جایگاه کسب و کارهای خانوادگی در اقتصاد کشور ما، تعریف موضوع و بیان مسئله، راه اندازی کسب و کار

 

۲-۱-۲ جایگاه کسب و کارهای خانوادگی در اقتصاد کشور ما:
کسب و کار خانوادگی همواره در کارآفرینی و اقتصاد جوامع نقش بسزایی داشته است، زیرا در بررسی‌های به عمل آمده بزرگترین منابع سرمایه‌گذاری های غیر رسمی برای راه اندازی کسب و کار اعضای خانواده ،دوستان و بستگان هستند.
در ایران نیز کسب و کارهای خانوادگی با زندگی روزمره مردمان عجین شده است، به گونه ای که در ساختار اقتصادی و شیوه درامد زایی و زندگی آنان، نمونه های زیادی از کسب و کارهای خانوادگی «هر چند بدون سازماندهی» به چشم می خورد. (زعفریان و همکاران، ۱۳۸۶)
۲-۱-۳ کسب و کارهای خانوادگی در دیگر کشورها:
کسب و کارهای خانوادگی یکی از بخش های مهم اقتصاد کشورهای پیشرفته هستند. در آمریکا بیش از ۸۰ درصد کسب و کارها توسط خانواده ها کنترل می شود؛ و بیش از ۶۰ درصد نیروی کار آمریکا برای کسب و کارهای خانوادگی کار می کنند، کسب و کارهای خانوادگی دارای روح کارآفرینانه و نشانگر آرزوها و رویاهای بسیاری از افراد برای استقلال، فعالیت خانوادگی، غرور و ثروت هستند.
به همین ترتیب در اروپا و آمریکای جنوبی و مرکزی ، کسب و کارهای خانوادگی بر ساختار اقتصاد حاکم هستند و بخش مهمی از اقتصاد بسیاری از کشورها را کنترل می کنند. از اینرو می توان کسب و کارهای خانوادگی را بخش مهمی از اقتصاد جهانی دانست.
متأسفانه نرخ موفقیت در اینگونه کسب و کارهای کار آفرینانه به طور کلی پایین است. تخمین ها نشان می دهد ۷۰-۸۰ درصد کسب و کارهای خصوصی طی چهار تا پنج سال اولیه‌ی حیاتشان شکست می خورند و کمتر از ۱۰ درصد آنها بیش از ۱۰ سال دوام می آورند. آمارهای کسب و کارهای خـانوادگی نشـان می دهد کـه کمتر از یک سوم آنها با موفقیت بـه نسل دوم خـانواده انتقـال می یابند. (زعفریان و همکاران، ۱۳۸۶)
۲-۱-۴ تعریف موضوع و بیان مسئله:
کسب وکار های خانوادگی دارای چالشها و موانع خاص و منحصر به خود هستند .این چالشها به طور سنتی به همپوشانی سیستم های خانواده و کسب و کار نسبت داده می شود که در آن، غالبآ، پیوندهای عاطفی بین اعضای خانواده با مسائل کسب و کار در هم تنیده میشوند. (کریگ و لیندسی، ۲۰۰۲) ؛ (لنسبرگ، ۱۹۸۳)؛ (سورنسن، ۱۹۹۹). به همین دلیل کسب و کار خانوادگی به ندرت به عنوان یک سیستم جامع مورد توجه قرار می گیرد. (اشنایدر، ۱۹۸۹) . کسب و کار خانوادگی معمولا از دو منظر: کسب و کار و خانواده ، و به در قالب دو سیستم متضاد دیده می شود.
از چشم انداز کسب و کار، مانند سایر انواع کسب وکارها،.کسب و کار خانوادگی نیز سیستمی وظیفه محور و شایسته سالارانه است (دیویس و استرن، ۱۹۸۰) هدف اصلی فعالیت ، تولید کالا و ارائه خدمات و سودآوری از طریق اعمال مدیریت سازمان یافته است. در نتیجه، روابط اجتماعی غالباّ تحت تاثیر و هدایتِ هنجارها و اصولی است که موجب تسهیل فرایند تولید و خدمات می شوند. به این ترتیب،” کسب و کار خانوادگی سازمانی است که بر اساس مفهوم شایستگی استوار است و سیستمی است که ارزش فرد بر اساس کاری است که انجام میدهد” (لنسبرگ، ۱۹۸۳، ص ۴۲)
در مقابل، از دیدگاه خانواده ، کسب و کار خانوادگی یک سیستم خویشاوندی است که در آن اعضاء از طریق قرابت نسبی وسببی به هم مربوط هستند.واین سیستم تحت یک الگوی رفتاری ” مناسب، منسجم، آراسته و مفصل” (گافمن، ۱۹۵۹، ص ۷۵ ) در محیط خانواده جریان دارد، در این سیستم، پیوندی که خانواده را دور هم نگه میدارد، همکاری و وحدت، وابستگی عاطفی و روابط محبت آمیز میان اعضای آن است، و همچنین احساس مسئولیت و وفاداری به این گروه به عنوان یک سیستم، از عوامل پایداری آن است. (آلدریچ و کلیف،۲۰۰۳) ؛ ( اشنایدر، ۱۹۸۹). این سیستم تا حد زیادی بر اساس نیاز طراحی شده است. این کارکرد اجتماعی اصلی خانواده برای اطمینان از مراقبت و رشد اعضای آن است. به طور خاص، “روابط اجتماعی در خانواده به منظور برآورده ساختن نیازهای متناسب با رشد وتوانایی های متفاوت اعضای خانواده ساختاردهی شده اند و تمایل دارند تا افراد را بر اساس ماهیتشان ارزش گذاری کنند” (کپنر، ۱۹۸۳، ص ۶۰).
تحقیقات در زمینهء کسب و کار خانوادگی در حال حاضر به نقطه ای رسیده است که “برای درک کسب و کار خانوادگی ما باید وجود دو زیر سیستم (خانواده و کسب و کار) را بپذیریم ودرک کنیم که قدرت نسبی آنها است که کسب وکار خانوادگی را منحصر به فرد می سازد. (شارما، کریسمن و چووآ، ۱۹۹۷، ص ۲۰)مفهومی که به تازگی توسط باسکو و پرز رودریگوئز(۲۰۰۹ ) مورد حمایت قرار گرفته است.
باسکو و پرز رودریگوئز به این نتیجه رسیدند که داشتن رویکرد کسب و کار خانوادگی به عنوان یک سیستم واحد، (خانواده و کسب و کار) منجر به اخذ نتایج بهتر خواهد شد همچنین (پایپر و کلاین، ۲۰۰۷) ؛ (وایت ساید و هرز براون، ۱۹۹۱). نیز در این زمینه پیشنهاداتی دارند. این مطالعه تجربی تاییدی بر نگرش ” تک سیستمی ” است که ما آن را به عنوان زمینه تحقیق استفاده میکنیم و از یک دریچه متفاوت – کارت امتیازی متوازن (BSC) -به آن مینگریم.
در این بر رسی ما از روش نوآورانه تحقیق در عمل (کاپلان، ۱۹۹۸) استفاده می کنیم تا به سوالات زیرپاسخ دهیم:
چگونه چهار دیدگاه کارت امتیازی متوازن، یعنی مالی، مشتری، فرایندهای داخلی کسب و کار، و یادگیری و رشد می توانند به همسو سازی اهداف ذاتا واگرای سیستم خانوادگی و سیستم کسب و کار در کسب و کار های خانوادگی کمک کنند؟.
چگونه کارت امتیازی متوازن می تواند به عنوان یک ابزار اندازه گیری و مدی
ریتی ، و همچنین به عنوان یک ابزار ارتباطی که توسط افرا
د درگیر در کسب و کار خانوادگی به راحتی قابل درک است مورد استفاده قرار گیرد.(به چار چوب خانواده کسب و کار همچنین نگاه کنید به، کریگ و مورس، ۲۰۰۵)
در ادبیات تحقیقی این سئوال پیش آمد که چگونه می توان به صورت همزمان اهداف خانواده و اهداف کسب و کار را مورد بررسی قرار داد. و در نتیجه زمینه ای پیش آمد که می تواند به کسب و کارهای خانوادگی کمک کند تا متوجه شوند که، وقتی شرکت خود را به یک شرکت بزرگ با وظایف سنگین تر تبدیل میکنند، استراتژی آن شرکت به طور فزاینده ای مهم می شود زیرا تصمیم گیری استراتژیک با تعداد رو به رشد ذینغعان خانوادگی و غیر خانوادگی در ارتباط است و بر آنها تاثیر میگذارد.(جاستین کریگ، کن مورس، ۲۰۱۰)
فصل دوم: بخش دوم
۲-۲-۱ مفاهیم و تعاریف
۲-۲-۱-۱ کسب کار خانوادگی: