تحقیق رایگان درباره استان مازندران

۱۱۰۰۹۲۷۶۹۸۷
۳۶۶۹۷۵۸۹۹۶
۳۲
۱۷
۲
بابل
۹۴۸۸۸۷۹۳۷۷
۳۱۶۲۹۵۹۷۹۲
۲۵
۲۱
۳
چالوس
۵۹۳۲۱۹۷۳۱۷
۱۹۷۷۳۹۹۱۰۶
۱۸
۲۲
۴
ساری-ارزی
۱۳۹۳۹۳۹۴۷۸۸
۴۶۴۶۴۶۴۹۲۹
۳۴
۱۹
۵
قام شهر
۶۴۴۱۴۵۴۵۱۵
۲۳۱۳۸۱۸۱۷۲
۱۸
۱۸
۶
تنکابن
۶۱۲۸۰۲۷۲۲۹
۲۰۴۲۶۷۵۷۴۳
۱۷
۲۱
۷
نور
۴۶۵۲۶۱۹۳۲۷
۱۴۸۴۲۰۶۴۴۲
۱۵
۲۰
۸
بهشهر
۵۹۱۲۸۵۵۶۷۷
۱۹۷۰۹۵۱۸۹۲
۱۹
۱۶
۹
بند پی
۳۱۵۴۹۱۹۲۲۸
۱۰۵۱۶۳۹۷۴۳
۱۱
۱۴
۱۰
رامسر
۴۱۸۹۴۹۷۹۵۳
۱۳۹۶۴۹۹۳۱۸
۱۲
۲۰
۱۱
نکاء
۴۸۱۶۲۴۹۳۰۲
۱۶۰۵۴۱۶۴۳۴
۱۸
۱۵
۱۲
محمودآباد
۴۰۰۰۲۷۴۵۳۴
۱۳۳۳۴۲۴۸۴۵
۱۴
۱۵
۱۳
جویبار
۴۳۹۱۴۹۰۶۸۹
۱۴۶۳۸۳۰۲۳۰
۱۵
۱۹
۱۴
عباس آباد
۳۷۸۲۹۹۰۳۸۴
۱۲۶۰۹۹۶۷۹۵
۱۳
۱۸
۱۵
بابلسر
۵۹۰۱۵۱۲۹۰۰
۱۹۶۷۱۷۰۹۶۷
۱۷
۱۸
۱۶
فریدون کنار
۳۳۷۹۲۹۸۴۱۳
۱۱۲۶۴۳۲۸۰۴
۱۳
۱۴
۱۷
چمستان
۳۲۶۹۰۹۸۴۸۱
۱۰۸۹۶۹۹۴۹۴
۱۳
۱۵
۱۸
کیا کلا
۲۱۳۲۶۳۲۵۵۱
۷۱۰۸۷۷۵۱۷
۸
۱۷
۱۹
کلاردشت
۲۰۹۳۸۲۰۴۷۲
۶۹۷۹۴۰۱۵۷
۸
۱۲
۲۰
خوشرودپی
۱۸۶۷۴۳۸۷۹۶
۶۲۲۴۷۹۵۹۹
۷
۱۵
۲۱
بهمنیر بابلسر
۳۲۱۵۵۲۶۸۳۶
۱۰۷۱۸۴۲۲۷۹
۱۲
۱۸
۲۲
سورک ساری
۴۲۵۹۰۱۴۶۴۱
۱۴۱۹۶۷۱۵۴۷
۱۶
۱۸
۲۳
خ امام رضا آمل
۲۸۱۹۷۶۱۱۱۵
۹۳۹۹۲۰۳۷۲
۱۱
۱۵
۲۴
نوشهر
۴۲۴۱۶۳۷۲۹۳
۱۴۱۳۸۷۹۰۹۸
۱۶
۱۸
۲۵
نشتارود
۱۱۶۱۱۶۶۹۶۳
۳۸۷۰۵۵۶۵۴
۵
۱۰
۲۶
سلیمان آباد
۱۶۳۰۳۴۰۶۱۴
۵۴۳۴۴۶۸۷۱
۷
۱۱
۲۷
امیر کلا بابل
۲۲۷۲۴۹۸۷۳۰
۷۵۷۴۹۹۵۷۷
۱۰
۱۳
۲۸
بلوار خزر ساری
۱۴۸۶۷۹۱۵۳۱
۴۹۵۵۹۷۱۷۷
۷
۱۳
۲۹
گلوگاه
۱۰۱۹۱۵۵۱۶۹
۳۳۹۷۱۸۳۹۰
۵
۱۰
۳۰
منابع طبیعی نوشهر
۱۰۱۹۱۵۵۱۶۹
۱۸۵۴۸۵۲۸۷
۴
۱۳
جدول شماره(۴-۲): ستانده های شعب بانک کشاورزی
شعب بانک کشاورزی
ستانده ها
ردیف
نام شعبه
میزان تسهیلات
میزان سپرده
ارائه خدمات
۱
آمل
۲۰۱۹۸۰۱۱۵
۴۹۳۹۵۱۴۰۰
۱۴۸۴
۲
بابل
۱۱۵۸۱۹۷۶۷
۲۳۲۱۳۰۷۹۲
۲۱۸۱
۳
چالوس
۶۵۱۰۳۲۱۲
۲۲۲۴۳۵۴۱۱
۱۶۴۵
۴
ساری-ارزی
۱۱۹۴۰۴۲۷۴
۴۶۶۰۰۹۵۹۶
۳۴۷۵
۵
قام شهر
۸۶۶۴۵۶۸۷
۲۲۹۷۳۹۲۳۴

 
 
375
6
تنکابن
۷۶۶۱۰۳۰۰
۱۸۸۷۶۴۵۱۲
۵۵۹
۷
نور
۶۰۳۶۵۶۱۷
۱۵۱۰۲۷۷۸۴
۱۴۹۰
۸
بهشهر
۸۰۹۴۴۶۶۵
۱۸۰۶۹۵۸۰۵
۱۷۳۸
۹
بند پی
۳۲۱۰۴۸۰۰
۱۶۶۰۹۳۸۰۶
۳۴۶
۱۰
رامسر
۴۸۹۰۰۵۰۰
۸۰۶۶۰۸۲۰
۷۵۱
۱۱
نکاء
۸۲۷۹۳۲۱۷
۲۵۲۸۸۲۲۴۸
۳۱۷۸
۱۲
محمودآباد
۶۷۷۵۹۰۰۰
۱۴۸۵۷۹۵۹۹
۱۵۹۶
۱۳
جودبار
۳۳۹۳۶۳۶۱۰
۱۸۷۳۲۲۳۰۸
۴۰۸
۱۴
عباس آباد
۶۱۷۷۹۰۰۰
۱۸۲۶۰۹۱۶۰
۳۷۷
۱۵
بابلسر
۶۸۴۲۴۴۲۵
۱۷۱۹۸۵۶۵۷
۲۵۶۴
۱۶
فریدون کنار
۴۲۰۲۶۲۸۵
۱۰۶۰۰۶۴۵۴
۳۱۲
۱۷
چمستان
۶۶۰۹۸۲۲۶
۱۴۳۰۰۲۴۴۸
۱۱۲۶
۱۸
کیا کلا
۳۰۶۰۴۴۷۸
۹۲۸۸۲۶۳۰
۲۸۷
۱۹
کلاردشت
۵۲۵۴۱۲۹۰
۱۵۹۱۵۳۶۵۷
۳۱۰
۲۰
خوشرودپی
۱۸۰۵۶۷۰۰
۸۹۴۹۳۰۸۷
۳۹۸
۲۱
بهمنیر بابلسر
۸۸۴۱۳۱۷۸
۱۱۲۰۴۴۱۸۰
۱۶۳
۲۲
سورک ساری
۸۹۵۷۵۳۴۳
۱۸۵۷۵۳۹۹۱
۱۲۳۶
۲۳
خ امام رضا آمل
۴۱۹۴۲۵۰۰
۱۳۸۳۴۸۰۸۹
۹۱۴
۲۴
نوشهر
۱۳۱۵۷۱۶۷۲
۲۳۴۸۶۶۸۵۲
۴۸۸۱
۲۵
نشتارود
۲۵۴۰۸۸۸۶
۸۶۵۸۳۶۷۴
۲۶۱
۲۶
سلیمان آباد
۱۵۱۶۲۵۰۰
۶۶۹۷۱۴۱۵
۱۹۱
۲۷

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

امیر کلا بابل
۱۷۵۹۵۰۰۰
۶۹۶۷۵۵۲۸
۳۶۷
۲۸
بلوار خزر ساری
۲۲۳۹۳۸۰۰
۱۴۶۰۷۷۲۰۰
۵۴۲
۲۹
گلوگاه
۲۰۶۴۴۸۲۰
۶۹۰۹۰۸۶۹
۵۹۶
۳۰
منابع طبیعی نوشهر
۸۰۹۹۵۰۰
۵۸۲۲۶۴۷۷
۳۲۹

۴-۳ بررسی نتایج با مدل CCR
جدول (۴-۳) بررسی وضعیت کارایی با بازدهی ثابت به مقیاس، نهاده محور یا ورودی محور
ردیف
شعب
کد شعبه
میزان کارایی
وضعیت کارایی
۱
آمل
۱۲۴۷
۱٫۰۰۰
کارا
۲
بابل
۱۲۴۹
۰٫۶۰۷
ناکارا
۳
چالوس
۱۲۵۲
۰٫۷۰۸
ناکارا
۴
ساری-ارزی
۱۲۵۶
۱٫۰۰۰
کارا
۵
قام شهر
۱۲۶۰
۰٫۷۲۸
ناکارا
۶
تنکابن
۱۲۶۱
۰٫۶۱۱
ناکارا
۷
نور
۱۲۶۲
۰٫۵۷۹
ناکارا
۸
بهشهر
۱۲۶۴
۰٫۶۱۵
ناکارا
۹
بند پی
۱۲۶۹
۰٫۸۰۱
ناکارا
۱۰
رامسر
۱۲۷۰
۰٫۴۱۰
ناکارا
۱۱
نکاء
۱۲۷۲
۱٫۰۰۰
کارا
۱۲
محمودآباد
۱۲۷۴
۰٫۶۵۷
ناکارا
۱۳
جویبار
۱۲۷۵
۱٫۰۰۰
کارا
۱۴
عباس آباد
۱۲۷۷
۰٫۷۲۶
ناکارا
۱۵
بابلسر
۱۲۷۹
۰٫۶۵۸
ناکارا
۱۶
فریدون کنار
۱۲۸۲
۰٫۴۹۹
ناکارا
۱۷
چمستان
۱۲۸۵
۰٫۶۹۵
ناکارا

۱۸
کیا کلا
۱۲۸۶
۰٫۵۹۲
ناکارا
۱۹
کلاردشت
۲۳۳۰
۱٫۰۰۰
کارا
۲۰
خوشرودپی
۱۲۸۸
۰٫۶۳۲
ناکارا
۲۱
بهمنیر بابلسر
۱۲۹۰
۰٫۵۵۸
ناکارا
۲۲
سورک ساری
۱۲۹۱
۰٫۷۲۱
ناکارا
۲۳
خ امام رضا آمل
۱۲۹۲
۰٫۶۹۶
ناکارا
۲۴
نوشهر
۱۲۹۶
۱٫۰۰۰
کارا
۲۵
نشتارود
۱۴۰۲
۰٫۸۷۲
ناکارا
۲۶
سلیمان آباد
۱۴۰۴
۰٫۴۹۲
ناکارا
۲۷
امیر کلا بابل
۱۴۰۹
۰٫۴۱۱
ناکارا
۲۸
بلوار خزر ساری
۱۴۴۸
۱٫۰۰۰
کارا
۲۹
گلوگاه
۱۴۵۲
۰٫۸۶۰
ناکارا
۳۰
منابع طبیعی نوشهر
۱۴۶۵
۱٫۰۰۰
کارا
میانگین کارایی
۰٫۷۳۸
با توجه به نتایج در جدول بالا تعداد ۸ شعبه(آمل، ساری-ارزی، نکاء، جویبار، کلاردشت، نوشهر، بلوار خزر ساری، منابع طبیعی) از ۳۰ شعبه مورد بررسی شعبات بانک کشاورزی استان مازندران کارا (کارایی برابر یک) بوده اند. همچنین ۲۲ شعبه باقی مانده یعنی (۷۳٫۳ درصد) ناکارا، برآورد شدند .همچنین براساس نتایج به دست آمده میانگین کارایی در این حالت ۰٫۷۳۸ درصد برآورد شد.
با توجه به جدول فوق، کارایی فنی شعبه رامسر معادل ۴۱% است که از همه کمتر می باشد یعنی این شعبه می تواند تنها با ۴۱% از منابع خود، همان سطح جاری محصولات را داشته باشد که این مطلب در مورد تمامی شعب ناکارآمد صدق می کند( به عنوان مثال کارایی شعبه عباس آباد ۷۲% می باشد؛ یعنی این شعبه می تواند با ۷۲% از منابع خود همان سطح جاری از محصولات را تولید نماید یا به عبارتی باید قادر باشد مصرف خود را از کلیه عوامل تولید(بدون اینکه از میزان تولیدش کاسته شود) ۲۸% کاهش دهد).
۴-۴ بررسی نتایج با مدل بازدهی متغیر نسبت به مقیاس(BCC)
فرض بازدهی ثابت به مقیاس تنها در صورتی قابل اعمال است که بنگاه ها در مقیاس بهینه عمل نمایند. مسائل متفاوتی از قبیل اثرات رقابتی، محدودیت ها و غیره موجب می شوند بنگاه در مقیاس بهینه عمل ننماید (امامی میبدی، ص۱۳۸، ۱۳۸۴).
زمانی که از مدل CCR استفاده می شود، تنها کارایی فنی ارائه می گردد که کارایی فنی خالص(کارایی ناشی از مدیریت) و کارایی ناشی از صرفه جویی مقیاس یک بنگاه را در بر می گیرد(امامی میبدی،ص ۱۳۹، ۱۳۸۴).
استفاده از فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس، زمانی که تمام بنگاه ها در مقیاس بهینه فعالیت نمی نمایند، مقادیر محاسبه شده برای کارایی فنی(با در بر داشتن کارایی مقیاس) تحلیل را دچار اختلال خواهد کرد. استفاده از بازده متغیر نسبت به مقیاس موجب می شود با محاسبه کارایی فنی بر حسب مقادیر کارایی ناشی از مقیاس و کارایی ناشی از مدیریت، تحلیل بسیار دقیقی ارائه گردد(همان منبع).
در فرموله کردن DEA بایستی ابتدا در مورد مبنای حداقل سازی عوامل تولید و یا حداکثر سازی محصول تصمیم گیری نمود. در حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس (مدل CCR) هر دو نوع جهت گیری برای مدل (بر اساس حداقل سازی عوامل تولید و یا حداکثر سازی محصول) مقادیر یکسانی را برای کارایی فنی ارائه می نماید ولی در حالت کلی چنین امری مصداق نخواهد داشت.
۴-۵ بررسی کارایی مقیاس
به منظور به دست آوردن کارایی مقیاس، مدل های CCR و BCC برای تمام واحدها محاسبه می شود. اگر کارایی محاسبه شده برای هر دو مدل متفاوت بود نشان دهنده آن است که واحد تحت بررسی دارای ناکارایی مقیاسی است و میزان این ناکارایی مقیاس از تفاوت امتیاز کارایی محاسبه شده توسط دو مدل به دست می‎آید. اندازه کارایی مقیاس نیز با تقسیم اندازه کارایی فنی در حالت CRS (بازدهی ثابت نسبت به مقیاس) به اندازه کارایی فنی درحالت VRS (بازدهی متغیر نسبت به مقیاس) بدست میآید (مهرگان، ۱۳۸۳).
کارایی مقیاس× کارایی مدیریت = کارایی فنی

جدول(۴-۴) کارایی مدیریتی و کارایی ناشی از مقیاس
ردیف
DMU
کارایی فنی (crs)
کارایی مدیریتی (vrs )
کارایی ناشی از مقیاس(scal)
وضعیت کارایی
نوع مقیاس
۱
آمل
۱٫۰۰۰
۱٫۰۰۰
۱٫۰۰۰
کارا

۲
بابل
۰٫۶۰۷
۰٫۷۰۱
۰٫۸۶۶
ناکارا
irs
3
چالوس
۰٫۷۰۸
۰٫۷۲۶
۰٫۹۷۶
ناکارا
drs
4
ساری-ارزی
۱٫۰۰۰
۱٫۰۰۰
۱٫۰۰۰
کارا

۵
قام شهر
۰٫۷۲۸
۰٫۷۲۹
۱٫۰۰۰
ناکارا

۶
تنکابن
۰٫۶۱۱
۰٫۶۱۱
۱٫۰۰۰
ناکارا

۷
نور
۰٫۵۷۹
۰٫۶۲۶
۰٫۹۲۵
ناکارا
Irs
8
بهشهر
۰٫۶۱۵
۰٫۸۲۲
۰٫۷۴۸
ناکارا
irs
9
بند پی
۰٫۸۰۱
۰٫۸۴۲
۰٫۹۵۲
ناکارا
irs
10
رامسر
۰٫۴۱۰
۰٫۵۴۹
۰٫۷۴۶
ناکارا
irs
11
نکاء
۱٫۰۰۰
۱٫۰۰۰
۱٫۰۰۰
کارا

۱۲
محمودآباد
۰٫۶۵۷
۰٫۸۳۷
۰٫۷۸۴
ناکارا
irs
13
جویبار
۱٫۰۰۰
۱٫۰۰۰
۱٫۰۰۰
کارا

۱۴
عباس آباد
۰٫۷۲۶
۰٫۷۴۴
۰٫۹۷۵
ناکارا
drs
15
بابلسر
۰٫۶۵۸
۰٫۷۶۳
۰٫۸۶۲
ناکارا
irs
16
فریدون کنار
۰٫۴۹۹
۰٫۷۵۴
۰٫۶۶۱
ناکارا
irs
17
چمستان
۰٫۶۹۵
۰٫۸۰۳
۰٫۸۶۶
ناکارا
irs
18
کیا کلا
۰٫۵۹۲
۰٫۶۶۶
۰٫۸۹۰
ناکارا
irs
19
کلاردشت
۱٫۰۰۰
۱٫۰۰۰
۱٫۰۰۰
کارا

۲۰
خوشرودپی
۰٫۶۳۲
۰٫۷۴۴
۰٫۸۴۹
ناکارا
irs
21
بهمنیر بابلسر
۰٫۵۵۸
۰٫۶۵۸
۰٫۸۴۸
ناکارا
irs
22
سورک ساری
۰٫۷۲۱
۰٫۷۵۴
۰٫۹۶۷
ناکارا
irs
23
خ امام رضا آمل
۰٫۶۹۶
۰٫۷۶۹
۰٫۹۰۴
ناکارا
irs
24

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *