برنامه های آموزشی، عمر بن عبدالعزیز، جنبه های اجتماعی

دانلود پایان نامه

 

مبحث سوم: جنبه های اجتماعی حقوق زندانیان
الف : فعالیتهای آموزشی
بند 1- فقه اسلام :
استاد توفیق الفکیکی در مقاله ای که دربارۀ تاریخ زندان اصلاحی نوشته خاطر نشان می کند که از انجام اموری چون آموزش قرآن و فرا گرفتن سواد خواندن و نوشتن در دو زندان نافع ومخیس که بدست حضرت علی ( ع ) ساخته شده ، کاملاً مراعات می شده و یکی از برنامه های اجباری بوده است عمر بن عبدالعزیز خلیفه اموی نیز به پیروی از شیوه علی ( ع ) به زندانیان اجاره خواندن و نوشتن می داد.
آیه … شیرازی نیز درا ین باره می فرمایند : سازمان زندانیان موظف است زمینه را برای تسهیل افراد با سواد و بی سواد فراهم نماید.
بنابراین با توجه به این مطالب و همچنین اهمیتی که دین اسلام و ائمه اطهار برای مسأله یادگیری و سواد آموزی قائل می باشند چنین بنظر می آید که زندانیان نیز از این امر مستثنی نبوده و بلکه واجب است به آنها چنین آموزشهایی درزندان داده شود.
بند 2- اسناد بین المللی
حق بهره مندی انسان از آموزش و پرورش از جمله حقوقی است که به دفعات مورد تأکید مجامع مختلف بین الملل قرار گرفته است . از آنجمله میتوان به اعلامیه حقوق بشر اشاره نموده که در ماده 26 در این باره مقرر نموده است.
هر کسی حق دارد از آموزش و پرورش بهره مند شود . آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد . آموزش ابتدایی اجباری است . آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی با شرایط مساوی در دسترس همه باشد تا همه بنا بر استعداد خود بتوانند از آنها بهره مند گردند . اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز طلب علم را یک فریضیه دانسته و آموزش را از جمله امور واجب بر جامعه و دولت بر شمرده است و بر این اساس دولت را مکلف نمودند راهها و وسایل آنرا فراهم نماید.
بنابراین همانگونه که در بالا بدان اشاره شد حق برخورداری از آموزش و امکانات آموزشی به کلیه افراد بشر تعلق خواهد داشت لذا زندانیان نیز بعنوان یکی از افراد بشر از این حق نیز بهره مند خواهند بود . با این وجود مجموعه قواعد حداقل رفتار با زندانیان نیز در تأیید این مطلب و در مقام تصریح چنین حقی برای زندانی در ماده 77 آورده است . در تمام زندانها باید وسایل آموزشی و پرروشی بطور یکسان برای کلیۀ زندانیان فراهم شود . محکومین بی سواد و و بزهکاران خردسال مکلف به سواد آموزی و ادامه آموزش عمومی بوده و وسایل تحصیل این گروه باید از هر جهت در زندانها فراهم گردد . برنامه تحصیلات زندانیان باید با برنامه تحصیل در مدارس خارج از زندان هم آهنگ باشد تا زندانیان بتوانند پس از آزادی بدون تحمل ناراحتی و اشکال به تسهیلات خود در مدارس عمومی ادامه دهند « همچنین در هر زندان باید کتابخانه ای مجهز به کتب مختلف و متنوع آموزشی و تفریحی برای استفاده تمام زندانیان ایجاد شده، زندانیان نیز به خواندن کتاب و مجلات و بطورکلی استفاده کامل از کتابخانه تشویق شوند.
بند 3- حقوق ایران
بمنظور سواد آموزی و ارتقاء سطح معلومات و جلوگیری از اتلاف وقت محکومان و همچنین تقویت اراده و پرورش فکر و استعداد های نهفته آنان در کلیه مراکز حرفه آموزی و اشتغال و زندان ها از رهگذر وزارتخانه های مربوط و موسسه آموزشی ، علمی و فنی حرفه ای و دولتی یا وابسته به دولت و یا سازمانهای خیریه و نهضت سود آموزی و با همکاری آنان تحت نظر واحد های مربوط در موسسه یا زندان آموزش فنی حرفه ای و مذهبی داده می شود
محکومان در مدت اقامت خود در موسسه یا زندان با توجه به مدت محکومیتشان و کیفیت و نوع برنامه های آموزشی علمی دینی و فنی حرفه ای پیش بینی شده در زندان ها به فراگیری مواد و ادامه تحصیلات علمی، دینی و حرفه ای اشتغال خواهند داشت.
شرکت افراد بی سواد کمتر از شصت سال در کلاسهای سواد آموزی اجباری است عدم شرکت در کلاسهای یاد شده می تواند موجب محرومیت از امتیازها گردد
تدریس در آموزشگاههای علمی و فنی حرفه ای زندانها با همکاری وزارتخانه ها و سازمانها و موسسه های آموزش عالی و فنی و حرفه ای بوسیله مربیان علمی و فنی حرفه ای و بر اساس برنامه تنظیمی توسط واحد های مربوط در موسسه یا زندان انجام می گردد
آزمون سالیانه باید بر اساس برنامه رسمی دستگاههای مربوط در داخل زندانها بعمل آمده و به محصل هر کلاس گواهینامه رسمی بدون اشاره به محکوم بودن او با انجام تشریفات خاص که جنبه تشویق به تحصیل داشته باشد اعطاء می گردد
محکوم با موافقت رئیس زندان بعنوان فعالیتهای فردی و افزون بر اجرای برنامه های تحصیلی می تواند مطالعات دانشگاهی ، فنی حرفه ای و تحقیقاتی خود را شخصاً در موسسه یا زندان انجام دهد و وسایل و لوازم مورد نیاز خود را با رعایت مقررات داخلی مراکز حرفه آموزی و اشتغال یا زندان ها به هزینه شخصی خود و در صورت امکان به هزینه دولت بوسیله مسئولان برنامه های آموزشی زندان تدارک نماید
با جلب و همکاری نهادهای مربوط در موسسه یا زندان وسایل آموزشی سمعی و بصری لازم برای محکومان تدارک و تامین می گردد
ب:فعالیتهای مذهبی
بند 1-فقه اسلام :

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.