بایگانی نویسنده: admin2

منبع پایان نامه ارشد با موضوع هنر معاصر، تحولات جهانی، تاریخ ایران، جنبش سقاخانه

و این داستان از ازل آغاز شده و تا ابد ادامه خواهد داشت. ابزار، مبانی و معیارهای زیبایی‌شناختی در هر دوره از تاریخ تغییر کرده و آینه همان دوره می‌ماند. بر همین اساس تمام مکاتب فلسفی و... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع پایان نامه ارشد با موضوع هنرهای زیبا، جنبش نوگرا، تاریخ هنر، هنر معاصر

(آغداشلو، ۱۳۵۴: ۹) «غلامرضا اصفهانی از آن چنان خلاقیت و حس و حال هنری و اندیشه‌ای برخوردار بوده است که کمتر سیاه‌مشقی از سیاه‌مشق‌های او شبیه یکدیگرند. در برخی از سیاه‌مشق‌ها به... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع پایان نامه ارشد با موضوع دوره قاجار، ملک محمد قزوینی، دوره سلجوقی، دوره قاجاریه

(تصویر ۲-۴۱) ۲-۷-۶ – طغـرا «نگارش کلمه یا جمله به صورت پرنده، شیر و یا جانوران دیگر در ارتباط با طغراکشی پدیدار شد. در ایران خوشنویسانی چون ملک محمد قزوینی (فعال در میانه سده... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع پایان نامه ارشد با موضوع هنرمندان ایرانی، سام میرزا، دوره‌ی قاجار، ملک محمد قزوینی

کتابتی است که خوشنویسان هنرمند و سریع‌القلم در جهت آفرینش‌های هنری همراه با نوآوری‌های مبتنی بر اشتیاق آکنده از محبت خداوند بدیع‌الجمال اهتمام وافر داشته‌اند و خلاقیت‌های... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع پایان نامه ارشد با موضوع استرآبادی، تاریخ ایران، دوران اسلامی، تفسیر و تأویل

را آراستند که خودش یکی از شعب نقاشی شد و خط زیبا دارای جمال مخصوصی گردید.» از این گفتار بر میآید که هنرمندان آن دوره برای اینکه خط را زیباتر کنند، عناصر تزئینی را بدان اضافه میکردند و... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع پایان نامه ارشد با موضوع ظروف سفالی، ظهور و بطون، دوره اسلامی، هنرمندان ایرانی

هنرمندان ایرانی به صورت خط زیبا، باارزش تزئینی بسیار درآمد، به طوری که در پنج سدهی پی‌در‌پی، خط کوفی را که در نواحی مختلف به شیوههای گوناگون نوشته میشد، به صورت رایج‌ترین نقش... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع پایان نامه ارشد با موضوع حروف فارسی، ایرانی بودن، حکومت اسلامی، رضا امیرخانی

“خوشنویسی” از دو واژهی یونانی graphein (نوشتن) وkallos (زیبا) مشتق شده است.» (قلیچ‌خانی، ۱۳۷۳: ۸۶) کالیگرافی اصطلاحی غربی است که در توصیف هنر خوشنویسی به کار می‌رود، از این رو این هنر... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع پایان نامه ارشد با موضوع زبان فارسی، هنرمندان ایرانی، خط تحریری، هنر ایران

«نیز در اثر تفنن و هنرنمایی‌های خوشنویسان، گونه‌های مختلفی از خط فارسی و عربی پدید آمد که بعضی از آنها از راه تفنن با رعایت تناسب، به گونه‌ای از نوشته‌های غیرعادی همچون منشور‌ها... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع پایان نامه ارشد با موضوع فارسی باستان، زبان آرامی، زبان فارسی، حروف فارسی

باستان دارای یک ریشه فعلی “پئیش۲۷” و یک پیشوند فعلی “نی۲۸” است. سنجش میان ریشه فعل نوشتن در فارسی باستان، “پئیش” و واژه “پیچ”، معنی واژه نوشتن را آشکار می‌کند... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع پایان نامه ارشد با موضوع تأثیرپذیری، حیث التفاتی، اطلاع رسانی، فرایند علمی

است. تکنیک‌های ایده‌پردازی (خلاقیت): ۱. بدون کلام۱ ۲. ترکیب۲ ۳. مقایسه۳ ۴. تکرار۴ ۵. اغراق۵ ۶. معکوس۶ ۷. حذف و پیشنهاد۷ ۸. تناقض۸ ۹. خطای بصری۹ ۱۰.شوک۱۰ ۱۱. بازی با زبان۱۱ ۱۲. تغییر زاویه... متن کامل

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌تان را بنویسید: