تاریخچه و وظایف شرکت پشتیبانی امور دام، اجتماعی و فرهنگی، محصولات کشاورزی

 

۲-۲-۱- تاریخچه و وظایف شرکت پشتیبانی امور دام  
   شرکت پشتیبانی امور دام کشور فعالیت خود را از سال ۱۳۷۶ آغازنمود، بنا به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت جهاد سازندگی به منظور ایجاد حد اکثر تجانس و رعایت پیوستگی در وظایف مربوط به امور دام و فراهم ساختن موجبات استفاده بهینه از امکانات و نیروی انسانی موجود برای تنظیم بازار نهاده ها و فرآوردها ی دامی و همچنین نیل به اهداف و تکالیف مندرج در قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ؛‌اجتماعی و فرهنگی کشور در زمینه اصلاح ساختار تشکیلات دولتی و جلب مشارکت بیشتر بخش های خصوصی و تعاونی ایجاد شده است.
   پیشنهاد یاد شده، درقالب ادغام شرکتهای سهامی گوشت و طیور کشور در شرکت سهامی تهیه، تولید و توزیع علوفه ارائه و در شصت و ششمین جلسه شورای عالی اداری کشور در مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۴، به تصویب رسید.
  موضوع شرکت پشتیبانی امور دام براساس بند پنج اساسنامه عبارت است از تهیه, تولید و نگهداری , توزیع و پشتیبانی و تنظیم بازار انواع خوراک دام , طیور و آبزیان , مواد پروتئینی حیوانی و متفرعات آنها , کمک به عمران , احیاء و اصلاح مراتع جهت افزایش تولید , حمایت از تولید کننده , مصرف کننده و صنایع وابسته و خرید تضمینی مواد علوفه ای و محصولات پروتئینی دامی
   برای تحقق موضوع فوق و مطابق ماده شش اساسنامه شرکت مجاز به انجام عملیات زیر می باشد:
۱- خرید علوفه از داخل و خارج از کشور
۲- تهیه و تولید خوراک دام طیور آبزیان مواد پروتئینی و مواد اولیه مورد نیاز
۳- انجام خدمات بازرگانی در جهت واردات اقلام مورد نیاز و صادرات مواد علوفه ای و پروتئینی با رعایت مقررات مربوط
۴- فروش و توزیع علوفه وارداتی و داخلی و محصولات پروتئینی حیوانی و ذخیره سازی آن
۵- انجام اقدامات لازم به منظور تنظیم بازار و توسعه و بهبود بازاریابی دام و طیور گوشت و متفرعات دام و طیور خوراک دام و طیور و شیر و فراورده های آن
۶- سرمایه گذاری یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی جهت نیل به هدفهای شرکت
۷- تحصیل اعتبار وام از موسسه ها و بانکها به منظور نیل به هدفهای شرکت
۸- عضویت در سازمانها و موسسه های داخلی و خارجی بین المللی ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط
۹- انجام اقدامهای لازم به منظور استفاده از ضایعات کشاورزی کشتارگاه ها کارخانه ها مازاد محصولات کشاورزی مواد مصرفی و غیر اینها و تبدیل آنها به مواد قابل استفاده در خوراک دام طیور و آبزیان
۱۰- پیش بینی و تامین اعتبارات لازم جهت کمک به عمران و احیای مراتع کشور و تولید کنندگان علوفه داخلی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط
۱۱- تاسیس صندوقهای مشترک با دامپروران به منظور حمایت از تولید پروتئین دامی
۱۲- تولید و پرورش انواع گونه های اجداد طیور و متفرعات آن
۱۳- مباشرت در امر صادرات و واردات دام و طیور و گوشت و متفرعات آنها