ارتباطات دهان به دهان، ارتباطات دهان به دهان، تبلیغات دهان به دهان

 

۲-۲-۲-۳-تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی
با ظهور وب ۲٫۰ و رسانه های اجتماعی، تبلیغات دهان به دهان از شکل سنتی خود خارج شد و به این رسانه ها راه یافت.به دلیل امکان تبادل اطلاعات میان کاربران در این رسانه ها، مفهوم جدیدی از تبلیغات دهان به دهان ایجاد شد که در ان ارتباط از طریق رسانه های اجتماعی اینترنتی صورت می گیرد و eWOM نامید می شود.اجتماعات برند، فن پیج ها، سایت های تفریحی برندها، اتاق های گفتگوی برند و هر وسیله و محیطی که در آن افراد بتوانند به تعامل و تبادل نظر بپردازند می تواند به عنوان ازاری برای تبلیغات دهان به دهان در فضای اینترنت و وب ۲٫۰ به کار رود.
از زمان ظهور تکنولوژی های اطلاعاتی و اینترنتی ،تبلیغات دهان به دهان چندین نام جدید پیدا کرده است: بازاریابی ویروسی، بازاریابی از طریق پست الکترونیکی، تبلیغات دهان به دهان اینترنتی ، بازاریابی تبلیغات دهان به دهان ، وتبلیغات دهان به دهان الکترونیکی (گویتی و دیگران، ۲۰۱۰).تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی به عنوان کلیه ارتباطات غیر رسمی مصرف کنندگان از طریق تکنولوژی مبتنی بر اینترنت ، در ارتباط با کاربرد یا ویژگی های کالاها یا خدمات خاص و یا فروشندگان آنها تعریف می شود (لیتوین و دیگران ، ۲۰۰۸ ). این نوع تبلیغات عرصه مهمی برای نظرات مصرف کنندگان شده است و به نظر می رسد که به دلیل قابلیت دسترسی بیشتر به آن، حتی کارآمد تر از ارتباطات دهان به دهان در جهان آفلاین (خارج از خط) باشد( جلیلوند و سمیعی ۲۰۱۲). تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی می تواند به عنوان ارتباطات غیرشخصی و سنتی در درون نسل جدید فضای سایبری در نظر گرفته شود (چیونگ و همکاران،۲۰۰۸) نوع شناسی رسانه های تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در جدول ۲-۲ آمده است.
موضوع نفوذ شخصی اکنون در فضای سایبری به شکل تاثیر بین شخصی آنلاین یا تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی گسترش یافته است. (خاماش و هاوارد ، ۲۰۱۱) بر روی اینترنت ، مصرف کنندگان می توانند نظراتشان را ارسال کنند ،توضیح و تفسیر ( کامنت ) بگذارند و محصولات را در وبلاگ ها ، اتاق های بحث، وب سایت های بازنگری ،گروه های خبری و سایت های شبکه های اجتماعی بازنگری و ارزیابی کنند ( چیونگ وهمکاران، ۲۰۰۸).به طور خاص ، بیش از ۳۰ درصد کابران اینترنت محصولات را به صورت آنلاین ارزیابی کرده اند، و تا ۷۰ درصد بزرگسالان در همان حال از بازنگری های مصرف کننده استفاده می کنند (ژانگ و همکاران ،۲۰۱۰).بنابراین ، بازنگری های آنلاین مصرف کننده یک منبع مهم ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی است . این بازنگری ها،اطلاعات ،دیدگاه ها و ارزیابی هایی درباره شرکت ، محصول و خدمت ارائه می دهند( چان و نگی ۲۰۱۱)
نوع کانال
سطح تعامل
قلمرو ارتباطی
نامه های الکترونیکی(ایمیل ها)
غیر همزمان
یک به یک ویک به چند
پیام های فوری
همزمان
یک به یک
وب سایت ها،بازدید محصول و سایت های دیگر
غیر همزمان
یک به چند و چند به چند
اتاق های گفتگو
همزمان
یک به چند
وبلاگ ها و اجتماعات موازی
غیرهمزمان