تقسیم بندی، ارتکاب جرم، مواد مخدر

دانلود پایان نامه

 

1-زندان تفییق و تنکیل
2-زندان منع و تأدیب
3-زندان آزمایشی
البته این نوع زندانها نوعی طبقه بندی نیز بوده است.
آیت ا… مکارم شیرازی از 12 نوع زندان با فلسفه های مختلف نام می برند که 7 نوع اول را تحت عنوان زندانهای معقول و 5 نوع بقیه را به عنوان زندانهای نامعقول ذکر می فرمایند. ضمناً در این تقسیم بندی تقسیم زندان و بازداشتگاه مدنظر نبوده و زندان اعم از بازداشتگاه و زندان بوده است.
الف : زندانهای معقول
1-زندان ایزائی و مجازاتی
این نوع زندان معمولاً برای کسانی است که مرتکب خلافی شده اند، آزادی آنها را سلب می کنند تا متوجه زشتی اعمال خود بشوند، و در آینده از تکرار چنان اعمالی خودداری کنند و دیگران نیز عبرت گیرند. این معمولترین نوع زندان از قدیم تاکنون بوده است، و هر حکومتی برای خود چنین زندانی داشته است. «جز در موارد استثنائی»
2-زندان اصلاحی :
این نوع زندان در مورد کسانی است که عادت به بدی کرده اند، «مانند معتادان به مواد مخدر که اندرز و آموزش در آنها تأثیر نمی گذارد، چاره ای جز این نیست که آنها را از پیکر اجتماع و جامعه جدا کنند، تا ترک عادت بد را کرده و اصلاح شوند.»
3-زندان احتیاطی
گاهی حادثه ای مهم مانند قتل نفس در جائی رخ می دهد که قاتل بدرستی شناخته نشده است، ولی فرد یا افرادی متهم به قتل هستند. بدون شک باید درباره قاتل تحقیق شود. ولی ممکن است متهم فرار کند و بعد از به دست آمدن مدارک کافی برای ارتکاب جرم دسترسی به او ممکن نباشد در اینجا متهم یا متهمین را موقتاً بازداشت می کنند، پس از تحقیق اگر بی گناه باشند یا عذرخواهی آزاد می شوند و اگر گناهکار باشند به سزای عمل خود می رسند. این نوع زندان نیز مانند انواع دیگر تقریباً در همه جا معمول است. بدیهی است شخص متهم ممکن است بی گناه باشد باید هر چه زودتر تحقیقات درباره او انجام گیرد و دوران بازداشت وی هر چه ممکن است کوتاهتر باشد. در زمینه مشروعیت اینها از نظر قوانین اسلامی و مدارک آن به خواست خدا به گونه ای مبسوط سخن خواهیم گفت.
4-زندان تأدیبی
این زندان بیشتر برای کودکان است که مشمول قوانین نیستند. ولی اگر آزادی مطلق نیز به آنها داده شود سوء استفاده کرده، راه انحراف را پیش می گیرند. لذا در مقابل پاره ای از گناهان آنها را به زندان می افکنند تا تأدیب و تربیت شوند.
5-زندان سیاسی
معمولاً زندانی سیاسی به کسانی می گویند که فعالیتهای سیاسی آنها مخالف مصالح جامعه و نظام موجود است، گاهی نیز مخالف مصالح جامعه نمی باشد بلکه موافق آن است ولی با مصالح یا مطامع رژیم حاکم تضاد دارد (مانند زندانیان سیاسی در زمان طاغوت و زندانیان بسیاری از کشورهای دنیای امروز)
6-زندان استحقاقی :
منظور از استحقاق در اینجا گرفتن حق است. مثلاً کسی طلبی از دیگری دارد که در عین توانائی از ادای دین خودداری می کند. در اینجا گاهی بدهکار را به زندان می افکنند تا تحت فشار قرار بگیرد و حاضر به ادای حق طلبکاران بشود و به محض اینکه اظهار آمدگی برای ادای دین کرد از زندان آزاد می شود چون هدف و فلسفه زندانی شدن او پایان یافته است.
7-زندان حفاظتی
این نوع زندان که بندرت ممکن است صورت پیدا کند در مورد کسانی است که مردم از آنها سخت عصبانی هستند به طوری که اگر آزاد بمانند جانشان به خطر می افتند در حالی که مستحق اعدام نیز هستند در اینجا حکومت که حافظ منافع مردم است تا زمان فرونشستن آتش خظم مردم مدتی این گونه افراد را به چهار دیواری زندان منتقل می کند تا با عادی شدن شرایط و رفع خطر آنها را آزاد سازند.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.