ابزارهای گردآوری داده ها، ابزارهای گردآوری داده، شیوه گردآوری داده ها

 

درخور بودن محصول
درخور بودن محصول
نگرانیهای حریم خصوصی
نگرانیهای حریم خصوصی
خود کفایتی اینترنتی
خود کفایتی اینترنتی
امنیت وب اداراک شده
امنیت وب اداراک شده
پذیرش نوآوری شخصی درفناوری اطلاعات
پذیرش نوآوری شخصی درفناوری اطلاعات
۸-۲- جمع بندی:
موفقیت هر شرکت به سازگار بودنش با محیط بستگی دارد. مشتریان، آب حیات شرکت ها هستند و لذا درک رفتار آن ها، اهمیت حیاتی دارد. راز بقای شرکت ها در این است که تولیدات خودشان را با نیازهای مصرف کنندگان منطبق کنند و متناسب با تغییرات محیط پویا و متغیر واکنش فعال داشته باشند. تجارت الکترونیکی یکی از مهم ترین مباحث امروزی است که مورد توجه سازمان ها، محققان و پژوهشگران قرار گرفته است. قلمرو تجارت الکترونیکی بسیار گسترده است و عملیات مختلفی از قبیل، خرید در خانه بانکداری خانگی، خرید سهام، انجام دادن ، مناقصات، همکاری کردن و دیگر خدمات را دربرمی گیرد. امروزه همه انسان ها با اهداف گوناگونی از قبیل یادگیری مطالب آموزشی، کارهای اداری، خرید و فروش، آگاهی از اخبار و غیره به دسترسی به صفحات وب نیازمند هستند خرید اینترنتی یکی از امکاناتی است که به زندگی روزمره انسان در عصر اینترنت سرعت می بخشد برای ترغیب مشتریان به انجام خرید آنلاین، بازاریاب ها و متخصصان تجارت الکترونیکی موظف هستند که عوامل تاثیرگذار بر این تصمیم را شناسایی کرده و سعی در افزودن تسهیلات و کاستن نگرانی های ناشی از خرید آنلاین داشته باشند و با تاکید بر ویژگی های اینترنت مشتریان بیشتری را به این بازار جذب کنند.در این مطالعه فاکتورهای تاثیرگذار در تصمیم به انجام خرید از طریق اینترنت را که در مطالعات پیشین بررسی شده بود، در خریداران ایرانی مورد بررسی مجدد قرار گرفت با توجه به اهمیت جهانی شدن تجارت، نیاز به شناخت عوامل تاثیرگذار در نحوه انجام خرید در ملل مختلف، بازاریابان را به سوی شناخت خریداران سوق می دهد در این پژوهش با تعیین دسته بندی عوامل موثر در انجام خرید اینترنتی و بررسی نحوه تاثیر روی گروه های متفاوت خریداران سعی بر ایجاد بستری برای گسترش فعالیت بازاریاب ها در زمینه خرید اینترنتی و شناخت خریداران ایرانی شده است. محیط تجارت الکترونیک که مبتنی بر اینترنت است ،این امکان رابه مشتریان می دهد تا برای جستجوی اطلاعات و خرید کالا و خدمات از طریق ارتباط مستقیم با فروشگاه های اینترنتی اقدام کنند. باید خاطر‌نشان کرد که خرید به صورت اینترنتی براساس تجربه واقعی از خرید کالا نیست، بلکه براساس ظواهری مانند تصویر، شکل، اطلاعات کیفی و تبلیغات از کالااستوار است. (اسپیل، لوهس، ۱۹۹۸) از سوی دیگر خرید از طریق فروشگاه های اینترنتی همانند خرید از طریق کاتالوگ است زیرا در هر دو تحویل کالا از طریق پست است و مصرف کننده نمی تواند کالا را قبل از خرید لمس و یا احساس کند. پس قبول خرید اینترنتی و انجام آن تا حد زیادی به ارتباطات مصرف کننده و چگونگی تعامل افراد با کامپیوتر بستگی دارد. بعلاوه، ویژگی هایی نظیر ارائه اطلاعات، راهنمایی و هدایت و انجام سفارش ها در یک وسیله خرید دو سویه و تعاملی به عنوان عامل مهمی در ایجاد اعتماد به تجارت الکترونیک نسبت به فروش سنتی در نظر گرفته شده است . در آثار ومقالات مربوط به تجارت الکترونیک، تحقیقات متعددی در مورد خرید اینترنتی و ارزیابی مصرف کننده وجوددارد که بعضی از بررسی ها وجود یک اعتبار تجربی بین عوامل مؤثر بروی خرید ورفتار خرید اینترنتی را توجیه می کند. اما تحقیقات جدید ، سبک پردازش اطلاعات توسط مشتریان، الگوهای خرید، ترجیحات مشتریان ، و زمینه های مرتبط برای ایجاد جذابیت بیشتر،برای استفاده کنندگان از فروشگاه های اینترنتی را مورد توجه قرارداده اند . در مورد جمع بندی و مقایسه با پژوهش های پیشین، می توان گفت که میزان پذیرش نوآوری در فناوری اطلاعات، نقش تعیین کننده ای در نگرش فرد نسبت به خرید اینترنتی دارد. این نتایج نیز با یافته های سیترین و همکاران (۲۰۰۰)، لاسار و همکارن(۲۰۰۴) و کرِسپو و دلبوسک(۲۰۰۸) هم خوانی دارد؛ به گونه ای که در تمام این موارد نیز تأیید شده است که پذیرش نوآوری در حوزه خاص مانند فناوری اطلاعات، بر نگرش به خرید اینترنتی تأثیر مثبت شده است که خودکفایتی افراد تأثیری بر نگرش آن ها ندارد. این عامل به توانایی دانشجویان در استفاده از اینترنت برمی گردد که به دلیل نیاز استفاد ه آن ها از اینترنت در فعالیت های علمی، کمابیش تمامی دانشجویان در سطح بالایی از خودکفایتی اینترنتی هستند که همین مسئله تأثیر این عامل را بر نگرش نسبت به خرید اینترنتی از بین برده است می گذارد. به علاوه ، ادراکات فرد نسبت به امنیت وب نیز برای کاربر، از اهمیت تقریبی برخوردار است. این مسئله برای کالاهای فیزیکی اهمیت خود را نشان می دهد. از آنجاکه این نوع کالاها نیاز به ارسال فیزیکی دارند، مسلم است که در کشور ما برای کاربران، امنیت وب جهت خرید این دسته از کالاها اهمیت بیشتری به خود می گیرد. این مسئله با نتایج پژوهش ویجایاساراتسی(۲۰۰۲) نیز هم راستا است که تمایلِ افراد به خرید کالاهای نامشهود در محیط اینترنت، بیشتر از تمایل به خرید کالاهای ملموس است . میازاکی و فرناندز (۲۰۰۱) دو عامل ریسک حریم خصوصی و ریسک امنیت را اصلی ترین عوامل تأثیرگذار بر عدم پذیرش خرید اینترنتی معرفی می کنند ؛ اما نتایج پژوهش نشان می دهد که افراد نسبت به حریم خصوصی نگرانی هایی دارند، ولی
این امر چندان بر نگ
رش آن ها تأثیر نمی گذارد. این مسئله با یافته های سوو(۲۰۰۶) کاملا هم خوانی دارد که افشای اطلاعات در هر طبقه از وب سایت، در کشورهای مختلف متفاوت است و این مسئله تأثیر سیستم های سیاسی، زمینه فرهنگی و توسعه اقتصادی را نشان می دهد.
فصل سوم
روش‌شناسی پژوهش
۱-۳- مقدمه
در این فصل به بررسی روش انجام تحقیق، انتخاب جامعه آماری، شیوه نمونه گیری، ویژگی های نمونه مورد بررسی و همچنین ابزارهای گردآوری داده ها و ویژگی های آن ها از نظر روایی و پایایی پرداخته می شود. همچنین روش شناسی پژوهش تشریح شده و گروه های آزمودنی مورد بررسی قرار می گیرند. در هر پژوهشی لازم است که روش پژوهش و همچنین جامعه ی آماری به طور واضح و شفاف تعریف گردد؛ زیرا هر بررسی و مطالعه ای، فرایند ویژه ی خود را می طلبد . پس پژوهشگر پیش از هراقدامی می بایست با توجه به ماهیت و محتوای موضوع مورد مطالعه، روش پژوهش و جامعه آماری را تعیین نماید تا در همان قدم اول با شناخت و بینش عمیق، روش تحقیق مناسبی را انتخاب نماید تا بدین ترتیب، پژوهش به نحو شایسته و بایسته صو رت گیرد و نیز با اتخاذ روش پژوهش مناسب به نتایج ارزنده و قابل اتکایی دست یابد.
۲-۳ روش پژوهش
اصول پژوهش به معنای ارائه ی روش هایی است که موجب دستیابی به نتایج درست از یک پژوهش می شود. دانشمندانی نظیر دکارت معتقدند با یک روش پژوهش صحیح، می توان هر پدیده ای را تحلیل کرد. شناخت درست پدیده ها و سیستمها، نیاز به دقت نظر بسیار و استفاده از روش های اصولی دارد، زیرا حقیقت پدیده ها و سیستم ها، بسته به اهمیت و ارزش آنها به صورت آشکار، نمود ندارد. مطالعه ی سیر تحول علوم بشری، مبین ارائه ی روش های مختلف برای رسیدن به حقایق است. شایسته است که این مطلب را مدنظر قرار داد که پژوهش در خلاء روی نمی دهد. شخصیت پژوهشگر به ویژه جهان بینی وی در کار پژوهش مداخله می کند و این مداخله در مورد علوم اجتماعی و رفتاری که بیش از علوم دیگر از عقاید پژوهشگر نقش می پذیرد، بارزتر است برای رفع این مسأله باید قاعده ی تجاهل را لحاظ کنیم. این قاعده منسوب به جامعه شناس فرانسوی “کوویلیه “است و بر این نکته تأکید دارد که پژوهشگر باید به هنگام شروع و انجام پژوهش، ذهنش از مسأله ی مورد بررسی، خالی باشد و از هر گونه پیش داوری و قضاوت عجولانه و دخالت دادن تصورات و اطلاعات ناقص خود در کار پژوهش، پرهیز نماید. رعایت این قاعده باعث می شود تا پژوهشگر جریان طبیعی پژوهش را پیگیری نموده، در چهارچوب فرایند پژوهش علمی اطلاعات مورد نیاز را گردآوری و آنالیز نماید تا به شناخت واقعی دست یابد. انتخاب روش تحقیق بستگی به هدف ها، ماهیت پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. بنابراین هنگامی می توان در مورد نوع روش تحقیق تصمیم گیری نمود که ماهیت موضوع پژوهش ، هدف ها و وسعت دامنه تحقیق مشخص شده باشد) نادری و سیف نراقی، ۱۳۷۶ به نقل از پرندی،(۱۳۸۸٫ این تحقیق به بررسی رابطه ایجاد به تمایل به خرید الکترونیکی در دانشجویان ارشد مدیریت اجرایی کرمانشاه پرداخته است. بنابراین تحقیق حاضر بر حسب هدف کاربردی و بر حسب شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است.تحقیق از آن جهت کاربردی است که نتایج حاصل از آن در وب سایت های فروش کالا بکار گرفته می شود. از آن جهت توصیفی است که متغیر ها دستکاری نمی شوند و وضعیت موجود آن ها شناسایی می شود. از آنجا که ارتباط دو متغیر مورد سنجش قرار می گیرد تحقیق از نوع همبستگی می باشد. تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی است که در آن ها سعی می شود رابطه بین متغیر های مختلف با بهره گرفتن از ضریب همبستگی کشف یا تعیین شود. هدف روش تحقیق همبستگی مطالعه حدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدود تغییرات یک یا چند متغیر دیگر است )دلاور، به نقل ازپرندی، ۱۳۸۹).
۳-۳ فرایند پژوهش
در این پژوهش پس از مشخص شدن جامعه آماری پژوهشگر اقدام به انتخاب نمونه به روش تصادفی ساده نمود. با انتخاب نمونه، پرسشنامه های ایجاد تمایل به خرید به اجرا در آمد و به صورتی که در فصل بعدی می آید تجزیه و تحلیل و نگاشته شد.
۴-۳ جامعه آماری