اعلامیه جهانی حقوق بشر

 

۲) جهانی شدن فرهنگی : جهانی شدن فرهنگی عبارت از شکل گیری و گسترش خاص در عرصه جهانی شدن، تجدد غربی، گسترش و جهانگیر شدن فرهنگ مصرفی سرمایه‌داری و جهانی شدن فرهنگ آمریکایی سه جنبه کلی جهانی شدن فرهنگی هستند.
۳- جهانی شدن اقتصادی پیشتازترین بخش جهانی شدن بخش اقتصادی آن بوده است که سازمان تجارت جهانی (WTO) مهمترین نماد آن بوده است که مهمترین ابعاد آن عبارتند از : تجارت، امور مالی، کمک‌ها، مهاجرت‌ها، ایده ها
جهانی شدن آثار متفاوتی بر زندگی مردم جهان، اعم از فقیر و غنی، زن و مرد، سیاه و سفید و شهری و روستایی بر جای نهاده است.
جهانی شدن در تشدید آگاهی زنان نسبت به جایگاه زنان مناطق دیگر جهان، ایجاد فرصت‌های مختلف برای برقراری تماس میان آنها، گسترش مباحث و گفتمان‌های حقوق بشر، حقوق زنان و مانند آن همچنین ایجاد زمینه‌های نو برای مشارکت آنان برای دگرگون سازی الگوی‌های نقش جنسیتی مؤثر بوده است.
یکی از فرصت‌های مهم جهانی شدن برای زنان افزایش مشارکت در بازار کار است و همچنین به دست آوردن سرمایه‌های اجتماعی همچون بهداشت و آموزش از شاخص‌های توسعه انسانی است. همچنین از طریق گسترش وسایل ارتباطات جمعی و توسعه ارتباطات موجب افزایش سطح آگاهی زنان شده است و فرصت مناسبی برای اثبات و حق انتخاب به دست آورده‌اند.
استفاده از اینترنت نیز فرصتی برای زنان برای تجارت الکترونیکی ایجاد کرده است.
به طور کلی آثار مثبت جهانی شدن برای زنان می‌توان در چند محور خلاصه کرد. افزایش درآمد، افزایش اشتغال، توسعه سرمایه اجتماعی، افزایش بهره وری کاهش موالید افزایش سطح آگاهی، افزایش حق انتخاب و افزایش ظرفیت اختلافی است.
اما جهانی شدن آثار منفی بسیاری نیز برای زنان دارد که از جمله می‌توان به شغل هایی با درآمد، پایین برای زنان اشاره کرد که نسبت به مردان حقوق پایین تری دریافت می‌کنند.
آثار منفی جهانی شدن بر زنان در چند مورد خلاصه می‌شود. رشد اشتغال غیر رسمی، دستمزدهای‌اندک، کاهش امنیت غذایی، افزایش مهاجرت، توسعه سوءاستفاده جنسی، کاهش حمایتهای اجتماعی، گسترش فرهنگ مصرف و محرومیت از مشارکتهای سیاسی جهانی شدن ارتباطات موجب تعامل بیشتر زنان با یکدیگر شده است که سبب گردیده زنان در هر جای دنیا با یکدیگر تعامل داشته باشند. به سبب جهانی شدن فرهنگ سبک زندگی واحدی که همان فرهنگ مصرفی می‌باشد به تمام جهان مخابره گردیده تا جهانی شدن هرچه بیشتر در خدمت منافع سرمایه‌داری باشد.
جهانی شدن حقوق بشر باعث شده است که بسیاری از زنان از حقوق انسانی خویش آگاه شوند.
در این تحقیق به سؤالاتی نظیر:
آیا جهانی شدن آثار مثبتی بر حقوق زنان دارد؟
جهانی شدن چه تاثیرات منفی بر حقوق زنان بر جای میگذارد؟
آیا جهانی شدن حقوق زنان میتواند باعث ارتقاء مشارکت زنان در عرصه های اجتماعی گردد؟
آیا جهانی شدن حقوق زنان جایگاهی در اسناد بین المللی دارد؟
بعد از جنگ جهانی دوم تلاش هایی در جهت ارتقای حقوق زنان آغاز گردید و تلاشهایی از قبیل تأسیس کمیسیون مقام زن به منظور ارتقای حقوق زنان، درج این حقوق در اعلامیه جهانی حقوق بشر، همچنین تأکید بر حقوق زنان در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انجام شد. به رغم این گونه تلاشها تبعیض گسترده ای علیه زنان ادامه یافت. و به این ترتیب طرفداران تساوی کامل بین زن و مرد روی کارآمدند و پیشنهاد و رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را مطرح ساختند که در سال ۱۹۶۷ اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان در یک مقدمه و ۱۱ ماده به تصویب رسیده است.
اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه تحقیق :
اهمیت موضوع این تحقیق از آن جهت است که از جمله مسائلی که در دهه پایانی قرن بیستم در محافل روشنفکری خود را نشان داده و تقارب پیرامون آن بسیار زیاد است و توانست در زمان کوتاهی‌اندیشمندان را به سوی خود جلب کند اصطلاح «جهانی شدن» است.