اعلامیه جهانی حقوق بشر، سازمان ملل متحد، جامعه بین‌الملل

دانلود پایان نامه

 

در این رده‌بندی 5 عامل در نظر گرفته شد که شامل رعایت عدالت و حقوق قانونی زنان همچون حفاظت از آنان در برابر خشونت‌ها، وضعیت سلامت، سطح تحصیلات، وضعیت اشتغال شامل دستمزد زنان و سیاست زنان شامل تعداد زنان شاغل در پست‌های دولتی بود. نمره کانادا در مجموعه 6/96 از 100 بود که این نشانگر اهمیت این کشور به زنان است.

فصل پنجم
سازمان‌های تخصصی بین‌المللی
5-1. قسمت اول: کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد
نقش کلی کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان در بند نخستین اساسنامه به عنوان «کسب حمایت بین‌المللی و جستجوی راه حل‌های پایدار» برای پناهندگان بیان شده ، درحالی که بند دوم آن بسیار با اهمیت می‌باشد کار کمیساریای عالی پناهندگان را دارای سرشتی کاملاً غیرسیاسی دانسته و از آن به عنوان «نوعدوستانه و اجتماعی» نام می‌برد.
فصل دوم اساسنامه به بیان صلاحیت کمیساریای عالی می‌پردازد. بندهای شش و هفت اساسنامه به تعریف واژه پناهنده پرداخته است. در این تعریف ضمن تأیید تعریف موجود در مقررات پیشین، پناهنده را کسی می‌شناسد که “در نتیجه حوادث اتفاق افتاده قبل از اول ژانویه 1951” در معرض تعقیب قرار دارد و هر شخص دیگری که بدلیل نژاد، مذهب، ملیت یا عقیده سیاسی خود و بدلیل ترس موجه از تعقیب خارج از کشور اصلی خود و یا اگر بدون تابعیت است، خارج از محل عادی سکونت خود بسر می‌برد و بدلیل همین ترس مایل به استفاده از حمایت دولت کشور خود نبوده و یا اگر فاقد تابعیت است بدین دلیل نمی‌تواند به محل سکونت عادی خود بازگردد.
بندهای هشت، نه و ده به تشریح و تبیین نقش دقیق کمیساریای عالی در زمینه حمایت بین‌المللی و راه‌حلهای پایدار پرداخته، در حالی که بندهای یازده، دوازده به بیان رابطه میان کمیسر عالی پناهندگان با مجمع عمومی، شورای اقتصادی یا اجتماعی و کارگزاریهای تخصصی می‌پردازد.
بخش سوم اساسنامه به سازمان کار و امور مالی اختصاص دارد که در آن بند 13 از همه بااهمیت‌تر است. براساس آن کمیسر عالی پناهندگان بایستی با رأی مجمع عمومی انتخاب شود. این بیانگر ارتباط مستقیم میان کمیسر عالی بعنوان عامل غیرسیاسی جامعه بین‌المللی است. از نظر ساختاری، دفتر کمیسر عالی ملل متحد در امور پناهندگان یک ارگان فرعی مجمع عمومی به شمار آمده که همچنین رابطه مستقیمی با شورای اقتصادی و اجتماعی دارد با این حال موضوع بدان معنی نیست که کمیساریای عالی پناهندگان در نظام ملل متحد یک تشکیلات خودمختار است. هرچند اساسنامه کمیساریای عالی در امور پناهندگان هرگز به طور رسمی تغییر نکرده است لیکن توسط قطعنامه‌های مجمع عمومی، دچار تحول بسیار شده است.
5-1-1. مبحث الف: اعلامیه پناهندگی سرزمینی
اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 به تصویب رسیده بود قطعنامه غیر الزام‌آوری به شمار می‌رفت که در آن از «حق پناهنده‌شدن» سخن به میان نیامده بود، کشورها در مسئله گنجاندن حق پناهندگی در این کنوانسیون پافشاری می‌کردند و خواستار این بودند که در کنوانسیون ویژه‌ای در این مورد بحث گردیده و در اولین فرصت ممکن عملی شود. با این حال عدم وجود توافق درباب موضوعات محوری باعث عدم توفیق در گنجاندن بندی در خصوص پناهندگی گردید.
پس از یک وقفه طولانی در این بحث‌ها، پیش‌نویس یک اعلامیه در مورد حق پناهندگی در سال 1957 توسط نماینده فرانسه به کمیسیون حقوق بشر تسلیم شد و در 14 دسامبر 1967 یعنی پس از ده سال بحث در کمیته‌های مجمع عمومی سرانجام قطعنامه شماره 2312 تحت عنوان «اعلامیه پناهندگی سرزمینی» به اتفاق آراء توسط مجمع عمومی به تصویب رسید.
5-1-2. مبحث ب: موضوعات اصلی این اعلامیه به شرح زیر می‌باشد
مسئولیت اعطا پناهندگی به افراد متقاضی برعهده جامعه بین‌المللی و نماینده آن سازمان ملل متحد می‌باشد.
هر فردی که به خاطر نقض اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر، حیات، جسم و جان و آزادی‌اش در معرض خطر باشد صلاحیت پناهنده شدن دارد.
کشورها با دادن پناهندگی به افراد بند 2 دچار مسئولیت بین‌المللی نمی‌شوند و این پناهندگی بایستی توسط سایر کشورها محترم شمرده شود.
سازمان ملل در راستای وحدت بین‌المللی بدون توجه به اقدامات دولت خاص، بایستی با هماهنگی کشورها به مؤثرترین وجه به کمک افراد مورد اشاره در بند 2 بشتابد.
سایر کشورها نیز در راستای وحدت بین‌المللی بایستی اقدامات لازم برای کاهش بار کشورهایی که پناهندگان نخستین‌بار بدانجا وارد می‌شوند همکاری بعمل آورند.
هیچ فردی را نبایستی به اخراج یا بازگشت از نقطه مرزی محکوم نمود بصورتی که ناچار شود به سرزمینی برگردد یا در سرزمینی باقی بماند که در آن بخاطر نقض اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر حیات، جان و جسم یا آزادی‌اش در معرض خطر قرار دارد. این اصل در مورد افرادی که بدلیل روشن خطری علیه امنیت کشور پذیرنده به شمار می‌آیند یا بدلیل حکم قطعی ارتکاب یک جرم جدی، خطری علیه آن کشور به حساب می‌آیند قابل اجرا نخواهند بود.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.