل، باید راهکارهایی که جمهوری اسلامی ایران در تحدید و خنثی‏سازی فعالیت‏های سلفیان می‏تواند به کار گیرد، به دقت بررسی شود و دستگاه‏ها، نهادهای فعال در این حوزه شناسایی و وظایف آنان مشخص شود و همچنین ظرفیت‏های دیپلماسی عمومی در عرصه تقابل و تعامل با آنان مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار گیرد.
بنابراین چنین موضوعی، علاوه بر این که موجب شناسایی کامل یکی ازمهمترین جریان‏های فعال در جهان اسلام می‏شود، از نظر کاربردی نیز راهکارهای عملی را برای مقابله یا تعامل با این جریان پیشنهاد می‏دهد.
3. سابقه تحقیق
پیشینه تحقیق در حوزه جریان سلفی را می‏توان به چند بخش کلان تقسیم کرد:
الف) مطالعات اعتقادی: گروهی ازتحقیقاتی که پیرامون جریان سلفی انجام شده است، به عقاید و مبانی اعتقادی این جریان، می‏پردازند و آن را به عنوان یک مکتب اعتقادی (السلفیه) مورد بررسی قرار می‏دهند. این آثار نیز خود در دو حوزه قابل بررسی هستند: برخی مستقیما عقاید و مبانی تکفیری این گروه را مورد نقد قرار می‏دهند و برخی با تکیه بر نقد مبانی، به شبهات و تردیدهای آنان در آموزه‏های دینی پاسخ می‌دهند. شاید بتوان گفت بیشترین فعالیت‏های علمی در حوزه سلفیه در این زمینه شکل گرفته است و علمای شیعه و سنی به آن پرداخته اند. برخی از این آثار عبارتند از : السلفیه مرحله زمنیه مبارکه، لا مذهب اسلامی نوشته سعید رمضان البوطی، السلفیه نوشته دکتر محمد العماره، السلفیه نوشته آل ابوطامی، السلفیه نوشته محمد ابوزهره، السلفیه نوشته محمد الکثیری، و در حوزه فارسی و نویسندگان ایرانی نیز آثار بسیاری در این زمینه منتشر شده است که می‌توان به آثار حضرت آیه الله العظمی سبحانی، سلفی‏گری نوشته علی اصغر رضوانی، پاسخ به شبهات وهابیت نوشته طاهری خرم آبادی، سلفی‏گری نوشته نجم الدین طبسی و… اشاره کرد. انتشارا ت دلیل ما در قم، آثار بسیاری را در این زمینه به چاپ رسانده است.
ب) مطالعات سیاسی: دسته‏ای دیگر از تحقیقات در حوزه جریان سلفی، مطالعاتی است که به جنبه‏های سیاسی ـ اجتماعی این اندیشه پرداخته‏اند. این آثار نیز بیشتر بر تاریخ، معرفی و عملکرد این جریان‏ها تأکید کرده‏اند و کوشیده‏اند با تکیه بر موارد پیش گفته، تأثیر این جریانات را در جهان اسلام مورد بررسی قرار دهند. مهمترین این آثار نیز توسط اندیشمندان غربی انجام شده است و بیشتر رویکرد جامعه شناسانه دارند. به عبارت دیگر به دنبال تحلیل وضعیت موجود، البته از نگاه خودشان می‌باشند.
این آثار را نیز می‌توان در دو دسته طبقه بندی کرد:
الف) آثاری که به پدیده سلفی‏گری به عنوان یک مجموعه پرداخته‏اند و با تکیه بر مبانی فکری و عملکرد آن، کوشیده اند، اصل اندیشه سلفی را در قالب ذکر مصادیق به عنوان شواهد تحقیق مورد بررسی قرار دهند. این فعالیت‌ها، به جای تمرکز بر یک خرده جریان سلفی در منطقه‌ای خاص، ویژگی‌های مشترک تمامی آنها را بررسی کرده‌اند و تأثیرات آنان را در جهان اسلام ارزیابی نموده اند. این آثار را بیشتر در حوزه نظریه پردازی باید طبقه بندی کرد، هرچند از نظر قوت و ضعف همه را نمی توان در یک سطح قرار داد. در این عرصه می‌توان به آثار زیر اشاره کرد:
جنبشهای

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید