ارتباطات سازمانی، اصحاب پیامبر (ص)، اهداف سازمانی

 

گردش شغلی
اعتماد و احترام متقابل
استفاده از نظام پیشنهادات
شفاف کردن ارتباطات سازمانی
تغییر روابط سازمانی
آموزش کارکنان (همان)
۲-۲-۹- ماهیت تعارض
تعارض می‏تواند کارکردی یا غیرکارکردی و تصادفی یا مزمن (طولانی) باشد.
تعارض، زمانی کارکردی است که عملکرد گروه را با مطرح کردن مباحث اساسی و ارائه فرصتهای جدید بهبود بخشد.
تعارض، زمانی غیر کارکردی است که از تحقق اهداف سازمانی جلوگیری کند.
تعارض، زمانی تصادفی است که استثنا باشد؛ یعنی در رفتار افراد و گروه معمول نباشد.
تعارض، زمانی مزمن است که افراد و گروه ‏ها، مداوم و یکنواخت در نگرش هایشان اختلاف داشته باشند.
در کل، تعارض غیر کارکردی و مزمن، نامطلوب به شمار می‏رود؛ در صورتی که تعارض کارکردی و تصادفی، نه تنها قابل قبول و عادی است بلکه مطلوب هم هست.
تنش های سالم در گروه، تعارضی ایجاد می‏کند که موفقیت مطلوبی در پی دارد. اصحاب پیامبر (ص) با تعارضات کارکردی و تصادفی رو به ‏رو بودند؛ برای مثال، پس از وفات پیامبر (ص) ، عُمر پافشاری می‏کرد که پیامبر خدا نمرده و هر کسی که می‏گفت پیامبر وفات کرده است او را تهدید به تنبیه می‏کرد تا اینکه ابوبکر در صحنه ظاهر شد و آیه‏ای از قرآن را خواند که این ‏گونه شروع می‏شد: «محمد(ص) نیست مگر پیغمبری از طرف خدا…». (سوره ۳: آیه ۱۴۴) اصحاب پیامبر در محل دفن پیامبر (ص) اختلاف داشتند. همچنین آنها در تعیین جانشین پیامبر (ص) اختلاف داشتند. برای همین مسأله چندین سؤال مطرح شد؛ مثلاً اینکه آیا جانشین از انصار باشد یا مهاجران؛ آیا یک نفر جانشین باشد یا گروهی از افراد؛ آیا جانشین باید همان اختیارات پیامبر را در قضاوت و رهبری داشته باشد یا کمتر و یا به ‏گونه‏ای دیگر؟ ابوبکر و عمر درباره جایز بودن جنگ با کسانی که از دادن زکات خود داری می‏کنند اختلاف نظر داشتند.(دافت، ۲۰۰۷)
بنابراین، تضاد ممکن است مثل یک واژه قوی به نظر برسد.
افراد مختلف، لغت های مختلفی را برای آن به کار می‏برند. آنها از واژه‏ هایی همچون مخالفت یا اختلاف نظر استفاده می‏کنند. با این حال هر لغتی که شما به کار ببرید، ماهیت آن یکی است. من از لغت تعارض برای فهم چیزهایی استفاده خواهم کرد که با نظر من موافق نیست.
تعارض می‏تواند از مسائل جزئی مثل انتخاب محل شام خوردن یا از مسائل مهمی همچون اختلافات مردم افغانستان ناشی شود که به قربانی شدن میلیونها مسلمان در میدانهای جنگ منجر شده است. یکی از مهمترین فصول در تاریخ نوین مسلمانان نیز خطر اختلافات و آشفتگی های افغانستان بوده است.
تعارض مزمن هنگامی رخ می‏دهد که افراد و سازمان ها به ‏گونه‏ای یکنواخت در نگرشها، انتظارات یا مسائلی اختلاف داشته باشد که به طرفین مربوط می‏شود. این اختلافات باعث تنش ها و احساسات شدیدی می‏شود. هر چه اهمیت موضوعات افزایش یابد این تنش ها افزایش می‏یابد.