تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره، نسبت قیمت به سود هر سهم، بورس اوراق بهادار تهران

 

۱-۷-۳- قلمرو زمانی:
تحقیق حاضر، در بازه زمانی بهمن ۱۳۹۳ الی شهریور ۱۳۹۴ انجام شده است.
۱-۸- چاچوب نظری
چارچوب نظری یک الگوی مفهومی است مبتنی بر روابط تئوریک میان شماری از عواملی که در موردمسأله پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده اند. به پیوندهای میان متغیرهایی که سرانجام در پویایی موقعیت مورد بررسی نقش دارند، اشاره دارد. کمک می کند تا روابط خاصی در نظر گرفته شود و به آزمون آن روابط پرداخته شود و نتایج علمی از پژوهش به دست آید (خاکی،۱۳۸۸) درمحیط رقابتی امروز ارزیابی مناسب عملکرد شرکتها نه تنها برای سرمایه گزاران و اعتبار دهندگان بلکه برای شرکتهای رقیب نیز مهم و قابل توجه میباشد، هدف از این مطالعه ارائه مدلی فازی برای ارزیابی عملکرد شرکتهای صنعت انبوه سازان بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از نسبتهای مالی و با در نظر گرفتن ترجیهات تصمیم گیرندگان مختلف میباشد . با توجه به اینکه هدف این پژوهش « کاربرد تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت های انبوه سازی در بازار بورس سهام » است،نسبت هایی که در در تکنیک های مورد نظر استفاده می شوند عبارتند از:معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد مالی: بازده دارایی ها (ROA)، بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)، سود هر سهم (EPS)، نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E). معیارهای نوین (مبتنی بر ارزش) ارزیابی عملکرد مالی: ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، ارزش افزوده بازار (MVA)، ارزش افزوده نقدی (CVA).
دکتر «روستا»
پنجاه درصد شرکت‌های ژاپنی فاقد بخش بازاریابی‌اند و نود درصد
آن‌ ها بخش خاصی را برای تحقیقات بازاریابی ندارند. دلیل این امر
آن است که هر فرد در شرکت یک متخصص بازاریابی است.
فصل دوم
ادبیات تحقیق

فصل دوم
ادبیات تحقیق
۲-۱-مقدمه
یکی از نقش های حیاتی حسابداری مدیریت، ارزیابی مداوم نحوه هم پایی سازمان با رقابت فزاینده بر مبنای نگرشی معتقد به پیشرفت مستمر است (هیلتون،۲۰۰۵). توجه به معیارهای همه جانبه و استرات‍ژی ها و آرمان های سازمان، از لوازم یک سیستم مدیریت عملکرد جامع می باشد. چنین رویکردی در ارزیابی عملکرد، به یک ارزیابی واقعی، منصفانه و قابل اتکا خواهد انجامید (رحمانی،۱۳۸۴).
طی چند دهه اخیر، دنیای سازمانی دچار تغییرات بسیار در زمینه‌های مختلف شده است. در نتیجه همین تغییرات، سازمان‌ها وارد رقابت شدیدی در زمینه‌های بهبود کیفیت، افزایش انعطاف پذیری، افزایش قابلیت اطمینان، گسترش خطوط محصول، تأکید بر خلاقیت و… شده‌اند. در همین راستا، اندازه‌گیری عملکرد از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا به گفته اندیشمندان مدیریت، اگر نتوانیم چیزی را اندازه‌گیری کنیم، نمی‌توانیم آنرا مدیریت کنیم. تحقیقات بسیار زیادی در سال‌های اخیر در مورد ماهیت و روش اندازه‌گیری عملکرد مالی سازمان‌ها انجام شده است. نتایج این تحقیقات از آن جهت ارزشمند است که می‌توان وضعیت فعلی سازمان‌ها را درک نمود و چالش‌های آینده در زمینه اندازه‌گیری عملکرد مالی را مورد بررسی قرار داد (Mehregan & Shahbandarzadeh, 2006).
امروزه صاحب‌نظران حوزه مدیریت بر اهمیت مدل‌های ارزیابی عملکرد به‌عنوان یکی از معتبرترین شاخص ‌های توسعه‌یافتگی سازمان‌ها تأکید می‌ورزند. از این رو، یکی از دغدغه‌های اساسی سازمان‌های امروزی، دستیابی به یک شیوه ارزیابی کارا و انعطاف‌پذیر است تا با آن بتوان کلیه ابعاد عملکردی سازمان را مورد بررسی قرار داد. اگر اندازه‌گیری عملکرد را فرایند کمّی‌سازی کارایی و اثربخشی یک فعالیت تعریف کنیم، از جمله راه‌های تجزیه و تحلیل گزارش‌های مالی که از طریق آن می‌توان حجم بالای اطلاعات موجود در گزارش‌های مالی را خلاصه نمود و همزمان جنبه‌های مختلف فعالیت شرکت را مورد بررسی قرار داد، تهیه نسبت‌های مالی از اطلاعات گزارش‌های مالی است. نسبت‌های مالی، بیان‌کننده ارتباط بین دو یا چند رقم از ارقام صورت‌های مالی است که به صورت جزئی از کل یا درصدی از آن بیان می‌شود.
۲-۱- بخش اول: ارزیابی عملکرد