اسناد بین المللی، سازمان ملل متحد، اسناد بین الملل

دانلود پایان نامه

 

بند 2- اسناد بین المللی
موضوع آگاه کردن خانواده از زندانی شدن در مجموعه قواعد حداقل رفتار با زندانیان سازمان ملل متحد هم برای متهمان تحت قرار بازداشت و هم برای محکومان پیش بینی شده است .
اگر کسی بخاطر اتهامی توقیف شود باید بلافاصله خبر بازداشت او را به اطلاع خانواده اش رساند و برای تماس گرفتن او با کسانش تسهیلات فراهم نمود.
در مورد محکومان نیز در بند 3 ماده 44 قواعد حداقل رفتار باز زندانیان آمده است:
هر زندانی حق دارد موضوع محکومیت خویش به حبس را به اطلاع خانواده خود برساند
بند 3- حقوق ایران
در ماده 56 آ.س.ز سال 84 اعلام می دارد: در صورت فقدان منع قانونی هر محکوم می تواند در اسرع وقت با وسایل ممکن به یکی از نزدیکان مورد اعتماد خود اطلاع دهد که در زندان حضور یافته.
ب- مرخصی زندانیان
امروزه بسیاری از جرم شناسان کیفری بر این عقیده اند که دوری زندانی از اجتماع و زندگی کردن در محیط خاص شخصیت او را دچار اشکال می سازد و هنگامی که زندانی مدت محکومیت خود را به پایان میرساند خود را عضوی جدا و ناهمگون در جامعه احساس می کند لذا جهت رفع این مشکل می توان جهت آماده نمودن زندانیان برای بازگشت به زندگی عادی و کم کردن تبعات دوری از اجتماع و حفظ روابط و علایق خانوادگی و رعایت جنبه های انسانی کیفرهای سالب آزادی از مرخصی استفاده نمود.
بند 1- فقه اسلامی
بعضی از دانشمندان اسلامی برای زندانی حق مرخصی قائل شده اند ولی در این خصوص هیچگونه نص و یا فتوایی از فقها و عظام و یا آنچه که دلالت نماید پیامبر (ص) یا یکی از معصومین به زندانی اجازه خروج از زندان را برای دیدن خانواده و بستگان وی بدهند دیده نمی شود.
اما بعضی از فقها معاصر از روایتی که برخروج زندانی از زندان برای اداء نماز جمعه دلالت می کند استنباط نموده اند که می توان چنین حقی برای زندانی قائل شد که بتواند با خانواده خود دیدار نماید ذیلاً ابتدا روایت استنادی سپس نظر فقیه محترم ذکر می گردد.
در روایتی از عبداله بن سنان آمده است که امام صادق (ع) فرمودند: بر امام است که زندانیان بدهکار را در روز جمعه برای نماز جمعه و روزهای عید برای نماز عید از زندانیان خارج کند و بهمراه آنها مامورانی ارسال نماید تا اینکه نماز جمعه و نماز عید به پایان رسید آنها را به زندان باز گردانند
از این روایت فقیه محترم چنین استنباط نموده اند که :
چه بسا بتوان از این روایت استفاده نمود که به زندانی در روز عید فرصتی داده شده تا با خانواده اش و بستگان خود دیداری داشته باشد مگر اینکه بگوییم مراد از خارج شدن زندانی در روز عید به عید ( یخرج یوم العید الی العید) خروج برای نماز عید باشد لیکن چنین امری بعید می باشد
البته نویسنده استفاده زیبا از این حدیث نموده است ولی بظاهر حدیث منافات دارد چرا که در این حدیث قبل از ذکر روز عید گفته شده است روز جمعه برای نماز جمعه بیرون میرود پس معلوم می شود که مقصود خروج زندانی برای نماز جمعه نماز عید بوده است علاوه بر این وجود قرنیه ای موجب انحراف این روز خواهد شد و آن قید زندانیان بدهکار است بدین جهت در محدود کردن این دسته از زندانیان تا تادیه حق مردم واجب می باشد
اما در هر حال با توجه به مراتب بنظر میرسد چنانچه حاکم مصلحت بداند می تواند در مواردی که حکم به سخت گیری با زندانی نشده است به او اجازه مرخصی و دیدار از اقوام و نزدیکان بدهد
مولف الفقه نیز در این باره معتقد است که زندانی حق دارد با معرفی وکیل و تضمین های از این قبیل به زیارت بیماران خود رفته و در تشییع جنازه و مراسم ازدواجشان شرکت نماید علاوه بر این در صورتیکه مستطع باشد باید بتواند با معرفی کفیل و تضمین های مشابه آن به حج برود
بند 2- اسناد بین المللی
در مورد اعطاء مرخصی به زندانیان در اسناد بین المللی بویژه مجموعه قواعد حداقل رفتار با زندانیان مصوب سازمان ملل متحد( ژنو1955) صراحتاً مقرراتی پیش بینی نشده است اما با توجه به چندین قاعده از مجموعه قواعد حداقل سازمان ملل متحد می توان چنین حقی را برای زندانی قائل شد. از جمله مطابق ماده 61 از مجموعه قواعد رفتار با زندانیان که مقرر می دارد:یک نفر زندانی یکی از افراد جامعه است و رانده شده از آن نیست و باید با این اعتقاد با او رفتار کرد ……. و کارشناسان اجتماعی باید سعی کنند که رابطه زندانی با اقوام و عشیره اش و با گروهی که با آنها همکاری خواهد کرد بریده نشود.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.