آنالیز و تحلیل مصرف انرژی در ساختمان با استفاده از BIM

بر اساس آمار بخش انرژی آمریکا، امروزه بیش از ۷۶ میلیون ساختمان مسکونی و نزدیک به ۵ میلیون ساختمان تجاری در ایالات متحده وجود دارد که این ساختمانها در مجموع، حدود ۴۰ درصد از انرژی مصرفی در ایالات متحده را در بر می­گیرند [۱۸].

تجزیه و تحلیل انرژی مصرف شده در استراتژی طراحی یک ساختمان، جهت اجرا و در نظر گیری تمهیداتی به منظور کاهش مصرف انرژی، امری بسیار ضروری و حیاتی است. مشابه نرم­افزار تجزیه و تحلیل روشنایی روز، برنامه­های تحلیلی انرژی سالهاست که در دسترس می­باشند، اما به دلیل نبود امکانات کافی و دقیق، این نرم­افزارها به ندرت در طراحیها بکار می­روند. از اینرو بسیاری از شرکتها، از منابع خارجی همچون سوختهای فسیلی و … برای تامین انرژی استفاده می­کنند (از لحاظ زمان و هزینه)، و در نتیجه اطلاعات عملکردی انرژی ساختمان در آنها فقط و فقط در نقاط ثابت پروژه در دسترس است.

اما اکنون، نرم­افزار Revit اطلاعات طراحی بهتر و با دقت بالاتری را به منظور تکمیل نمودن تجزیه و تحلیل­ها زودتر از چرخه طراحی را ارائه داده و تحلیل­های منظم توسط طراحان انجام می­شود [۲۲].

نرم­افزار Revit از طریق اینترنت و بصورت آنلاین بطور مستقیم با استودیو ساختمان سبز (GBS) که روند طراحی آن با اصول استاندارد LEED در ارتباط است و همچنین با یک کارفرمای صنعتی در بخش اجرایی تحلیل انرژی در رابطه است. به این معنی که اگر طرحی با استفاده از نرم­افزار Revit اجرا شود و از ایرادات مختصری -غیرمنطبق بر اصول طراحی پایدار- برخوردار باشد، با توجه به اینکه این نرم­افزار در هنگام طراحی مستقیماً به اینترنت متصل بوده، خطاهای سیستمی را گوشزد می­کند تا در همان لحظه طراحی، طراح ایده خود را اصلاح نماید [۱۱].

طبق مدل ذکر شده، تحلیل و آنالیز انرژی در طول فرایند طراحی شکل می­گیرد. بر این اساس در مراحل اولیه طراحی و با انجام مطالعات بیشتر که با تجزیه و تحلیل انرژی بدست آمده است، تصمیم­گیری درخصوص چگونگی جایگیری ساختمان در سایت به طرق گوناگون بررسی شده و بهترین گزینه برای این منظور انتخاب خواهد شد و با پیشرفت هر مرحله از طرح، گزینه­های مختلف روشنایی روز و بهره­گیری حداکثر از انرژی جهت صرفه­جویی در انرژی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

یکی دیگر از خصوصیات استفاده از تکنولوژی BIM در زمینه تحلیل و مصرف انرژی، امکان ادغام گزینه­های مختلف طراحی شامل تاسیسات معماری، سازه­ای، مکانیکی، برقی و … در یک ساختمان است که با استفاده از سیستمهای تحلیلی مهندسی مانند eQUEST® ،EnergyPlusTM، Trane® Trace® و صورت می­گیرد. این ورودیهای اتوماتیک قادرند گزینه­های مختلف موثر بر طراحی ازقبیل مختصات هندسی (معماری)، جانمایی ابعاد مختلف تیر و ستون در ساختمان (سازه­ای)، سیستم گرمایش و سرمایش (مکانیکی) و … را در نظر بگیرند و بدین ترتیب صدها ساعت کار اضافی را کاهش دهند. البته شایان ذکر است که ملحوظ نمودن تمتمی گزینه­­های مزبور بصورت همزمان در طرح قابل اجراست که این موضوع از برجسته­ترین خصوصیات مدلهای طراحی شده بر این اساس می­باشد [۱۰و۱۹].

“کاهش وابستگی­ها به سوخت فسیلی شعار مرسوم مرتبط با مدیریت نیست. اما در حقیقت، یکی از مفاهیمی است که طراحی پایدار (و مهندسان) را تحت تاثیر قرار می دهد.”