استفاده از شاخص های، روش های پیش بینی، تولید ناخالص ملی


 

انواع روش های پیش بینی تقاضا
1- روش های نظری (براساس نظر افراد خبره)
2- روش های آماری (براساس روش های آماری)
روش های نظری و انواع آن
این روش ها زمانی به کار گرفته می شوند که اطلاعات مستندی از گذشته در دست نباشد. در این روش سعی می شود نظرات افراد خبره به فاکتورهای کمّی تبدیل شده و ملاک پیش بینی قرار گیرند. یکی دیگر از موارد کاربرد این نوع پیش بینی، پیش بینی های دراز مدت است. بدیهی است که مواردی همچون سیاست های داخلی وخارجی دولت، موقعیت جهانی، تحولات اجتماعی، تغییر الگوی مصرف در آینده و غیره در اطلاعات گذشته وجود نخواهند داشت . لذا در این گونه موارد نیز استفاده از روش های نظری مفید خواهد بود. در ادامه به انواع این روش ها اشاره می کنیم:
1- روش توافق جمعی حضوری ( نظر جمع تحت تاثیر نظر افراد بانفوذتر قرار می گیرد )
از این روش معمولاً برای برآورد پیش بینی کلّی حجم فروش سازمان استفاده می شود. مدیران شرکت طی جلسات مختلف نظرات خود را ارائه داده و از جمع بندی نظرات، پیشنهادات فروش کلّی شرکت برآورده می شود.
2- روش توافق جمعی غیرحضوری یا دلفی ( اطلاعات به صورت فرم جمع آوری می شوند )
در این روش سازندگان به مصرف کنندگان مراجعه کرده، نظرات آنها را نسبت به کیفیت و کمیت کالا، نوع و مدل آن، رنگ و اندازه و … و نیز مقدار موردنیاز مصرف کننده در سال جویا می شوند. سپس اطلاعات جمع آوری شده را در اختیار مدیران شرکت قرار می دهند. مدیران اطلاعات بدست آمده را با مشاوران اقتصادی، مدیران تولید و غیره در میان گذاشته و باتوجه به روند بازار، سطح درآمدها و رقبا و غیره میزان تولید را برای سالهای آتی پیش بینی. (معمولاً پیش بینی دراز مدت) می کنند.
3- روش کسب نظر از واحدهای فروش و بازاریابی
این روش بیشتر درمورد حجم فروش به کار می رود و به دلیل اینکه واحدهای فروش و بازاریابی اطلاعات جامع تر و درست تری در این ارتباط دارند. معمولاً دراین ارتباط نظرات آنها معیار اصلی می باشد.
4- روش استفاده از شاخص های مالی و اقتصادی
گاهی اوقات می توان با آنالیز همبستگی میان فروش یک محصول در بازار و شاخص های اقتصادی، مصرف آینده را پیش بینی کرد. برخی از این شاخص ها عبارتند از :
سطح درآمد مردم
تولید ناخالص ملی
میزان و حجم تولید ماشین آلات صنعتی
میزان وحجم تولید فلزات
میزان انعقاد قراردادهای ساختمانی