اجتماعی و فرهنگی، میزان تحصیلات، میزان درآمد

 

مطابق سرشماری سال 2001 میلادی، تعداد 73455 نفر در کانادا دارای نژاد ایرانی بوده‌اند. در این سرشماری بعضی قومیتهای نژادی همچون آذری، کرد، ارمنی هم تحت عنوان نژاد ایرانی محاسبه شده‌اند. مطابق آمار رسمی 40 هزار ایرانی در تورنتو و نواحی اطراف آن زندگی می‌کنند، ولی به نظر می‌رسد میزان آن بالغ بر 100هزار نفر باشد. علت اصلی این تضاد آماری را در مهاجرت غیرقانونی و نامنظم ایرانیان می‌توان یافت. به دنبال افزایش ازدواج افراد با منشأ نژادهای مختلف، نسبت جمعیت دو یا چندنژادی نیز در کانادا افزایش یافته است. به تبع آن طبق سرشماری سال 2001 میلادی تعداد 14775 نفر دارای یک نژاد ایرانی بعلاوه نژاد دیگری بوده‌اند.

(نمودار 3-3: آمار نسبت سابقه نژادی ایرانیان مقیم کانادا)
مطابق همین سرشماری، جمعیت کانادایی‌های ایرانی‌تبار بیشترین میزان جمعیت افراد از دیگر کشورهای خاورمیانه بوده است و این میزان تقریباً برابر با جمعیت کانادایی‌های پاکستانی‌تبار است. جمعیت کانادایی‌های ترک‌تبار و عراقی‌تبار به طور قابل توجهی پایین بوده و تنها شامل تعداد 1445 نفر بر طبق این سرشماری بوده است.

(نمودار 3-4: مقایسه جمعیت ایرانیان مهاجر به کانادا با دو کشور همجوار ایران)
3-1-4. مبحث ت: ساختار سنی
بیشتر ایرانیان مهاجر در کانادا در بدو مهاجرت، در گروه سنی 29-20 سال بوده و از میان کل مهاجران تنها 3 درصد دارای سن بالای 60 سال بوده‌اند. براین اساس می‌توان اذعان داشت جامعه مهاجران ایرانی یک جمعیت جوان هستند که حدود 37 درصد از آنان در رده سنی 44-25 سال می‌باشند. اکثر ایرانی- کانادایی‌ها در ایران متولد شده‌اند و تنها 8/15 درصد از مهاجران ایرانی متولد کانادا هستند.

(نمودار 3-5: آمار وضعیت سنی مهاجران ایرانی در کانادا)
3-1-5. مبحث ث: وضعیت تأهل
بیش از 54 درصد از جمعیت کانادایی ایرانی‌تبار به طور قانونی و رسمی تا سال 2001 میلادی، ازدواج کرده بودند و تعداد قابل توجهی با میزان 36 درصد در رده سنی بالای 15 سال مجرد بودند. طبق این آمار مردان ایرانی-کانادایی بیشتر از زنان مجرد بودند و این موضوع به دلیل وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایرانیان است که از یک سو مهاجرت مردان ایرانی از زنان ایرانی بیشتر است و از سوی دیگر مردان مهاجر در کانادا ترجیح می‌دهند تا سن بیشتری مجرد بمانند. در حالی که اکثر زنان مهاجر در اواسط دهه دوم تا اوایل دهه سوم زندگی ازدواج می‌کنند. طبق همین آمار نسبت سایر خصوصیت‌های زندگی مشترک از جمله ازدواج قانونی و طلاق بین هر دو جنس برابر است. بیشتر افراد مجرد در رده سنی 24-15 سال و بیشتر افراد متأهل در رده سنی 44-25 سال می‌باشند.

(نمودار 3-6: وضعیت تأهل مهاجران ایرانی در کانادا)
3-1-6. مبحث ج: سطح تحصیلات
مطابق سرشماری سال 2001 میلادی مشخص گردید که کانادایی‌های ایرانی‌تبار دارای میزان تحصیلات بیشتری نسبت به شهروندان کانادایی می‌باشند. آمار نشان می‌دهد که 25درصد تمامی ایرانی-کانادایی‌های بالای 15 سال دارای مدرک دبیرستانی و دانشگاهی چه به صورت پاره‌وقت یا تمام‌وقت هستند و این در حالی است که تنها 16درصد از شهروندان کانادایی دارای موقعیتی مشابه می‌باشند. حدود 37درصد از مهاجران ایرانی بالای 15 سال دارای یک مدرک تحصیلی هستند. در حالی که تنها 12 درصد کانادایی‌ها دارای چنین موقعیتی می‌باشند. درخصوص رشته‌های تحصیلی مطابق همین سرشماری تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین این دو جمعیت مشاهده نمی‌شود.

(نمودار 3-7: مقایسه نسبت تحصیلات کانادایی های ایرانی تبار با شهروندان کانادایی)
3-1-7. مبحث چ: میزان درآمد سالیانه