استراتژی های بازاریابی، رشد و توسعه اقتصادی، فعالیتهای اقتصادی

 

سابقه آگاهی(Day, 1984)
قابلیت کنترل(Folkes, 1984)
احتمال اثربخش بودن شکایت (Granbois et al, 1977 & Singh, 1990)
هیچگونه تحقیقی که در آن رفتارهای شکایت آمیز به عنوان یک متغیر حاصل از درک کیفیت خدمات مورد بررسی قرار گرفته باشد، یافت نشده است(Singh & Wilkes, 1991).
برای این تحقیق بیمه آتش سوزی انتخاب شده است چرا که این خدمات، خدماتی خاص هستند و به دلیل تحقیقات کمی که در این زمینه انجام شده است کماکان نیاز به کارهای تحقیقاتی بیشتر بر روی انگیزه های رفتاری آتی مشتریان وجود دارد و این پژوهش سعی دارد تا تحقیقی بین بیمه گذاران فعلی بیمه نامه های آتش سوزی شرکت سهامی بیمه ایران استان گیلان انجام نماید.
شایان ذکر است شرکت بیمه ایران بعنوان اولین و بزرگترین شرکت بیمه در ایران می باشد و در ۱۵ آبان سال ۱۳۱۴ توسط وزیر مالیه(دارایی) وقت بنیان گذاری شده است. در حال حاضر شرکت سهامی بیمه ایران بیش از نیمی از پرتفوی بیمه کشور را دارا می باشد. لذا موضوع حفظ مشتری(بیمه گذار) و بدنبال آن خرید مجدد بیمه نامه های آتش سوزی با بزرگترین سرمایه و سهم بازار بیمه در ایران، در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
درسالهای اخیر پیشرفت تکنولوژی در صنعت، احتمال وقوع خطر را به حداقل رسانده است و یا در صورت بوجود آمدن حریق، با بهره گرفتن از انواع وسایل، پیشرفته اطفاء حریق امکان مهار آتش آسانتر شده است. باوصف براین باز هم هر ساله در سراسر جهان شاهد انواع آتش سوزی و انفجارهای مهیب در صنایع مختلف از جمله کارخانجات عظیم، شامل صنایع پتروشیمی، پالایشگاه های نفت و گاز، کوره های ذوب فلز، مخازن سوخت، آزمایشگاه های فنی، انبارهای مواد، فرودگاه ها، فروشگاه های بزرگ مواد غذایی و هتل ها می باشیم که همه این موارد اهمیت هر چه بیشتر بررسی موضوع بیمه آتش سوزی را تائید می نماید.
براساس موارد ذکر شده و با توجه به مدل تحقیق و مطالعه مقدماتی ادبیات موضوع و سوابق آن، می توان سوال اصلی تحقیق را این گونه مطرح نمود:
« عوامل موثر بر خریداری مجدد بیمه نامه های آتش سوزی توسط بیمه گذاران شرکت سهامی بیمه ایران استان گیلان کدامند؟»
برای بررسی عوامل موثر بر خرید مجدد بیمه گذاران بیمه نامه های آتش سوزی، پیشنهاد می شود نسبت تاثیر معیارهای عملکردی(شامل کیفیت خدمات نماینده بیمه، رضایت مندی بیمه گذار و ارزش ادارک شده بیمه گذار) بر روی نیات رفتاری بیمه گذاران(شامل قصد شکایت بیمه گذار، قصد توصیه به دیگران بیمه گذار و قصد خرید مجدد بیمه گذار) در شرکت سهامی بیمه ایران استان گیلان مورد بررسی قرار گیرد.
۱ – ۳ – اهمیت و ضرورت تحقیق
یکی از ارزشمندترین دستاوردهای بشر برای مقابله با حوادث و تامین برخی از نیازهای اقتصادی، اجتماعی و روانی، پدیده بیمه است. بیمه برای جبران خسارات اقتصادی ناشی از حوادث، تامین امنیت آینده، ارتقا سطح زندگی افراد، ایجاد بستری مناسب و مطمئن برای رشد و توسعه اقتصادی بوده و موجب آرامش خاطر اعضا جامعه شده و این آرامش نیز به نوبه خود موجب پویایی حیات اجتماعی، رشد و شکوفایی استعدادها و افزایش کارایی و بهره وری می شود(وجدانی، ۱۳۷۱). بشر در زندگی روزمره خود با انواع خطرات مختلف مواجه است که جان و مال او را تهدید می کنند. بعضی از این خطرات ناشی از قوای طبیعی و بدون ارتباط با فعالیت های خود اوست، از قبیل سیل، زلزله، آتشفشان، طوفان، صاعقه و سایر بلایای طبیعی و بعضی دیگر مرتبط با اقدامات و عملیات عمدی و یا غیرعمدی بشر است، از قبیل حریق ها، تصادفات اتومبیل و خطرات مربوط به حوادث الکتریسیته، گاز، انرژی اتمی و نظایر آن، جالب اینکه هرقدر دسترسی بشر به علم و تکنولوژی وسعت می یابد و سطح رفاه به لحاظ استفاده از وسایل مدرن بالاتر می رود، به تنوع و شدت تواتر خطرها افزوده می شود(صالحی، ۱۳۷۱). بشر با توجه به هوش، استعداد و دانشی که دارد و به لحاظ غریزه میل به ادامه حیات، در اندیشه مبارزه با آثار زیانبار خطرات بوده و پیش بینی مفیدی به عمل می آورد و خود را برای تحمل خساراتی که علی رغم همه تدابیر وارد می شوند، آماده می کند. ازجمله این تدابیر، تهیه ذخیره ای برای مقابله با خسارات مالی است که در آینده ایجاد می شوند، البته باید توجه داشت پس انداز، و کنار گذاشتن قسمتی از درآمد به منظور جبران خسارات احتمالی، یک تدبیر عاقلانه و منطقی برای رویارویی با آثار خطراتی است که اموال او را تهدید می کند. اما پس انداز هر فرد یا هر واحد اقتصادی برای جبران خسارات احتمالی آن کافی نیست چه بسا خطر قبل از تشکیل پس انداز کافی و در ابتدای فعالیت فرد یا واحد اقتصادی پیش آید و خسارات آن به حدی باشد که ادامه فعالیت را به کلی منتفی سازد. لذا در بسیاری از موارد تدبیر پس انداز، که ایده ای عاقلانه است مشکلی را حل نمی کند مگر اینکه این پس انداز از حالت انفرادی خارج شده و صورت جمعی، به خود گرفته و گروهی از افراد یا واحدهای اقتصادی که فعالیت مشابه و خطرات نظیر هم دارند، توافق کنند که ذخایر خود را یکجا متمرکز نمایند و خسارات احتمالی را از محل آن جبران کنند(علی آبادی،۱۳۷۱).
از آنجایی که همه افراد و یا واحدهای اقتصادی همزمان دچار خسارت نمی شوند، لذا ذخایر جمعی برای جبران چند خسارت که در یک دوره معین برای برخی از افراد یا واحدهای اقتصادی پیش می آید، کفایت می کند. امروزه جمع آوری ذخایر جمعی، تحت عنوان حق بیمه و تأمین خسارت احتمالی با بهره گرفتن از روش های گوناگونی انجام می شود و شرکتهای بیمه بازرگانی پوشش های
مورد نیاز مربوط
به فعالیتهای اقتصادی را ارائه می کنند(مختاری، ۱۳۹۱).
آتش را شاید بتوان قدیمی ترین کشف بشر به شمار آورد که باعث تغییرات گسترده ای در زندگی انسان گردید. به همان میزان که بشر اولیه به مزایا و فواید آتش پی برد، با معایب و زیانهای آن نیز آشنا گردید. ضمنا” وقوع حریق های بزرگ و کوچک که باعث از بین رفتن اموال و داراییها می گردید، برای مردم یک واقعه عادی شده بود(امیری، ۱۳۸۲).
وقوع انقلاب صنعتی در اروپا و تبدیل کارگاه های سنتی به کارخانه های عظیم و سپس گذر به عصر فراصنعتی باعث گردید زندگی مدرن آمیخته با خطرات گوناگون گردد که همه جا در کمین انسان نشسته اند تا در شرایط مناسب و در یک لحظه غفلت با شدت حمله کرده و همه چیز را در مسیر خود نابود کنند. بارها مشاهده شده است که زندگی یک فرد یا حیات یک سازمان و شرکت در اثر حریق از بین رفته و ادامه فعالیت آن نیز میسر نگردیده، مگر اینکه دارای پوشش بیمه آتش سوزی بوده باشد(صالحی، ۱۳۷۲).
بیمه های آتش سوزی با جبران خسارت فیزیکی و مادی وارده به بیمه گذاران، نقش بسزائی در ادامه فعالیت اقتصادی افراد و سازمانها ایفا می نماید. نکته قابل ذکر این است که در بیمه نامه های آتش سوزی علاوه بر خسارت ناشی از حریق، خسارت های ناشی از انفجار، صاعقه، سیل، زلزله، طوفان و دهها خطر دیگر نیز قابل پوشش و جبران می باشد که البته تمامی این موارد نیازمند آگاهی داشتن و آگاهی دادن مردم است تا در سایه این اطلاعات، بیمه گذاران بتوانند بیمه نامه ای جامع و کامل خریداری نموده و با آسودگی خاطر به کسب و کار و فعالیت بپردازند(وجدانی، ۱۳۷۱). یکی دیگر از پرسش های جدی در ایران آن است که چگونه می توان جایگاه صنعت بیمه را در اقتصاد ملی ارتقا داد و با این رویکرد از یک سو جنبه حمایتی آن را در اقتصاد بهبود بخشید و از سوی دیگر منابع بیشتری را برای سرمایه گذاری این بخش ایجاد کرد. امروزه در سراسر دنیا این مشتریان هستند که محور تمام فعالیت سازمان ها قرار گرفته اند و استراتژی های بازاریابی و فروش سازمان ها بر مشتری مداری تنظیم شده است. در همین راستا چالش اصلی بنگاه های اقتصادی، تدوین استراتژی نظام مدیریت بر مبنای ارتباط با مشتری است. در این ارتباط بیمه اختیاری به خصوص بیمه آتش سوزی یکی از مباحث موثر در اطمینان بخشی و آرامش فکری در زندگی اجتماعی و اقتصادی برای آحاد جامعه می باشد.
بیمه آتش سوزی در تقسیم بندی جز گروه بیمه بازرگانی(اختیاری) است که در آن بیمه گذار به میل خود و آزادانه نسبت به خرید آن اقدام می نماید. در این حالت با خرید پوشش های بیمه آتش سوزی، جبران خسارت های احتمالی وارد شده به اموال و اشیای بیمه شده، به بیمه گر منتقل می شود(حسن زاده، ۱۳۷۴).
۱ – ۴ – اهداف تحقیق
این تحقیق برای بیمه گذاران بیمه نامه های آتش سوزی بیمه ایران استان گیلان و بر روی مدل راجت گرا می باشد و مدل پیشنهادی تحقیق در شکل(۱-۱) نشان داده شده است. محقق براساس نتایج تحقیق خود، در جستجوی یافتن راهکارهای مناسب برای بهبود شرایط به شرح ذیل می باشد:
۱ – خدمات دهی مناسب جهت حفظ بیمه گذاران فعلی