بررسی نقش عملکرد پلیس ۱۱۰ در نگرش مردم به احساس امنیت در بین شهروندان منطقه ۸ تهران- قسمت ۳۰

 • سکاران، اوما(۱۳۸۱)، روش های تحقیق در مدیریت، ترجمه صائبی، محمد شیرازی، تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ،چاپ دوم

 

 • شولتز،دوآن(۱۳۷۸ ،نظریهد های شخصیت،ترجمه یحیی سید محمدی،تهران:ارسباران:چاپ چهارم

 

 • صالحی قدیانی , جمشید و ابراهیمی , ایرج , ” (۱۳۸۰تحلیل آماری پیشرفته”, ، تهران: انتشارات دهستان،چاپ اول

 

 • صالحی قدیانی , جمشید و ابراهیمی , ایرج , (۱۳۸۷آمار و کاربررد ان در مدیریت (۱و۲)”،تهران: انتشارات دهستان،چاپ اول

 

 • صدیق سروستانی،رحمت اله (۱۳۸۸ ،آسیب شناسی اجتماعی(جامعه شناسی انحرافات اجتماعی)،تهران:سمت

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 • ظهوری، قاسم (۱۳۷۸): کاربرد روش های تحقیق علوم اجتماعی در مدیریت، چاپ اول، تهران: انتشارات میر

 

 • علی احمدی، علیرضا (۱۳۷۷): مدیریت تحقیق تا توسعه تکنولوژی، چاپ اول، تهران: مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.

 

 • کلانتری،خلیل(۱۳۸۷)پردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اجتماعی و اقتصادی با بهره گرفتن از نرم افزار اس پی اس اس،تهران،فرهنگ صبا

عکس مرتبط با اقتصاد

 

 • گنجی،حمزه(۱۳۸۰،بهداشت روانی،تهران:ارسباران

 

 • گیدنز،آنتونی، جامعه شناسی معاصر،‌ترجمه منوچهرصبوری ، انتشارات نی تهران ،۱۳۷۶

 

 • لوئیس ،کوزر(۱۳۸۲)نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر،ترجمه محسن ثلاثی،علمی:چاپ دهم

 

 • ماندل ، رابرت.چهره متغیر امنیت ملی ، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی (۱۳۷۷) .تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی

 

 • محمد زاده،حیدر(۱۳۸۱) داوری در حقوق ایران،تهران:ققنوس

 

 • مزلو،‌ابراهام اچ .انگیزش وشخصیت ،‌ترجمه احمد رضوانی (۱۳۶۹).مشهد انتشارات آستان قدس رضوی

 

 • مطهری ، مرتضی (۱۳۷۴(آشنایی با قرآن (سوره حمد و بقره) ، قم ، انتشارات صدر

 

 • میرمقنیان ،‌سید مهدی (۱۳۵۹)، پلیس واجتماع، تهران :گیتی

 

 • میر شفیعیان،مهدی(۱۳۶۵ ، جامعه و نظم عمومی(پلیس و اجتماع)تهران:چاپ دوم

 

 • نهج البلاغه ،‌ترجمه سید جعفرشهیدی (۱۳۶۸) تهران :سازمان انتشارات وآموزش،چاپ دوم

 

مقالات:

 

 

  • چنگی زاده ،‌غلامعلی ، (۱۳۷۹)رویکرد نظری به مفهوم امنیت ملی در جهان سوم،‌فصلنامه سیاست خارجی ،‌شماره ۱

 

  • خانجانی ، محسن(۱۳۷۶ ،‌امنیت اجتماعی ره آورد نهی از منکر ،‌مجله نگهبان ویژه سرباز،‌بهار ۱۳۷۶

 

  • خوش فر،‌غلامرضا ،(۱۳۷۹) امنیت وجامعه مدنی ،‌مجله امنیت ، شماره ۱۳و۱۴

 

  • محمد بیگی ،‌شاهرخ (۱۳۷۸) سیمای امنیت ونظم عمومی درگستره آیات الهی .فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه اسلامی .سال اول ، شماره سوم

 

 • میرمحدی،‌(۱۳۷۹) کندوکاوی درچیستی امنیت ،‌هفته نامه تهران امروز، شماره صفر

 

سایت:
www.irib.ir/
www.president.ir/fa/
http://region.tehran/
www.cari com.org/speeches/anticrime.htm
www.iscanew.ir
www.police.ir
فهرست منابع و مآخذ انگلیسی
– Maslow.A.(1973) Motivation and personality New York:Harpe
– Manson,cheryl and Hennigan,Kaveh(2004),”Factor that in fluence public opinion of the police”,U.S.Department of Jutise
– Travis,Jeremy(1998),”Community policing in Action:Lesson from an observational study”U.S.Department of Justice
– Trevor,Jonse and Tim Newburn,private security and public policing,clarendon press,oxford,1998,P3
-Wiese,Harald,1994:oekonomic des lugegens und Betrugens,Koelner zeitsehrift fuer soziologi und sozial pychologie,Jg.46,H.1 pp 65-79
به نام خدا
شهروند گرامی
اینجانب دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار که در خصوص بررسی درک و نگرش مردم به عملکرد پلیس۱۱۰ بر اساس احساس امنیت شهروندان منطقه ۸تهران در حال انجام پایان نامه میباشم.بسیار خوشحال خواهم شد که در این زمینه مرا یاری فرمایید.قطعا بدون مساعدت شما عزیزان این تحقیق دانشگاهی به نتیجه نخواهد رسید.
از اینکه صادقانه به سوالات زیر پاسخ میفرمایید پیشاپیش از شما کمال تقدیر و تشکر به عمل می آید.
خواهشمند است به دقت به سوالات زیر پاسخ دهید.
الف)مشخصات فردی
۱- سن ………..
۲- مرد زن
۳- وضعیت تاهل: مجرد متاهل جدا شده همسر فوت شده
۴-میزان تحصیلات:
۵- درآمد تقریبی ماهانه خانواده : ………………………….به تومان
۶- وضعیت اشتغال: شاغل غیر شاغل
۷- در صورت امکان در خصوص ویژگی شغل خود توضیح دهید : :…………………….
ب) شاخص ها

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *