اختلالات روانی، فکر و اندیشه، اجرای مجازات

دانلود پایان نامه

 

ب-زندانهای انفرادی یا پنسیلوانی :
این روش درست نقطه مقابل سیستم قبلی است، باین معنی که بر حسب اقتضای آن زندانیان در سلولهای انفرادی بسر می برند، حق مصاحبت و معاشرت با یکدیگر را ندارند، در تمام مدت اجرای حکم شب و روز از یکدیگر جدا هستند. این سیستم بوسیله بنیامین فرانکلین آمریکائی پیشنهاد شد و برای نخستین بار در زندانهای ایالت بیسیلوانیا و سپس در زندان مخصوص فیلادلفیا در آمریکا بمورد اجرا درآمد. بهمین مناسبت این روش را ینسیلوانی یا فیلادلفیایی نیز می گویند.
کلیساها این روش را بهترین طریق اجرای مجازات می پنداشتند و اجرای آن را مجدانه توصیه می کردند و آن را برای تزکیه نفس مفید می دانستند و معتقد بودند که تنهایی انسان را به تفکر و اندیشه وا می دارد و موجبات تنبیه و آگاهی او را فراهم می سازد.
هر چند این روش ممکن است در تزکیه نفس بزهکاران مؤثر باشد و تنهائی آنان را به تفکر و اندیشه وا دارد تا راه صواب برگزینند و قوانین و مقررات را محترم بشمارند ولی نباید غافل از آن بود که تنهائی و انزوا اگر به درازا بکشد اثر روحی و روانی نامطلوب در انسان بجا می گذارد. به نظر روانشناسان و روان پزشکان تنهائی و انزوا در دراز مدت، اختلالات روانی در انسان بوجود می آورد و حتی در بعضی موارد به دیوانگی و جنون منجر ی گردد، بهمین دلیل جرم شناسان اجرای این روش را در حبس های دراز مدت توصیه نمی کنند.
چنانچه گفته شد روش های زندانهای انفرادی عاری از عیب و منقصت نیست و در دنیای فعلی طرفداری ندارد. در فرانسه، ایتالیا، انگلستان و سوئیس که زندانهای انفرادی ساخته شده است از آنها فقط برای حبس های کوتاه مدت استفاده می کنند.
ج-زندانهای متناوب :
این روش ترکیبی است از سیسمتهای زندانهای عمومی و زندانهای انفرادی، در این روش سعی می شود محاسن دو سیستم یاد شده حفظ و از معایب آنها دوری شود.
بر حسب اقتضای روش متناوب، زندانیان روزها به طور دسته جمعی کار می کنند و با هم معاشرت و مصاحبت دارند، ولی شبها در سلولهای انفرادی خود بسر می برند، این روش چون برای نخستین بار در زندان اُبرن ایالت نیویورک آمریکا به موقع اجرا گذاشته شد بهمین مناسبت به سیستم ابرنین شهرت دارد.
د-سیستم تدریجی یا ایرلندی :
بر حسب این روش محکوم علیه نخست به صورت انفرادی و بعد از تمام شدن مدت معین، بطور دسته جمعی زندانی می شود، و به تدریج موفق به اخذ آزادی مشروط یا آزادی تحت مراقبت و یا نیمه آزادی می گردد. خصوصیت اصلی روش فوق در پیشرفت تدریجی آن است. باین ترتیب که محکوم علیه مرحله به مرحله از آزادی بیشتری بهره مند می شود و بالاخره آزادی کامل خود را باز می یابد.
5-سیستمهای جدید :
در دنیای پرتحرک امروزی جوامع بشری شاهد تحول و دگرگونیهای مهم در نحوه نگهداری زندانیان می باشد. ایجاد زندانهای تربیبی و آموزشی، توسعه رژیمهای کار خارج از زندان همراهبا مراقبتهای امنیتی، گسترش زندانهای باز و نیمه باز توقیف های آخر هفته، سیستمهای نیمه آزادی یا نیمه توقیف و روش های متعدد دیگر که در روش های متمدن جهان وجود دارد، نشانگر این واقعیت است که هنوز در جوامع مختلف بشری، زندان بعنوان یک مجازات اصلی و مفید و متناسب با شخصیت افراد جای خود را حفظ کرده است، شاید بشریت نتواند در کوتاه مدت و به سهولت از این مجازات صرفه نظر کند و برای آن جانشین دیگر برگزیند.
البته جنبه های منفی و زیان بار زندان را می توان با اتخاذ تدابیر خردمندانه به حداقل ممکن کاهش داد. چنانکه ملاحظه شد روشهای جدید زندان بیشتر بر مبنای اعتماد به زندانی پی ریزی شده و با توجه به طرز رفتار و شایستگی اخلاقی و شخصیت و میزان محکومیت او به موقع اجرا گذاشته می شود. سیستم نیمه آزادی یا نیمه توقیف روشی است بین زندانی کردن مطلق سنتی و آزادی کامل. در اجرای این روش از یکطرف تدابیری اتخاذ می شود که خشونتهای مجازات زندان را کاهش می دهد و از سوی دیگر اقداماتی قرار دارد که آزادی مجرم را برای مدتی معین محدود می کند تا زمانی جنبه مجازاتی حبس را فراموش ننماید. در سیستم نیمه آزادی بزندانی اجازه و امکان داده می شود تا قسمتی از روز را در بیرون از زندان بگذراند و به انجام کارهای عادی خود یا ادامه تحصیل و یا آموزش حرفه ای اشتغال ورزد. از پوشیدن لباس مخصوص زندانیان معاف باشد و فقط شبها در زندان بسر برد.
بازداشت ادواری عبارت از این است که محکوم علیه فقط تعطیلات آخر هفته یا اوقات تعطیل دیگر را در مؤسسات زندان بگذراند و بقیه ایام را آزاد باشد. یکی از هدف های مهم زندانی کردن بویژه در مورد نوجوانان، تعلیم و تربیت آنان است، برای دست یافتن باین منظور می توان فرصتهائی را فراهم کرد تا زندانی به تحصیل ادامه بدهد، تجربه نشان داده است که هر گاه ادامه تحصیل اجباری باشد نتایج بهتر و سریعتری ببار می آورد. در برخی از کشورها، نظیر ژاپن و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که تحصیل دوره دبیرستان اجباری است زندانی نیز مکلف به گذرانیدن آن می باشد. در جمهوری دموکراتیک آلمان زندانیان علاوه بر تکمیل تحصیل دوران متوسطه باید در کلاسهای آموزش عمومی و حرفه ای هم شرکت کنند.
در صورتیکه نتوان در محیط زندان تسهیلات لازم را برای آموزش خاص فراهم کرد باید به زندانی مرخصی داد تا به ادامه تحصیل و آموزش فنی، حتی در سطح دانشگاهی بپردازد.
5-اسامی زندانهای معروف بعد از اسلامی تا عصر امویان و مروانیان
1-زندان نافع :
در کوفه توسط امام علی(ع) از نی ساخته شده و زندانیان قادر به فرار از آن بوده اند.
2-المخیس :
پس از اینکه زندانیان به راحتی موفق به فرار از زندان نافع می شده اند به دستور امام علی(ع) زندان نافع تخریب و زندان المخیس در کوفه از گل ساخته شد.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.