بازده حقوق صاحبان سهام، دسترسی به منابع مالی، ارزش افزوده اقتصادی

 

یکی از موضوعات مهم اقتصادی ومالی، عرضه سهام به صورت عمومی و تبدیل مالکیت خاص به عام می باشد. که به دلیل منافع بسیار زیاد آن مانند افزایش سرمایه، رقابت بیشتر، کسب معافیت های مالیاتی، دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت و…، غالبا مورد استقبال شرکت ها نیز واقع می گردد. .(ورباتیران ،۲۰۱۲)
در کشورهای پیشرفته و دارای بورس های صاحب نام، سالانه شرکت های زیادی برای اولین بار مبادرت به عرضه عمومی سهام خود می نمایند که در برخی موارد به ۳۰۰-۴۰۰ مورد در سال نیز می رسد؛ لیکن یکی از مسائلی که در این زمینه با آن روبه رو هستند، ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام، شامل ارزش گذاری زیر قیمت، افت قیمت در بلند مدت و عرضه عمومی اولیه داغ، می باشد که به دلیل اهمیت آن، موضوع پژوهش های بسیاری واقع شده است.( جنانی، ۲۰۱۲)
از آنجا که فرایند تصمیمگیری سرمایهگذارن، تحت تاثیر ترکیبی از اطلاعات مالی و غیر مالی است، اما گزارش هایی که مدیران در رابطه با عملکرد و نحوه فعالیت شرکت به بازار سرمایه ارائه میکنند، صرفاً ابعاد مالی قضیه را در بر میگیرد و شامل اطلاعات غیر مالی نمیباشد، بنابراین علاوه بر اطلاعات مالی رایج، باید اطلاعات بیشتری در مورد شرکتها که بر قیمت سهام موثرند. (تهرانی و همکاران ۱۳۸۵) تردیدی نیست که بازارهای اوراق بهادار توسعه یافتهاند، نقش بازارهای مالی در دو بعد اوراق بهادار و ابزارهای مشتقه از اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی در اقتصاد جهانی دگرگون شده و توسعه قابل ملاحظهای یافته است، به گونهای که در دهه ۱۹۹۰شاهد آن هستیم که بازارهای سهام قلب تپنده اقتصاد جهانی محسوب میشوند(مختاریان،۱۳۸۳).
در این راستا به دنبال پاسخ به این سئوال اساسی هستیم که: آیا فاکتورهای مالی بر عملکرد سود سرمایه شرکت های کوچک ومتوسط بورس ایران تأثیر گذار هستند؟
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
محیط تجاری امروز به شدت تحت تأثیر رقابت میان شرکت‌ها و تغییرات سریع تکنولوژی و تغییر مداوم در خواسته‌ها و نیازهای مشتریان است. مشتریان به طور روزافزون برای کسب محصولات و خدمات بهتر به شرکت‌ها فشار می‌آورند و شرکت‌ها برای کسب مزیت رقابتی و توفیق در این محیط متلاطم باید مشتریان و خواسته‌ها و نیازهای آنان را در مرکز توجه و فعالیت های کسب و کارشان قرار دهند(فاریابی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۱۳۲).
بر این اساس یکی از مهم‌ترین عوامل در ارائه خدمات مطلوب بیشتر، ایجاد عملکرد مالی در سازمان می‌باشد (سرمد سعیدی، جمشیدیان، ۱۳۹۲، ص ۹۳). بازار بورس به عنوان نماد بخش مولد اقتصاد کشور که در واقع هدف تجهیز منابع پولی برای فعالیت های مولد را دنبال می کند در طی دهه گذشته بازار سهام تهران از نظر حجم و ارزش معاملات و تعداد شرکت های فعال رشد زیادی داشته است اما بررسی داده ها و اطلاعات مربوط به این بازار نشان می دهد که نوسانات و تلاطم بازار زیاد بوده و در برابر شوک ها حساسیت زیادی از خود نشان داده است که این موضوع می تواند در بلند مدت اثرات منفی بر رونق این بازار داشته باشد. میزان بازدهی در بورس اوراق بهادار ایران در طی چندین سال اخیر از رشد مناسبی برخوردار بوده است و به دلیل رابطه بین ریسک و بازدهی سبب می شود که میزان ریسک در بورس اوراق بهادار نیز قابل توجه بوده و این نیز خود باعث می شود که سرمایه گذاران از ورود به این بازار خودداری کنند. (صادقی،۱۳۹۳،ص۱۷۳)
۱-۴- اهداف تحقیق
۱- شناسایی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و حاشیه سودخالص دربورس ایران.
۲-شناسایی رابطه بازده تغییرات حقوق صاحبان سهام و حاشیه سودخالص دربورس ایران.
۳- شناسایی رابطه بین تغیرات بازده دارائیهاو حاشیه سودخالص دربورس ایران.
۱-۵- فرضیات تحقیق
۱- بین ارزش افزوده اقتصادی و حاشیه سودخالص رابطه معنی داری وجوددارد.
۲- بین تغییرات بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سودخالص رابطه معنی داری وجوددارد.
۳-بین تغییرات دربازده داراییهاو حاشیه سودخالص رابطه معنی داری وجود دارد.
۱-۶- مدل تحقیق
حاشیه سود خالص(IM) : این نسبت از طریق تفاوت سود خالص یک شرکت تقسیم بر کل حقوق صاحبان سهام شرکت محاسبه شده است.
.ارزش افزوده اقتصادی(EVA) : مابه التفاوت بازده مورد انتظار و هزینه سرمایه ضرب در سرمایه
تغییر در بازده دارایییها(ROA∆): تفاوت بازده دارایی های هر سال منهای سال قبل