اعلامیه جهانی حقوق بشر، منابع و مآخذ فارسی، قوانین بین المللی

دانلود پایان نامه

 

تشکیل کمیته حمایت از حقوق کارگران مهاجر و خانواده‌های آنان که در ماده 72 کنوانسیون پیش‌بینی شده است مهم‌ترین سازوکار آن با هدف بررسی چگونگی اجرای کنوانسیون می‌باشد. ترکیب این کمیته شامل ده نفر با مقام اخلاقی والا، بی‌طرفی با صلاحیت شناخته شده در زمینه موضوعات تحت پوشش کنوانسیون می‌باشد. براساس بند 1 ماده 72، زمانی که اعضای کنوانسیون به چهل و یک نفر برسد، ترکیب کمیته نیز چهارده نفر خواهد بود.
اعضای کمیته توسط رأی مخفی دول عضو از فهرستی از افراد منتخب توسط دولت‌ها با توجه به توزیع عادلانه جغرافیایی و از نظام‌های حقوقی مختلف انتخاب می‌شوند. ویژگی که در بند 2 ماده فوق آمده و ممیز این کنوانسیون است آن است که این افراد باید هم از دولت‌های مبدأ و هم از دولت‌هایی که کارگران مهاجر استخدام می‌کنند، باشند. توضیح دیگری در ارتباط با این ویژگی وجود ندارد. لیکن با توجه به واقعیات جهان در حال حاضر می‌توان تشخیص دولت‌ها را از یکدگیر در این زمینه مهم دانست، زیرا امروزه بسیاری از کشورها هم دارای کارگران مهاجر در کشورهای دیگر هستند و هم خود پذیرای مهاجران کارگر هستند. مانند کمیته‌های دیگر معاهدات، افراد عضو کمیته براساس ظرفیت شخصی خود عمل می‌کنند. دوره عضویت چهار سال است که بر مبنای قواعد پیش‌بینی شده در بندهای ماده 71 انتخاب می‌شوند. مانند دیگر معاهدات حقوق بشر ملل متحد، کنوانسیون در ماده 73 پیش‌بینی کرده است که دولت‌های عضو گزارشی را از معیارهای حقوقی، قضایی، اداری و دیگر کنوانسیون که در سطح ملی برای اجرا به کار گرفته شده‌اند، ارائه نمایند.
براساس تمهیدات ماده 74، کمیته گزارش سالیانه‌ای به مجمع عمومی ارسال می‌دارد که دبیرکل نیز گزارش سالیانه کمیته را به دولت‌های عضو کنوانسیون شورای اقتصادی، اجتماعی کمیسیون حقوق بشرد (در حال حاضر شورای حقوق بشر) مدیرکل سازمان بین‌المللی کار در اظهارنظر کارشناسی در مورد گزارشات کشورهای عضو به کمیته است. همچنین توجه به جبران خسارت ناشی از نقض حقوق مندرج در کنوانسیون توسط ارکان باصلاحیت دولت عضو می‌باشد. نکته آنکه در کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 ماده 45 از نقش یونیسف و دیگر ارکان تخصصی برای اجرای کنوانسیون صحبت به میان آمده است. ولی در این کنوانسیون نیز نقشی برای سازمان بین‌المللی کار و سایر سازمان‌های تخصصی در نظر گرفته است.

نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
مسئولیت اعطا پناهندگی به افراد متقاضی برعهده جامعه بین‌المللی و نماینده آن سازمان ملل متحد می‌باشد.
هر فردی که به خاطر نقض اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر، حیات، جسم و جان و آزادی‌اش در معرض خطر باشد صلاحیت پناهنده شدن دارد.
کشورها با دادن پناهندگی به افراد متقاضی دچار مسئولیت بین‌المللی نمی‌شوند و این پناهندگی بایستی توسط سایر کشورها محترم شمرده شود. سازمان ملل در راستای وحدت بین‌المللی بدون توجه به اقدامات دولت خاص، بایستی با هماهنگی کشورها به مؤثرترین وجه به کمک افراد متقاضی بشتابد. سایر کشورها نیز در راستای وحدت بین‌المللی بایستی برای کاهش بار کشورهایی که پناهندگان نخستین‌بار بدانجا وارد می‌شوند اقدامات لازم را بعمل آورند. هیچ فردی را نبایستی به اخراج یا بازگشت از نقطه مرزی محکوم نمود بصورتی که ناچار شود به سرزمینی برگردد یا در سرزمینی باقی بماند که در آن بخاطر نقض اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر حیات، جان و جسم یا آزادی‌اش در معرض خطر قرار دارد.
در بررسی تطبیقی به عمل آمده از قانون مهاجرت کانادا و حقوق بین الملل مهاجرت شاهد اختلاف چندانی در آن نبوده ایم. اما این نکته هم حائز اهمیت است که کشورهای بزرگ مهاجر پذیر مانند کانادا در قوانین مهاجرتی خود منافع کشورشان را در اولویت قرار داده و قوانین کشورشان را مطابق با آن تنظیم کرده اند. البته بدون نقض حقوق شهروندی و بدون نقض قوانین بین المللی منافع کل کشورها مدنظر بوده، چه کشورهای در حال توسعه و چه کشورهای توسعه یافته. بنابراین می توان گفت قوانین بین المللی مهاجرت، عام تر و جامع تر بوده است. این مسئله را نیز نباید فراموش کرد که قوانین مهاجرت هر کشور قدمت بیشتری نسبت به قوانین بین المللی دارد.
پیشنهادات راهبردی
همانطور که گفته شد هر ساله میزان زیادی از افراد که به کشور کانادا مهاجرت می کنند و این امر در سال های گذشته بسیار آسانتر صورت می گرفت و هر سال قوانین سرسختانه ای برای مهاجرت افراد وجود دارد. این امر در سال 2013 و اوایل 2014 بسیار متفاوت بوده و از آنجا که کشور کانادا دارای ایالات متعدد وسعت سرزمینی می باشد. هر ایالت قوانین متعددی بر مهاجرین وضع می کند به فرض در ایالت لیگ شرط داشتن مدرک زبان فرانسوی علاوه بر انگلیسی الزامی است که هر ایالت بسته به شرایط و موقعیت اجتماعی، اقتصادی و … برای مهاجران شرایطی وضع می کند که این امر باعث سردرگمی مهاجران و عدم مهاجرت قانونی به این کشور می شود پیشنهاد می گردد با وضع قوانین یکسان میان ایالات و آسانتر در مهاجرت های قانونی مشارکت کنند. مهاجرت و انتخاب محل اقامت حق مسلم هر فرد است. این امر نباید به صورت غیرعادلانه صورت گیرد و همچنین در مورد مهاجرت ایرانیان در زمان آغاز تحریم های علیه ایران مهاجرت ایران به کانادا به صورت کاملاً به صورت سرسختانه مبدل گشته از جمله راههایی که ایرانیان به کانادا مهاجرت می کردند از طریق سرمایه گذاری بود که نرخ سرمایه گذاری 10٪ از سال قبل تغییر گردیده و همه این عوامل به مهاجرت غیرقانونی دامن می زند.
از آنجا که تعداد ایرانیان مهاجر در کشور کانادا بسیار زیاد بود که در فصل های قبل به تشریح آن پرداخته شده و اقتصاد این کشور از طریق مهاجران فراهم گردیده، با وجود این هر سال قوانین سرسختانه تری برای مهاجران از جمله ایرانیان به این کشور وجود دارد. مسلماً با وضع قوانین مهاجرت سرسختانه مهاجران تمایل به مهاجرت غیرقانونی دارند و بسیاری از این افراد جان خود را در این راستا از دست می دهند. این امر با قوانین حقوق بشر در تعارض است. بنابراین کشورها از جمله کانادا می تواند با وضع قوانین آسانتر و شرایط سرمایه گذاری کمتر و … از این امر جلوگیری کند و می تواند برای مهاجرانی که از طریق پناهندگی و یا مهارجت های غیرقانونی به این کشور می رسند قوانین سرسختانه ای اتخاذ نماید.
منابع و مآخذ فارسی
الف) کتاب ها:
ابراهیمی، سید نصر الله، حقوق بین المللی خصوصی، تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1383.
ارفع نیا، مهشید، حقوق بین الملل خصوصی، تابعیت، اقامتگاه، وضع بیگانگان، ج 1، تهران، انتشارات عقیق، 1374.
اورت، لی، یک نظریه مهاجرت، ترجمه بیژن زارع، نظریات مهاجرت، شیراز، انتشارات نوید، 1368.
جعفر لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش، 1384.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.