تبیین مفهوم و مبانی و مصادیق سببیت طولی و عرضی در قتل- قسمت ۲۴

 • – زین‌الدین‌بن‌علی العاملی (الشهید الثانی)، مسالک‌الافهام، قم – إیران، مؤسسه المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۹ هـ. ق، ج ۱۲، ص ۱۶۳٫ ↑

 

 • – العلامه الحلی، ارشادالأذهان، الطبعه الاولی، قم، مؤسسه النشر الإسلامی، ۱۴۱۰ هـ. ق، ج ۲، ص ۲۲۲٫ ↑

 

 • – العلامه الحلی، تحریرالاحکام، همان، ج ۵، ص ۴۲۲٫ ↑

 

 • – محقق حلی، همان، ج ۴، ص ۲۴۸٫ ↑

 

 • – محمدجواد الحسینی العاملی، مفتاح‌الکرامه، سلسله ینابیع الفقهیه- القصاص و الدیات، لبنان- بیروت، دارالتراث، ج ۴، ص ۴٫ ↑

 

 • – سلیم رستم باز، شرح‌المجله، الطبعه الثالثه، داراحیاء التراث العربی، ۱۳۰۵ هـ، ص ۶۰٫ ↑

 

 • – محمدحسن نجفی، همان، ج ۴۲، ص ۱۸٫ ↑

 

 • – همان، ص ۱۸٫ ↑

 

 • – همان، ص ۴۳٫ ↑

 

 • – خلیل قبله‌ای خویی، قواعد فقه، چاپ اول، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، ۱۳۸۰، ص ۱۷۷٫ ↑

 

 • – عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الإسلامی، الطبعه الحادیه عشر، لبنان، مؤسسه الرساله البیروت، ۱۴۱۲ هـ، ج ۲ ص ۳۶٫ ↑

 

 • – سید یزدالله طاهری‌نسب، همان، ص ۱۵۴ ـ ۱۵۵٫ ↑

 

 • – جلال‌الدین قیاسی؛ عادل ساریخانی و قدرت‌الله خسرو شاهی، همان، ص ۱۵۵٫ ↑

 

 • – سید یزدالله طاهری‌نسب همان، ص ۱۵۵٫ ↑

 

 • – سید مهدی حجتی، مجتبی باری، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، چاپ اول، تهران، انتشارات میثاق عدالت، ۱۳۸۴، ص ۶۲۳٫ ↑

 

 • – عباس زراعت، شرح قانون مجازات، (بخش دیات)، چاپ اول، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۷۸، ج ۱، ص ۲۶۴٫ ↑

 

 • – فهیمه ملک‌زاده، همان، ص ۳۷۶٫ ↑

 

 • – محمدجعفر جعفری لنگرودی، همان، ص ۴۶۶٫ ↑

 

 • – محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چاپ اول، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸، ج ۴، ص ۲۶۱۳٫ ↑

 

 • – ابراهیم پاد، همان، ص ۱۵۹٫ ↑

 

 • – محمدهادی صادقی، همان، ص ۷۴٫ ↑

 

 • – حسین میرمحمد صادقی، جرائم علیه اشخاص، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، ص ۴۵٫ ↑

 

 • – ابوالقاسم گرجی، دیات، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۰، ص ۸۳٫ ↑

 

 • – حسین آقایی‌نیا، جرائم علیه اشخاص، چاپ دوم، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، ص ۴۵ ـ ۴۶٫ ↑

 

 • – محمدهادی صادقی، همان، ص ۷۶٫ ↑

 

 • – همان، ص ۷۵٫ ↑

 

 • – همان، ص ۷۵٫ ↑

 

 • – فرهنگ فارسی معین، مدخل شرط. ↑

 

 • – حسن انوری، همان، ص ۷۴۶٫ ↑

 

 •  لغت‌نامه‌ی دهخدا، مدخل شرط. ↑

 

 • – خلیل جر، همان، ج ۲، ص ۱۲۶۰٫ ↑

 

 • ۶- پرویز اتابکی، فرهنگ جامع کاربردی فروزان، چاپ اول، تهران، نشر و پژوهش فرزان روز، ۱۳۸۰، ج ۳، ص ۱۶۰۴٫ ↑

 

 • – احمد سیّاح، همان، ج ۱، ص ۷۸۸٫ ↑

 

 • – الشهید الاول، القواعد و الفوائد، الطبعه الاولی، قم، موسوعه الشهید الاول، مرکز العلوم و الثقافه الاسلامیه، ۱۴۳۰ هـ. ق، الجزء الخامس عشر، ص ۱۵۷٫ ↑

 

 • – العلامه الحلی، تحریرالاحکام، همان، ج ۵، ص ۴۲۲٫ ↑

 

 • – العلامه الحلی، قواعدالحکام، همان، ج ۳، ص ۵۸۹٫ ↑

 

 • – میرزا ابی‌القاسم‌بن‌الحسن الجیلانی القمی، جامع‌الشّتات، طهران، منشورات شرکه الرضوان،، ج ۲، ص ۷۴۰٫ ↑

 

 • – محمدجواد حسینی عاملی، همان، ص ۲۲٫ ↑

 

 • – محمدحسن نجفی، همان، ج ۴۲، ص ۱۸٫ ↑

 

 • – عبدالقادر عوده، همان، ص ۳۷٫ ↑

 

 • – جلال‌الدین قیاسی؛ عادل ساریخانی و قدرت‌الله خسرو شاهی، همان، ص ۱۵۷٫ ↑

 

 • – محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، همان، ص ۳۸۰٫ ↑

 

 • – ابراهیم پاد، همان، ص ۱۵۹٫ ↑

 

 • – محمدهادی صادقی، همان، ص ۷۶٫ ↑

 

 • – سید یزدالله طاهری‌نسب، همان، ص ۱۷۷٫ ↑

 

 • – همان، ص ۱۶۹٫ ↑

 

 • – جلال‌الدین قیاسی، همان، ص ۱۴٫ ↑

 

 • – همان، ص ۲۰٫ ↑

 

 • – سید یزدالله طاهری‌نسب، همان، ص ۱۵۷٫ ↑

 

 • – همان، ص ۱۷۰٫ ↑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *