اهمیت فزاینده تجارت الکترونیک، افزایش سطح منبع‏یابی از خارج، مراحل شکل گیری زنجیره تأمین

 

۲-۲-۲ نیاز به مدیریت زنجیره تامین
در گذشته، اکثر سازمانها کمتر زنجیره‏های‏ تامین خود را مدیریت می‏کردند.در عوض‏ تمایل داشتند که بر روی عملیات خودشان و بر روی تامینکنندگان بلافصل خودشان تمرکز کنند. هر چند که، چند عامل مدیریت زنجیره‏ تامین را برای سازمان های تجاری‏ای که زنجیره‏ تامین خود را به طور فعال اداره می‏کنند مطلوب می‏سازد(لباف و رنجبر، ۱۳۸۱). عوامل عمده عبارتند از: نیاز به بهبود عملیات: در طول دهه گذشته‏ بسیاری از سازمانها فعالیتهایی مانند تولید ناب‏ و مدیریت کیفیت جامع را انجام می‏دهند.در نتیجه آنها قادر خواهند بود که کیفیت‏ بهبود یافته‏ای را کسب کرده و در عین حال‏ مقدار زیادی از هزینه‏ های اضافی خارج از سیستم خود را از بین ببرند.اگرچه هنوز جایی‏ برای بهبود وجود دارد.اکنون فرصت به طور عمده در تهیه و تدارک، توزیع و پشتیبانی‌ زنجیره تامین وجود دارد(صمدآقایی، ۱۳۷۸).
۲-۲-۲-۱ افزایش سطح منبع‏یابی از خارج
سازمانها در حال‏ افزایش سطوح منبع‏یابی از بیرون خود هستند؛ یعنی خرید کالا و خدمات به جای تولید یا فراهم کردن آنها توسط خود سازمانها.همان‏ طور که سطح منبع‏یابی از خارج افزایش‏ می‏یابد.سازمانها حجم زیادی از وقت و هزینه‏ را بر روی فعالیتهای مربوط به عرضه صرف‏ می‏کنند.
۲-۲-۲-۲ افزایش هزینه‏ های حمل و نقل
هزینه‏ های‏ حمل و نقل در حال افزایش هستند و لازم است‏ که آنها به طور دقیق مدیریت شوند.
۲-۲-۲-۳ فشارهای رقابتی
فشارهای رقابتی به سوی‏ تعداد فزاینده‏ای از محصولات جدید، دوره‏های ایجاد و توسعه محصول کوتاهتر و تقاضای فزاینده برای سفارش‏سازی هدایت‏ شده است. علاوه‏ بر این، اتخاذ استراتژی‏های‏ پاسخگویی سریع و تلاش برای کاهش زمان‏ تحویل نیز از این دسته فشارها هستند.
۲-۲-۲-۴ جهانی شدن
گسترش جهانی شدن طول‏ فیزیکی زنجیره هایتامین را توسعه می‏دهد.
۲-۲-۲-۵ اهمیت فزاینده تجارت الکترونیک
اهمیت در حال افزایش تجارت الکترونیک ابعاد جدیدی‏ به خرید و فروش تجاری افزوده و چالشهای‏ جدیدی فراهم کرده است.
۲-۲-۲-۶ پیچیدگی زنجیره هایتامین
زنجیره‏های‏ تامین پیچیده هستند؛ آنها پویا بوده و عدم‏ اطمینانهای ذاتی بسیاری به همراه دارند که‏ می‏تواند بر زنجیره تامین تاثیر معکوس داشته‏ باشد مانند پیش‏بینی‏های نادرست، تحویلهای‏ دیر، کیفیت غیراستاندارد، از کارافتادگی‏ تجهیزات و سفارشهای تغیر یافته یا لغوشده.
۲-۲-۲-۷ نیاز به اداره کردن موجودیها
موجودیها و موفقیت و شکست یک زنجیره تامین نقش‏ عمده‏ای ایفا می‏کنند به طوری که هماهنگ‏ کردن سطوح موجودی در سرتاسر زنجیره‏ تامین امر مهمی به شمار می‏رود. کمبودها می‏تواند جریان به موقع کارها و امور را مختل‏ کرده و اثرات نامطلوبی بر عملکرد زنجیره‏ تامین داشته باشد در حالی که موجودی‏های‏ اضافی هزینه‏ های غیرضروری را افزایش‏ می‏دهد. غیرعادی نیست که در بخشی از زنجیره تامین کمبود موجودی داشته و در بخش‏ دیگر موجودی اضافی داشته باشیم(رحمانسرشت، ۱۳۸۵).
۲-۲-۳ مراحل شکل گیری زنجیره تأمین