حقوق مدنی و سیاسی، اسناد بین المللی، سازمان ملل متحد

دانلود پایان نامه

 

از میان فقها معاصر نیز می توان به آیه اله منتظری و آیه اله محمد حسینی شیرازی اشاره نمود که صراحتاً بر ضرورت انجام چنین امری توصیه نموده اند.
یکی دیگر از تقسیم بندی هایی که فقهای اسلامی اهتمام فراوانی بدان ورزیده اند تقسیم بندی زندانیان با توجه به نوع دوم و سابقه بزهکاری آنها می باشد. زیرا این امر همواره مدنظر بوده است که افراد شرور و با سابقه می توانند در معاشرت با دیگران موجبات آلوده شدن آنها را نیز فراهم آورند. لذا همانگونه که جلوگیری از فساد و مخالفت با شیوع انحراف مورد تأیید فراوان اسلام می باشد. واضح است تفکیک زندانیان با توجه به جرم ارتکابی و میزان سابقه مجرمان بمنظور جلوگیری از آلوده شدن دیگران نه تنها از سوی شرع مقدس اسلام عنوان شده بلکه مورد تأکید نیز می باشد. در این باره به ذکر معدودی از اقوال دانشمندان در زیر اشاره می گردد :
در حاشیۀ ابن عابدین آمده است :
«زندان ها تقسیم می شوند به : زندانی که برای حبس بزهکاران را در نظر گرفته شده است و زندان ویژه دزدان و همچنین زندانی مخصوص دیگر جرائم»
و در جائی دیگر بطور ضمنی به تقسیم بندی زندانیان با توجه به نوع جرم اشاره می کند و می افزاید :
او را نمی بندند، مگر آنکه ترس از فرار او باشد بنابراین یا او را می بندند و یا او را به زندان دزدان انتقال می دهند.
در کتاب الحضاره اسلامیه نیز ضمن بیان اوضاع زندانهای قرن چهارم هجری به زندانهایی اشاره می کند که ویژه کسانی بودند به سبب بدهی زندانی شده بودند.
در مقابل این زندانها، زندان های «معونه» قرار داشت که ویژه بزهکاران و مرتکبین جنایات بود.
آیه اله منتظری در این باره می فرمایند :
«باید برای هر دسته و صنفی از زندانیان، جایگاه جداگانه و مخصوصی اختصاص یابد، تا به تبهکاری نیفتند . . . در غیر اینصورت زندانی که به انگیزه اصلاح افراد پدید آمده به عامل افساد آنها تبدیل می شود :
آیه اله حسینی شیرازی نیز در کتاب خود در ادامه همین حق از حقوق زندانی اضافه می نماید : «همچنین تفکیک مجرمین خطرناک از دیگر مجرمان و بلکه جدا نمودن آن دسته از زندانیانی که بعلت جنون و مانند آن موجب اذیت و آزار دیگر زندانیان می گردند لازم است.
بنابراین با توجه به توضیحات فوق روشن می شود که تفکیک زندانیان زن و مرد و اطفال از همدیگر و همچنین تقسیم بندی زندانیان با توجه به سابقه بزهکاری، نوع جرم و علت حبس، از جمله جدا کردن بزهکاران زندانی از دیگران، از نظر شرع مقدس اسلام و علماء اسلامی، نه تنها بعنوان یک امر بدیهی مورد قبول بود، بلکه تأکید فراوانی نسبت به آنها شده است.
علاوه بر آنچه که در بالا راجع به انواع تقسیم بندی زندانیان در فقه و حقوق اسلامی بیان شد نوع دیگری از تقسیم بندی زندانیان در حقوق اسلامی عنوان شده که بر مبنای « دین می باشد » اختلاف در عقاید و احکام زندانیان مسلمان و غیر مسلمان خصوصاً اعتقاد مسلمین به ناپاک بودن غیر مسلمان این احتمال را بوجود می آورد که در صورت جمع بودن زندانیان مسلمان و غیر مسلمان و کلاً زندانیانی با ادیان و مذاهب مختلف ( یک محل) اختلافات و درگیری های پیش آورده ، نظم زندان مختل شده لذابهتر است زندانیان مسلمان جدا از زندانیان غیر مسلمان نگهداری شوند.
برخی از محققین برای تفکیک این دو گروه از زندانیان به روایتی استناد کرده اند که امام صادق(ع) در مورد کسی که موی سر زنی را زائل نموده بود فرمودند « او باید در زندان مسلمان زندانی شود
بند 2- اسناد بین المللی
لزوم تفکیک و تقسیم بندی زندایان از جهات مختلف همواره در مقررات متعدد بین المللی مورد تاکید جدی و فراوان قرار گرفته است که از آن میان می توان به مجموع قواعد حداقل رفتار با زندانیان مصوب 1955 میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی منصوب 1966 و کنوانسیون بین المللی راجع به حقوق کودک مصوب 1989 سازمان ملل متحد اشاره نمود.
مطابق ماده 8 قواعد حداقل رفتار با زندانیان :« گروههای مختلف زندانیان باید در ساختمانهای جداگانه یا در بند های مجزا از یکدیگر بر حسب جنس سن – سابقه جزائی علل زندانی شدن و جهاتی که با ید تا حدی که ممکن است در زندانهای جداگانه زندانی شوند بنابراین :
الف) مردان و زنان باید تا حدی که ممکن است در زندانهای جداگانه زندانی شوند و اگر در یک زندانی مردان و زندان با هم پذیرفته می شوند قسمت مربوط به زنان باید بکلی مجزا باشد
ب) زندانیان بازداشتی باید از محکومین جدا باشند
ج) بزهکاران و محکومان حقوقی یا افرادی که به دلایل مدنی بازداشت شده اند نباید به زندانیان محکومین کیفری یک جا نگهداری شوند

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.