تبلیغات دهان به دهان، بازاریابی ویروسی، تعریف بازاریابی

 

2-3- بازاریابی دهان به دهان
بعد از انقلاب صنعتی و ماشینی شدن تولیدات و به تبع آن افزایش میزان عرضه کارخانه داران به این نتیجه رسیدند که برای اینکه بتوانند کالاهای خود را به فروش برسانند باید به معرفی و تبلیغ کالای خود بپردازند و بعد از گذشت مدت کوتاهی علم بازاریابی پایهگذاری شد. همه ی ما با تعریف بازاریابی آشنا هستیم و میدانیم که بازاریابی یکی از اصول اساسی در تجارت و کسب و کار موفق است. بازاریابی را بر اساس نوع و روش ها به انواع مختلفی تقسیم کرده اند و هر روز نیز تکنیک ها و روش های متنوعتری توسط بازاریابان سراسر جهان به قدرت این علم می افزاید.
امروزه روشهای نوین بازاریابی به دنیا معرفی شده که از روش های قدیمی کاراتر ، ارزان تر و موثرتر است که از آنها میتوان به انواع بازار یابی تک به تک ، بازار یابی تلفنی، بازار یابی از راه دور، بازاریابی پارتیزانی ، بازاریابی ویروسی، بازاریابی دهان به دهان و … اشاره کرد.
از بازاریابی تعاریف متنوعی میتوان پیدا کرد اما همهی آنها در حقیقت به توضیح یک موضوع در بیانهای مختلفی پرداختهاند. در این گزارش تعدادی از این تعاریف عرضه شده است:
بازاریابی دهان به دهان فعالیتی است که از طریق دادن اطلاعات یک مشتری به دیگر مشتریان آنها را راهنمایی اطلاعاتی میکند.
بازاریابی دهان به دهان ارایهی انگیزه و دلیلی به افراد جامعه برای اینکه در مورد خدمات و کالاهای شرکت شما با هم به صحبت بپردازند.
بازاریابی دهان به دهان ایجاد فعالیت ها و مشوق هایی است که باعث گسترش تبلیغات دهان به دهان تولیدات شما در بین افراد جامعه میگردد.
بازاریابی دهان به دهان نوعی از بازاریابی است که مردم را به بازگو کردن پیام بازاریابی شما به دیگران بر میانگیزاند.این موضوع پدیدای تازه نیست و از قبل هم وجود داشته است و بازایابان امروزی فقط یاد میگیرند که چگونه از این تکنیک استفاده کنند، آن را وسعت ببخشند و در بهبود آن بکوشند. این نوع از بازاریابی به ما تکنیکهای خلق یک فرایند بازاریابی را نشان نمیدهند بلکه به ما آموزش میدهد که چگونه بتوانیم صحبت دربارهی محصولاتمان را وارد گفتگو های رایج بین افراد جامعه کنیم.
تنها نوع بازاریابی که بر پایهی تفکر واقعی مشتری نسبت به برند شرکت شما باشد بازاریابی دهان به دهان است، این بازاریابی صادقانهتر و شریفتر از انواع دیگر بازاریابی است، در حقیقت تلاش برای راضی کردن مردم از طریق برآوردن نیاز هایشان به منظور اینکه تجربه هایشان را با خانواده ، دوستان و جامعه در میان بگذارند فلسفهی وجودی این نوع بازاریابی است. شرکت ها باید درجهت خشنود ساختن مردم تلاش کنند تا افراد تجربهی خشنودی خود را با دیگران در میان بگذارند.
شما میتوانید به صحبت مشتریان گوش کنید و موقعیتی را برای آنان به وجود آورید تا با دوستان، آشنایان و خانواده خود در مورد کیفیت کالا ها و خدمات شما به گفتگو بپردازند. بازاریابی دهان به دهان تنفیذ قدرت به مردم است تا آنها در مورد کالای شما به قضاوت بپردازند و دیگران را در تجربیاتشان شریک کنند. این نوع از بازاریابی تنها برای کالاهایی مناسب است که تولیدکنندگان نسبت به تولیداتشان اطمینان کامل دارند.
2-3-1- بازاریابی دهان به دهان قوی تر از گذشته
دنیای امروز عصر ارتباطات است و ما در دریایی از اطلاعات غرق شدهایم و همه می دانیم که ما زمان لازم برای رسیدگی و سنجش تمام اطلاعات که در دسترس ما قرار میگیرند نداریم. امروزه تمام دانشمندان بزرگ تنها در یک رشته تخصص پیدا می کنند و این گواهی این مدعی است.
تبلیغات به روش سنتی کاهش یافته است، شبکه های تلویزیونی بینندگان خود را از دست دادهاند. وضعیت مجلهها آشفته است و هزینه ی چاپ و انتشار آنها خیلی بیشتر از نتیجهی ضعیفی است که به دنبال دارند، انسانها زمان لازم و کافی را برای مرتب کردن بار زیاد اطلاعاتشان ندارند.
با این تفاسیر میتوان به این نتیجه رسید که شاید امروزه دهان به دهان گشتن اطلاعات نیاز ضروری داریم زیرا از این طریق تسهیلاتی برای افراد ایجاد می شود تا بتواننند خیلی راحتتر اطلاعات زاید را کنار بریزند.
اطلاعات را تصفیه، فیلتر و مو شکافی کنند و بعد از آن تجربیات مفید خودشان را در اختیار ما بگذارند در نتیجه وابستگی ما به داده های بدست آمده از جریانی از گفتگو ها که دربین افراد بوده است بیشتر میشود. مخصوصا اگر این فیلترکنندگان اطلاعات متخصصان باشند یعنی در حقیقت اگر ما نتایج اطلاعات را از زبان متخصصان بشنویم به آنها اطمینان بیشتری داریم.
امروزه ایمیلها ، گروه های همکاری اینترنتی، چت روم ها، وب سایتها، کنفرانس ها ، اگرچه ما را تهدید به غرق کردن در خودشان میکنند اما برای ما نتایجی را که از دهان به دهان گشتن اطلاعت به دست آمده است به ارمغان میآورند که در صرفه جویی در زمان برای ما بسیار مفید هستند.
با توجه به این توضیحات می توان نتیجه گرفت که واقع بینانه است که بازاریابی دهان به دهان به نسبت به گذشته بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.