ارزیابی عملکرد، محیط کسب و کار، کسب و کار

 

تعارضات وقتی بوجود می آیند که:
نقشهای محول شده در یکی از این دو سیستم مزاحم نقشی در سیستم دیگر می شود
الگو های ارتباطی یک سیستم در سیستم دیگر به کار برده می شود .
وقتی تمایلات دو سیستم با هم تضاد پیدا می کنند.
مثلا ممکن است وقتی نقشهای فرزندان و والدین، خواهرها و برادرها و همسران در دو سیستم با هم یکسان شود، بین آنها تعارض بوجود بیاید. مثلا نقش رئیس و کارمند بین یک زن و شوهر در محیط خانه مناسب نخواهد بود. همینطور نقشهای افراد در خانواده مناسب محیط کسب و کار نخواهد بود. مثلا فرزندان که در خانواده نقش آرام کننده روابط را دارند، ممکن است در محیط کسب و کار، نا خواسته موجب ایجاد تعارض بین اعضای خانواده شوند.
وقتی شخصی در دو سیستم نقشی یکسان و خاص ایفا می کند، حالتی از انتقال نقش ممکن است رخ دهد. مثلا فرزندان در خانواده با عنوان هایی بزرگ می شوند، مثل باهوش، منظم، درسخوان، زرنگ و غیره. وقتی فردی با این عنوان از خانواده وارد کسب و کار می شود، انتظارات خانواده از آن فرد متاثر از این عنوان ها است که مطمئنا بر عملکرد فرد تاثیر خواهد گذاشت.
الگو های ارتباطی خانواده همیشه بر کسب و کار تاثیر نمی گذارند، اما در صورت تاثیر گذاری ممکن است دارای نتایج نگران کننده با شند. معمولا مسائل کسب وکار به شیوه متفاوتی با اعضای خانواده مطرح میشود واین تفاوت شیوه در صورتی که به سوء برداشت یکی از اعضا خانواده منجر شود میتواند مشکل ساز باشد.
مثلا والدین از واکنش منفی فرزندان خود نسبت به یک دستور و یا ارزیابی عملکرد شگفت زده می شوند . .این واکنش منفی به این دلیل است که فرزندان این رفتار را از طرف والدین خود می بینند نه از طرف رئیس شرکت.
همپوشانی سیستم ها وقتی ظاهر می شوند که تعارض بین تمایلات خانواده و کسب و کارشکل می گیرد. برخی افرادبه جای تلاش برای ایجاد تعادل بین علایق، علایق شخصی را قبل از علایق کسب و کار قرار می دهند. وابستگی های احساسی قدرتمند اعضا خانواده و وفاداری آنها به همدیگر، موقعیتهای مدیریتی منحصر به فردی را ایجاد میکند. مثلا دادن شغل در کسب و کار به یکی از اعضاء خانواده که صلاحیت لازم را ندارد، ارضا نیاز های خانواده و نادیده گرفتن نیاز های کسب و کار است.
نوع دیگر تعارض وقتی بوجود می آید که مالک کسب و کار احساس میکند پرداخت حقوق برابر به فرزندان عادلانه است. فرزندان با مسئولیت بیشتر ، همتراز با فرزندان با مسئولیت کمتر دریافت میکنند. در موارد رقابت بین خواهرها و برادرها، ممکن است که کسی اطلاعاتی را از دیگری مخفی کند تا بتواند نقش پر رنگ تری را در بازی قدرت داشته باشد.
بسیاری از این مشکلات با در پیش گرفتن سیاستهایی که نیاز های هر دو سیستم را در نظر میگیرد بر طرف می شود.
بیشتر کسب و کار ها ی خانوادگی با مسائل زیر مواجه هستند:
. مشارکت: ‌چه کسی و تحت چه شرایطی می توانند در کسب و کار مشارکت داشته باشند.
. مالکیت و رهبری: چگونه می توان نسل بعد را آماده قبول مسئولیت برای کسب و کار کنیم.
. رها کردن: چگونه به کار آفرین و موسس کمک کنیم کسب و کار را رها کند.
. نقدینگی و مالیات.
. جذب و نگه داشتن متخصصین غیر فامیل.
. دستمزد اعضا فامیل: برابری در مقابل شایستگی
.وراث: چه کسی و چگونه ا ز بین وراث جانشین انتخاب کنیم
.قدرت بخشی به هماهنگی خانواده.