اجرای مجازات، مرحله چهارم، رژیم تدریجی

دانلود پایان نامه

 

2.روش انفرادی : این روش نقطۀ مقابل روش قبلی است. در این روش محکومان در تمام مدت اجرای مجازات و شب و روز در سلول انفرادی بسر می برند. مهم ترین مزیت این روش عدم تأثیر سوء اخلاقی زندانیان بر یکدیگر است.
هزینه های گزاف جهت ساخت سلول انفرادی و تأثیرات سوء تنهایی بر روح و روان محکومان از معایب عمدۀ این روش است.
3.روش مختلط : در این روش مزایای دو روش قبل حفظ و معایب آن رفع شده است در این روش محکومان روزها به طور دسته جمعی و با رعایت سکوت و بدون تماس با یکدیگر، کار ورزش و تفریح کرده و شب ها به شکل انفرادی در سلول بسر می برند.
ب- روش مدرن : این روش به دو روش تدریجی یا ایرلندی و روش منطبق با شخصیت زندانی یا محیط باز تقسیم می شود.
1.روش تدریجی یا ایرلندی : در این روش محکوم مراحل مختلفی را طی کرده و به تدریج برای بازگشت به محیط عادی اجتماعی آماده می شود.
-در مرحله اول که به روش انفرادی است محکومان در هنگام روز به صورت انفرادی کار کرده و شب را در سلول بسر می برند.
-در مرحله دوم که به روش مختلط انجام می گیردف محکومان روزها به طور دسته جمعی کار کرده و شب ها در سلول بسر می برند.
-مرحله سوم استفاده از آزادی بیشتر و خروج چند ساعته و یا چند روزه و نیز استفاده از روش نیمه آزادی.
-در مرحله چهارم محکوم پیش از اتمام محکومیت با استفاده از آزادی مشروط آزاد می شود.
2.روش منطبق با شخصیت زندانی (سیستم محیط باز) : در این روش طی مراحل مختلف روش تدریجی لزومی ندارد، شروع اجرای مجازات با توجه به شخصیت مجرم ممکن است از مؤسسات باز و یا با استفاده از روش نیمه آزادی انجام گیرد؛ در این روش زندانی حتی الامکان در شرایط زندگی آزاد جامعه قرار می گیرد.
علاوه بر روش های فوق روش های دیگری که مبتنی بر اعتماد به محکوم هستند، توجه کیفرشناسان را به خود جلب کرده و مورد اقبال چشم گیر قوانین کیفری بعضی از کشورها قرار گرفته است از جمله فرانسه، ایتالیا، سوئیس و بلژیک.
این روش ها عبارت اند از : نیمه آزادی، نیمه بازداشتی و بازداشت آخر هفته که گاهی به شکل روشی مستقل اجرا شده و زمانی محکومان آنها را به عنوان یکی از مراحل رژیم تدریجی (ایرلندی) می گذرانند.
3.نیمه آزادی : این روش که مرحله ای بین زندان و برگشت به محیط آزاد اجتماع است، برای عادت دادن محکومان به محیط آزاد اجرا می شود؛ در اجرای این روش محکومان بدون نگهبان در خارج از زندان به کار مشغول هستند و شب ها پس از اتمام کار و در روزهای تعطیلی و بیکاری در زندان بسر می برند.
4.نیمه بازداشتی : در این روش اجرای کیفر سالب آزادی از روز شروع تا پایان مدت حکم محکومیت، بدون وقفه ادامه دارد، اما بازداشت محکوم محدود به عصرها، شب ها، تعطیلات آخر هفته، تعطیلات رسمی و مرخصی سالانه می شود و در روش نیمه بازداشت محکوم به طور دائم جهت اجرای حکم، در زندان بسر می برد. نهایت این که به او اجازه داده می شود تا روزها به سر کار خود رفته و شب ها به محلی که در زندان به او اختصاص داده شده است بازگردد. در این روش به محکوم فرصت داده می شود که زندگی عادی خود را ادامه دهد، به سر کار برود و آموزش حرفه ای یا تحصیلات خود را در خارج از زندان بدون وقفه ادامه دهد.
5.بازداشت آخر هفته : در این روش اجرای کیفر سالب آزادی به تعطیلات آخر هفته اختصاص دارد. در این مدت علی الاصول از ساعت دو بعد از ظهر روز جمعه شروع و به ساعت شش صبح روز دوشنبه ختم می شود.
روزهای تعطیل رسمی وصل به تعطیلات آخر هفته و همچنین مرخصی سالانه را نیز می توان برای اجرای بازداشت آخر هفته اختصاص داد مدت محکومیت با توجه به تعداد شب هایی که محکوم در آخر هفته و شب های تعطیل رسمی وصل به تعطیلات آخر هفته در زندان گذرانده است محاسبه می شود.
همان گونه که گفته شد راهکارهایی برای کاهش احکام مبتنی بر مجازات زندان و نیز کاهش تعداد زندانیان ارائه می شود، این مهم بخصوص با توجه به تأکیدات ریاست محترم قوه قضائیه انجام می گیرد. وی می گوید :
«در فقه ما اصل بر برائت است، باید از تعداد زندانی کم کرد؛ کسانی که دچار اعسار و عدم توانایی مالی هستند باید پس از ثبات معسر بودن نسبت به آزادی، آنان اقدام شود.»
در جای دیگر تاکید می کنند :
«اصل مجازات زندان اشتباه است و جز در موارد استثنایی باید از مجازات جایگزین استفاده شود.»

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.