تعریف مفهومی ویژگی های شخصیتی، تعریف مفهومی و عملیاتی، اقدام به خودکشی

 

ویژگی شخصیتی روان‌رنجوری اقدام به خودکشی را پیش بینی می‌کند.
ویژگی شخصیتی برون‌گرا اقدام به خودکشی را پیش‌بینی می‌کند.
ویژگی شخصیتی انعطاف‌پذیری اقدام به خودکشی را پیش بینی می‌کند.
ویژگی شخصیتی موافق بودن اقدام به خودکشی را پیش‌بینی می‌کند.
ویژگی شخصیتی با وجدان بودن اقدام به خودکشی را پیش‌بینی می‌کند.
متغیرهای تحقیق
معرفی متغیرها: با توجه به این‌که پژوهش به بررسی رابطه متغیرها می‌پردازد و نوعی مطالعه، همبستگی است، اختلالات شخصیت و اختلالات خلقی، متغیر پیش‌بین و اقدام به خودکشی، متغیر ملاک این مطالعه محسوب می‌شوند که می‌توان با بررسی میزان وجود اختلالات شخصیت و خلقی در افراد، احتمال بروز اقدام به خودکشی را مطالعه نمود.
تعریف مفهومی و عملیاتی
تعریف مفهومی اقدام به خودکشی:
خودکشی طیف‌های خاصی دارد، از افکار خودکشی که شایع‌ترین است، آغاز شده و به اقدام به خودکشی و به طور نهایی، تمایل به مرگ ناشی از خودکشی که هدف نهایی است، منتهی می‌گردد(ثقه‌الاسلام و رضایی، ۱۳۸۴). منظور از اقدام به خودکشی، عملی ناقص است که به نتیجه نرسیده(آقابیگلویی ،۱۳۷۹)یا طوری است که آسیب، منجر به مرگ نمی‌شود (احمدی,۳۸۴۱) .این امر، به عمل عمدی یک فرد برای خاتمه زندگی خویش نیز اطلاق می‌شود که با روش‌هایی مثل؛ مسمومیت عمدی، دار زندن، پریدن از بلندی، شلیک کردن به خود و … انجام می‌گیرد و می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به افراد و وابستگان آن‌ ها وارد سازد(تولایی ،قانعی و حبیبی ۱۳۸۵).
به طور کلی، اصطلاح اقدام به خودکشی، شماری از رفتارهای مختلف را در بر می‌گیرد که وجه مشترک همه آن‌ ها، ایجاد ضربات حادی به وسیله سم و جراحت در خود است. این عمل با نتایج و پیامدهای کشنده همراه نیست و به عبارتی منجر به مرگ نمی‌شود (مهران، ۱۳۸۳).
از لحاظ نوع نگاه به پدیده خودکشی و تعریف آن، خودکشی اقدامی آگاهانه و با سرانجام مرگبار است که به وسیله خود فرد و با آگاهی از این سرانجام رخ می‌دهد(یاسمی، صباحی و آذر ۱۳۸۱) و در بهترین مفهوم، می‌توان آن را یک ناراحتی چندبعدی در انسان نیازمندی دانست که برای مسأله‌ای مشخص، به عنوان بهترین راه‌حل بر‌‌گزیده می‌شود(صابر زفرقندی ، قربانی و موسوی ۱۳۸۴).
تعریف عملیاتی اقدام به خودکشی:
کسی که دارای پرونده‌ پزشکی اقدام به خودکشی در بیمارستان باشد.
تعریف مفهومی ویژگی های شخصیتی
آن ویژگی که میتواند به ما کمک کند تا خود و دیگران را بهتر بشناسیم، یا به ما اجازه میدهد پیشبینی کنیم که شخص در یک موقعیت معین چه خواهد کرد و چه عملی از او سر خواهد زد اصطلاحاً شخصیت نامیده میشود.
تعریف مفهومی برون‌گرایی :
برون‌گرایی به عنوان تمایل فرد به معطوف ساختن توجه و انرژی خویش به دنیای بیرون از خود، توجه به اشخاص دیگر و لذت بردن از داشتن تعامل با سایرین تعریف می‌شود(شریفی و احمدی، ۱۳۸۹). هنگامی که توجه به اشیا و امور خارج چنان شدید باشد که افعال ارادی و سایر اعمال اساسی آدمی نتیجه ارزیابی ذهنی نباشد، بلکه معلول مناسبات امور و عوامل خارجی باشد، برون‌گرایی خوانده می‌شود(سیاسی، ۱۳۷۲). این خصیصه شامل ویژگی‌هایی از قبیل تحریک‌پذیری،مردم‌آمیزی، پرحرفی، اعتماد به نفس و ابراز هیجانات و احساسات به مقدار زیاد، می‌باشد.
تعریف مفهومی روان‌رنجوری:
روان‌رنجوری عبارت است از یک اختلال مزمن که مشخصه‌ی اصلی آن اضطراب است که ممکن است به تنهایی یا به صورت علامتی نظیر وسواس فکری، وسواس عملی، هراس یا کژکاری جنسی بروز کند(کاپلان۱ و سادوک۲، ۲۰۰۷). پنج بعد آن عبارتند از؛ تمایل افراد به تجربه اضطراب، تنش، خصومت، کمروئی، تفکر غیرمنطقی، افسردگی و عزت نفس پایین(مک‌گرا۳ و کاستا۴ ،۱۹۸۷).