اسناد و مقررات بین المللی، مقررات بین المللی، اسناد بین المللی

 

در مستدرک الوسائل به نقل از جعفریات از علی نقل شده است که زنی از همسرش به علی(ع) شکایت برد آن حضرت دستور داد آن مرد را زندانی کند و جرم مرد این بود که نفقه و خرجی زن خود را نمی پرداخت که به او زیان برساند . آن مرد ( شوهر) گفت زنم را نیز با من زندانی بکن : حضرت فرمود : این حق توست و به زن فرمود همراه او برو ابن عابدین فقیه خنفی نیز معتقد است : چنانچه زندانی احتیاج به نزدیکی داشته باشد و نیز در صورتی که جای ینهان و خلوتی هم موجود باشد همسر و کنیز وی می توانند نزد او بروند.
بند 2- اسناد بین المللی
در اسناد و مقررات بین المللی حکم صریحی در این زمینه زندانی بتواند با همسر خود ملاقات خصوصی داشته باشد وجود ندارد لیکن با توجه به مواردی چند از مجموعه قواعد حداقل رفتار با زندانی مصوب سازمان ملل متحد می توان به چنین نتیجه ای رسید و از آنجائیکه پیشتر این مورد در مبحث مرخصی زندانیان توضیح داده شده لذا از بیان مجدد آن خود داری می کنیم .
بند 3 حقوق ایران
زندانیان متاهل با درخواست به رئیس زندان و نداشتن منع قانون و با ارائه عقد نامه و صیغه نامه و شناسنامه زوجین می توانند ملاقات خصوصی داشته باشند.
بر طبق ماده 185 آ.س.ز سال 84 محکومان یا متهمان با موافقت رئیس موسسه یا زندان یا قاضی ناظر در مواردی می توانند ملاقات خصوصی بدون حضور مراقب با همسر خود داشته باشند
توجه : بایستی با شناسائی و بازرسی دقیق و آموزش زنگ خطر در حین ملاقات به زوجین از ورود مواد و هرگونه خطر جانی زوجین جلوگیری شود.
هـ : مکاتبه زندانیان
برای برقراری ارتباط و حفظ روابط معنوی با خارج از زندان بایستی به زندانیان اجازه داده شود که بستگان خود و مقامات صلاحیت دار با رعایت مقررات مکاتبه نماید.
بند1- فقه اسلام
فقه و حقوق اسلام علیرغم تاکید فراوان با ملاقات زندانی با خویشان و بستگان خود و همچنین برخورداری از مرخصی و دیگر حقوق انسانی در این مورد که آیا زندانی می تواند با خارج از زندان مکاتبه داشته باشد یا خیر – موردی مشاهد نشده است .
بند 2- استاد بین المللی
لزوم امکان برقراری ارتباط با خارج از زندان از طریق مکاتبه در مجموعه قواعد حداقل رفتار با زندانیان مورد تأکید واقع شده است . در م 37 این مجموعه آمده است : به زندانیان باید اجازه داده شود که تحت مراقبت لازم ، با خانواده خود یا خانوادۀ دوستانش که به آنها می توان اعتماد نمود در فواصل معین از طریق مکاتبه ارتباط یابند علاوه براین موارد در این مجموعه پیش بینی شده است که زندانیان خارجی نیز بتوانند با نمایندگان سیاسی یا کنسولی خود به هر نحو من جمله از طریق مکاتبه ارتباط داشته باشند در این باره ماده 38 قواعد حداقل رفتار با زندانیان مقرر می داریم:
« در مورد زندانیان تبعه کشورهای خارجی باید تسهیلات معقول برای ارتباط آنها با نمایندگان سیاسی یا کنسولی خودشان قائل گردید و در مورد زندانیان تبعه خارجی که در کشور محل توقیف نمایندگان سیاسی یا کنسولی ندارند و همچنین در مورد پناهندگان باید وسیله ارتباط آنها با دولتی که سرپرستی آنها را در کشور مقیم بعهده دارد فراهم گردد» کنوانسیون بین المللی حقوق کودک نیز چنین حقی برای کودک زندانی قائل شده است که بتواند به غیر از موارد استثناء از طریق نامه با خانوادۀ خود تماس داشته باشند.
بند 3- حقوق ایران
متهم یا محکومی که ممنوع الملاقات نباشد می تواند در هر هفته دو نامه به عنوان همسر و فرزندان ، والدین ، وکیل رسمی و یا به دیگر دوستان و بستگان و مقام های قضایی و در هر ماه یک نامه بعنوان مقام های رسمی کشور با رعایت موادزیر شرعی و قانونی نوشته و ارسال دارد این نامه ها باید با حضور مسئول قسمت ارسال نامه ها امضاء و انگشت زده شده ارسال گردد.
نامه های که نوشته های آن تهدید انگیز یا مخالف با آیین نامه های موسسه یا زندان یا خلاف نظم و عفت عمومی در اخلاق حسنه بوده یا موجب هتک حرمت اشخاص شود یا متضمن الفاظ رکیک و مستهجن و ناسزا و تهدید و یا تهمت و افتراء باشد و همچنین عرض حالهای ناموجه و مکرر درباره موضوع هایی که از پیش مورد رسیدگی قرار گرفته و تهیه و ارسال آنها صرفاً بمنظور مزاحمت باشد بدستور رئیس موسسه یا زندان ضبط شده و نویسنده نامه بر اساس مقررات آیین نامه انظباطی و یا تحت تعقیب جزایی قرار خواهند گرفت
متن نامه ها باید با خط خوانا و روشن و به زبان فارسی نوشته شده و موضوع آن درباره بیان حقایق مربوط به اوضاع و احوال خانوادگی و شخصی و جریان دعوی مربوط به نویسنده نامه باشد
نامه های صادر شده و وارد شده محکوم یا متهم باید بوسیله مسئول ارسال نامه های محکومان که از میان ماموران مجرب و مورد اعتماد موسسه یا زندان انتخاب می شود به دقت بررسی و مطالعه شده پس از امضاء و مهر قسمت ذکر شده به مقصد ارسال شود
در بند ها تلفن های موجود می باشد که زندانیان با آن می توانند با رعایت مقررات آئین نامه با هزینه شخصی با اشخاص یا مقام های رسمی تماس بگیرند

                                                    .
این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.