تولید میگو در جهان، در بازارهای جهانی، برنامه‌های توسعه


 

تغییرات این شاخص طی زمان می‌تواند بیانگر تغییر جایگاه مزیت نسبی یک کالا تلقی شود که این تغییر ممکن است به دلایلی همچون کاهش هزینه نسبی تولید کالا، تغییر در نرخ مبادله ارز و یا تغییر در موانع تجاری داخلی و یا کشورهای متقاضی کالا باشد. [12]
2-6 نگاهی به صنعت میگو در جهان
اگرچه پرورش میگو در جهان از سابقه ای نزدیک به 6 قرن برخوردار است اما سابقه پرورش علمی میگو به دهه 1950، زمانی که تکثیر میگو به شکلی تجارتی گسترش یافت ، باز می‌گردد. در حالی که تا سال 1975 میلادی تولید میگوی پرورشی در حدود 50 هزار تن بود با ارتقای فن آوری تولید بچه میگو و غذا و بهبود کیفیت تجهیزات و تاسیسات پرورش میگو و مدیریت مزارع میزان تولید میگوی پرورشی در اوایل دهه 1990 به بیش از 700 هزار تن افزایش یافت و در قرن بیست ویکم از مرز یک میلیون تن گذشت. [13]
تحولات پرورش میگو در طی پنجاه سال اخیر را می‌توان به چند دوره تقسیم نمود: [14]
دوره اول: سال‌های 1950 تا 1965 که از آن به عنوان سال‌های تدوین فن آوری تکثیرو پرورش میگو می‌توان نام برد و در طی آن با تحقیقات انجام شده در زمینه خصوصیات زیستی میگو و نیازمندی‌های محیطی دانش لازم برای توسعه تجاری تکثیر و پرورش میگو فراهم آمد. [14]
دوره دوم: سال‌های 1965 تا 1985 که آن را می‌توان سال‌های تکوین فن آوری دانست و در کنارتحقیقات وسیع‌تر وعمیق‌تر تجهیزات لازم برای پرورش میگو تولید، عرضه و در مزارع به کار گرفته شد.در پایان این دوره میزان تولید میگوی پرورشی 200 هزار تن (حدود 10 درصد از کل تولید جهانی میگو در سال 1985) بود. [14]
دوره سوم: 1985 تا 1995 که به واسطه تقاضا و قیمت بالای میگو در بازارهای جهانی شاهد گسترش جغرافیایی مناطق پرورش میگو از آسیای جنوب شرقی و امریکای لاتین به خاورمیانه ، آفریقا،‌ اقیانوسیه و مناطق ایندو- پاسیفیک هستیم. در طی این سال‌ها کشورهایی مانند عربستان و ایران در خاورمیانه و ماداگاسکار و استرالیا پرورش تجارتی میگو را تجربه و برنامه‌های توسعه این فعالیت را به اجرا گذاردند. در عین حال در این دوره کشورهای متقدم نظیر چین، تایلند، اکوادور و… مشکلات ناشی از بروز بیماری‌ها را تجربه کردند و برخی مانند فیلیپین دیگر نتوانستند به جایگاه پیشین خود در بین پرورش دهندگان میگو باز گردند. میزان تولید میگوی پرورشی در پایان این دوره کمتر از 30% کل میگوی تولید شده در این سال بود. [14]
دوره چهارم به سال‌های اواخر قرن بیستم و قرن حاضر باز می‌گردد .در این دوره تولید میگوی پرورشی و میزان عرضه میگو(‌پرورشی ودریایی) به بالاترین حد خود رسید و کاهش قیمت میگو در بازاراهای جهانی مشکلات زیادی را برای بسیاری از کشورهای تولید کننده میگو، نظیر ایران، بوجود آورده است. [14]
2-6-1 تولید میگو در جهان
تولید جهانی میگو شامل دریایی و پرورشی می‌باشد که بر اساس آمار منتشر شده از سوی فائو میزان تولید جهانی میگو برای اولین بار در سال 2003 میلادی از مرز 5 میلیون تن گذشت که این افزایش ناشی از رشد تولید در پرورش میگو بوده است. [15]
میزان تولید آبزیان دریایی در سال‌های اخیر دارای نرخ رشد نزولی بوده است. صید بی رویه، کاهش ذخایر و افزایش جهانی قیمت سوخت تاثیر منفی بر صیادی در اقیانوس‌ها به ویژه صید میگو داشته است. میگو از آبزیان با ارزش اقتصادی بالا است که با توجه به رشد یافتگی و توسعه صیادی آن، انتظار افزایش کل صید چندانی را از آن نمی‌توان داشت. مطابق آمار سازمان فائو روند تولید کل آبزیان در سال 2006 بالغ بر 157.8 میلیون تن بوده که از این مقدار سهم صید آبزیان دریایی 93.1 تن و میزان تولید محصولات آبزی پروری در این سال 66.7 میلیون تن بوده است. میزان صید جهانی میگوی دریایی در سال 2006 برابر 3460003 تن و کل تولید جهانی میگو ( آبزی پروری و صید ) در این سال 6606921 تن بوده است. بالاترین آمار مستند صید میگو در خلیج فارس 16000 تن و در آبهای ایران 9850 تن در سال 1379 بوده است.[16]
افزایش تقاضا برای آبزیان و محدود بودن ذخایر دریایی موجب گردیده تا آبزی پروری به عنوان مهمترین راه تامین پروتئین مورد نیاز جمعیت روبه رشد جهان و جهت کاهش فشار تلاش صیادی از دریاها، و افزایش درآمد ساحل نشینان به ویژه در کشورهای کم درآمد مورد توجه قرار گیرد. در سال‌های آتی تولید به روش آبزی‌پروری به ویژه گونه‌هایی نظیر میگو رشد دو رقمی خواهد داشت و تولید آبزیان پرورشی بر تولید آبزیان دریایی به عنوان منبع اصلی منابع پروتئینی خوراکی، پیشی خواهد گرفت. بر اساس برآورد‌های فائو, در صورتی که مصرف سرانه آبزیان ثابت بماند, در سال 2030 چهل میلیون تن آبزیان مازاد بر تولید کنونی، مورد نیاز جامعه بشری است. [16]
بر خلاف پرورش ماهی تنوع گونه در میگو پروری نسبتا ناچیز است. مهمترین گونه‌های پرورشی عبارتند از میگوی ببری سیاه و میگوی سفید غربی. در حالی که پرورش میگوی سفید غربی تا پایان قرن بیستم عموما به قاره آمریکا محدود می‌شد اما در چند سال اخیر این گونه به حوزه کشورهای آسیایی وارد شده و در برخی از کشورها رفته رفته به گونه غالب تبدیل می‌شود. در فهرست حدود بیست گونه پرورشی نام‌های دیگری مانند میگوی موزی و میگوی سفید هندی را می‌توان مشاهده نمود که سهم اندکی از تولید میگوی پرورشی را به خود اختصاص میدهند. به طورکلی تولید میگوی در جهان در سال‌های اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد . توسعه این صنعت نه تنها به دلیل افزایش تولید پرورش دهندگان و تولید کنندگان بزرگ این محصول بوده، بلکه سهم سایر
کشورها در کل تولید جهانی نشان می‌دهد پرورش دهندگان جدیدی به این صنعت روی آورده اند و روز به روز به تعداد آنها افزوده می‌شود. [14]
دکتر فوجی ناگا, دانشمند ژاپنی، به عنوان پدر پرورش میگوی جهان شناخته می‌شود. وی در سال 1933 برای اولین بار میگو را در تانک وادار به تخم‌ریزی نمود و در سال 1940 موفق به پرورش میگو, تا اندازه تجاری, در شرایط مصنوعی (تانک) گردید. [16]
در منطقه خلیج فارس در کویت تحقیقات در زمینه تکثیر و پرورش میگو بوسیله دکتر یوشیما اینوموتو، محقق ژاپنی، از نوامبر 1969 تا اکتبر 1970 بنا به دعوت انستیتو علمی و تحقیقاتی کویت انجام گرفت. [16]
از سال 1980 تا سال 2004 میزان صید میگو از دریا 3/2 برابر شده در حالی که پرورش میگو در همین مدت 34 برابر گردیده است. آمار فائو نشان می‌دهد که تولید میگوی پرورشی از 917315 تن در سال 1996 به 3146918 تن در سال 2006 رسیده است. عمده‌ترین کشورهای تولید کننده میگوی پرورشی در جهان و درصد تولید آنها در سال 2006 به ترتیب عبارتند از: چین 39%، تایلند 16%، ویتنام 11%، اندونزی 11%، هند 4%، مکزیک 4% و برزیل 2%.[16]
در سال 2005 میگوی پا سفید غربی با تولید 1193248 تن و 4/56 درصد, مونودون با 710806 تن و 33.59 درصد و میگوی موزی با تولید 81105 تن و 3.83 درصد, سهم عمده‌ای را در تولید جهانی آبزی پروری دارا بوده‌اند. این نسبت در سال 2006 به تولید 2128825 تن و 67.6 درصدی وانامی, 645408 تن و 20.5 درصد مونودون و 96833 تن و 3.1 درصدی میگوی موزی رسید. نزدیک به 85% تولید میگوی وانامی، طی این سال‌ها مربوط به مناطق آسیایی است که این میگو گونه بومی آنجا نمی‌باشد. [16]
پرورش میگوی وانامی در کشورهای جنوب شرق آسیا از سال‌های آغازین دهه 1990 آغاز شد و به سرعت رشد کرد. این روند ادامه دارد و در بسیاری از نقاط جهان میگوی وانامی جایگزین میگوی مونودون شده است. تولید میگوی مونودون از سال 1993 تا 2005 یک و نیم برابر شده ولی تولید میگوی وانامی در همین مقطع 7/14 برابر بوده است. در مجموع تولید وانامی در سال 2005، 68/1 برابر مونودون گزارش شده است. پرورش میگوی ایندیکوس از 150 تن در سال 1980 به 9/10 هزار تن در سال 1994 رسید و پس از آن تا سال 1999 تقریبا ثابت ماند. از سال 2000 تا 2004 روند آن صعودی بوده و از 4/16 هزار تن به 33 هزار تن رسیده است. [16]