بانکداری الکترونیکی، بانکداری الکترونیک، بانکداری اینترنتی

 

نیاز روز افزون مردم به خدمات بانکی به علل مختلف از جمله گسترش شهر ها ناامن بودن حمل پول ،تسریع در کار، لزوم کنترل موجودی و پرداخت ها از یک طرف و همچنین لزوم براورده ساختن انتظارات مردم نگهداری مشتریان موجود و جذب مشتریان جدید از طرف دیگر موجب اهمیت وظیفه بازاریابی بانک ها شده است (حسینی هاشم زاده ،۱۳۸۸). در سیستم بانکی یافتن مشتریان واجد شرایط جهت تخصیص یک فاکتور مهم به شمار می آید. تامین این منظور هم با اعمال روش های جدید مدیریت از جمله مدیریت بازار و اعمال تحقیقات بازاریابی و تجزیه و تحلیل دقیق مساله به شیوه علمی میسر خواهد بود. شناخت نیازهای مشتریان عاملی موثر در کسب برتری در ارائه خدمت به مشتری است و موسسات مالی و بانک ها باید خود را به جای مشتری بگذارید و از دریچه چشم او به دنیای پیرامون نگاه کند.
امروزه با توجه به مزایای اقتصادی فراوان سیستم‏های بانکداری الکترونیکی از نظر کاهش هزینه‏ ها و افزایش سودآوری بانک‏ها، افزایش کیفیت در ارائه خدمات به مشتریان،رفع محدودیت‏های زمانی و مکانی و گسترش حوزه فعالیت‏های بانکی و بازاریابی و جز اینها در بسیاری از کشورهای پیشرفته علاوه‏ بر بانک‏های جدید که خدمات خود را تنها از طریق ارتباطات الکترونیکی به مشتریان ارائه می‏کنند، بانک‏های با سابقه نیز در کنار فعالیت فعلی خود و یا با تأسیس بانک‏های مستقل به شیوهء الکترونیکی به‏ عملیات خود وسعت می‏بخشند (گودرزی و زبیدری ،۱۳۸۷).
لذا می توان گفت بانکداری الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین‏ زیرشاخه‏های کسب و کار الکترونیکی به‏شمار می‏رود و آنچه خدمات بانک‏ها را در استفاده از سیستم‏های بانکداری‏ الکترونیکی، متفاوت از روش‏های مرسوم می‏کند، همانا گسترش کمی و کیفی در ارائه خدمات به مشتری است. به‏ عبارت دیگر، بانکداری الکترونیکی این امکان را به مشتری‏ می‏دهد تا از خدمات گسترده‏تر و متنوع‏تری برخوردار باشد ( بیک زاد و مولوی ،۱۳۸۸).
نگریستن به بانک به عنوان یک موسسه مالی و اعتباری ارائه کننده خدمات و منطبق ساختن مجموعه عملیات سیستم بانکی بر چارچوب فرایند بازاریابی سبب گردید این پژوهش تا به مقوله بررسی عوامل موثر بر انتخاب بانک توسط مشتری بنگرد و در پی یافتن عوامل موثر بر جذب و نگهداری مشتریان براید.
۱-۴٫ اهداف تحقیق
۱٫بررسی تاثیر خدمات بانکداری اینترنتی بر انتخاب بانک توسط مشتری
۲٫ بررسی تاثیر خدمات دستگاه های پایانه های فروش بر انتخاب بانک توسط مشتری
۳٫ بررسی تاثیر خدمات دستگاه های خود پرداز بر انتخاب بانک توسط مشتری
۴٫ بررسی تاثیر خدمات دستگاه های پین پد بر انتخاب بانک توسط مشتری
۵٫بررسی تاثیر خدمات سامانه پیام کوتاه بر انتخاب بانک توسط مشتری
۶٫ بررسی تاثیر خدمات تلفن بانک بر انتخاب بانک توسط مشتری
۷٫رتبه بندی عوامل الکترونیکی موثر در انتخاب بانک توسط مشتریان
۱-۵٫سوالات تحقیق
دغدغه پژوهشگران این است که به سوالات زیر پاسخ دهند :
۱٫آیا خدمات بانکداری اینترنتی بر انتخاب بانک توسط مشتری تاثیر دارد؟
۲٫ آیا خدمات دستگاه های پایانه های فروش بر انتخاب بانک توسط مشتری تاثیر دارد؟
۳٫ آیا خدمات دستگاه های خود پرداز بر انتخاب بانک توسط مشتری تاثیر دارد؟
۴٫ آیا خدمات دستگاه های پین پد بر انتخاب بانک توسط مشتری تاثیر دارد؟
۵٫ آیا خدمات سامانه پیام کوتاه بر انتخاب بانک توسط مشتری تاثیر دارد؟
۶٫ آیا خدمات تلفن بانک بر انتخاب بانک توسط مشتری تاثیر دارد؟