اسناد بین المللی، طبق قانون ایران، سازمان ملل متحد

دانلود پایان نامه

 

علاوه بر موارد فوق الذکر در آئین نامه زندانی درباره ایمنی محیط کار و همچنین جبران خسرت ناشی از کار نیز مقرراتی پیش بینی نموده است . مطابق بند ماده 150 آئین نامه مذکور : موسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی مکلفند کلیه مقررات ایمنی، حفاظتی ، بهداشتی را طبق ضوابط قانونی رعایت نمایند و در صورت بروز حوادث ناشی از کار هزینه خسارت وارده به زندانیان را از محل پنج درصد (5%) موضوع بند 4 به حساب زندانی واریز می گردد
ی- دریافت مرسولات پستی و هدایا
بند 1- فقه اسلام
در فقه اسلامی این حق برای زندانی در نظر گرفته شده است که بتواند از خارج زندان ، هدایا و مایحتاج خود را دریافت نماید . همانگونه در بحث ملاقات زندانیان نیز بیان گردید در کتاب دعائم الاسلام روایتی از سیره علی (ع) نقل شده بدین مضمون که آن حضرت در نامه ای خطاب به رفاعه ( والی اهواز) در مورد ابن هرمه که از زندانیان وی بود فرمودند: بین ابن هرمه و کسی که برایش خوردنی و نوشیدنی یا لباس و وزیر اندازی آورده است مانع نشو…
آیه الله حسینی شیرازی نیز در این باره معتقدند:
« اصولاً زندانی حق دریافت هر چیزی را دارد که از خارج برای وی ارسال می گردد مگر اینکه محظوری وجود داشته باشد ، مانند اینکه برای وی مواد مخدر یا داروهای مضرر ارسال گردد.
بند 2- اسناد بین المللی
در ماده 88 قواعد حداقل رفتار با زندانیان نیز به این مساله اشاره شده است مطابق این ماده متهمین مادام که در بازداشت بسر می برند می توانند وسایل زندگی خود را با هزینه شخصی در زندان فراهم کرده و نیز از منزل خود و یا خارج از زندان برای خود غذا و خوراکی تهیه نمایند.
بند 3- حقوق ایران
بر طبق ماده 198 آ.س .ز سال 84 متهم یا محکومی که ممنوع الملاقات نباشد می تواند در هر هفته دو نامه بعنوان همسر و فرزندان ، والدین ، وکیل رسمی و یا به دیگر بستگان – دوستان و مقام های قضایی و در هر ماه یک نامه بعنوان مقام های رسمی کشور با رعایت موازین شرعی و قانونی نوشته و ارسال دارد . این نامه ها باید با حضور مسئول قسمت ارسال نامه ها امضاء و انگشت زده شده و پس از گواهی مسئول یاد شده به مهر قسمت مربوط ممهور گشته ، پس از ثبت در دفتر مراسله ها ارسال می گردد. و همچنین متهم یا محکوم ممنوع الملاقات می تواند با اجازه دادستان یا مقام قضایی رسیدگی کننده در صورت لزوم نامه سرگشاده به خانواده و وکیل رسمی نوشته و پس از تأیید مقام قضایی ارسال دارد.
طبق قانون ایران هر چند به زندانیان اجازاه داده نشده است که در مدت اقامت خود در زندان از خارج لباس و یا مواد خوراکی دریافت نماید لیکن این حق را قائل شده اند که ملاقات کنندگان مجاز باشند از فروشگاه زندان هدایایی خریداری نموده تا بتوانند آنها را توسط مامورین زندان به زندانی تحویل دهند .
بنابراین با توجه به ماده فوق چنین بنظر میرسد در این حق تنها برای زندانیان تحت قرار بازداشت در نظر گرفته شده است چرا که در دیگر مواد این مجموعه اشاره ای به اینکه محکومین نیز می توانند از خارج از زندان هدایایی را دریافت کنند نشده است.
ک- شکایت از امور زندان
یکی دیگر از حقوق که لازم است برای خود زندانی مقرر گردد شکایت از امور زندان است بدین ترتیب که مامورین و کارمندان زندان ممکن است در انجام وظایف خود تخطی نموده حقی از حقوق زندانی را پایمال نمایند لذا شایسته است این حق برای زندانی وجود داشته باشد که اعتراض خود را نسبت به این امور به یک مقام بالاتر اعلام نماید تا در اسرع وقت بدان رسیدگی گردد.
بند 1- در فقه اسلام
دانشمندان اسلامی نیز با توجه به اهمیت این موضوع برای زندانی این حق راقائل شده اند.که بتواند شکایت خود را به سمع مسئولان امر برساند .
آیه الله حسینی شیرازی در بیستمین حق از حقوق زندانیان آورده است :
لازم است که به هر زندان فرصت و امکان داده شده که خواسته ها و شکایات خود را هر روز که بخواهد به مدیر زندانی یا بازرس یا افراد دیگری که آن مساله به آن ها ارتباط دارد تقدیم نمایند
بند 2 – اسناد بین الملل
سازمان ملل متحد نیز در مجموعه قواعد حداقل رفتار با زندانیان، لزوم پیش بینی و رعایت چنین حقی برای فرد زندانی از سوی دولتها توجیه نموده است مطابق قواعد مذکور : هر زندانی باید روزانه امکان تسلیم عرض حال یا شکایت نامه به مدیر موسسه یا کارمند قائم مقام او را داشته باشد.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.