خصوصیات مالیات بر ارزش افزوده در رسیدن به اهداف

خصوصیات مالیات بر ارزش افزوده در رسیدن به اهداف

امروزه کشـورهای جهان در پی ریزی نظام مالیاتی خود اهدافی را مد نظر قرار می دهند. نظام مالیاتی جهت دسترسی به آن اهداف، خصوصیات و ویژگیهای زیر را باید داشته باشد:

 

2-15-1- رعایت عدالت مالیاتی

در یک نظام مالیاتی مطلوب، در تعیین مالیاتها به توانائی پرداخت مؤدیان توجه می شود و ساختار آن به گونه ای انتخاب می شود که عدالت مالیاتی کاملاً رعایت شود.

 

2-15-2- سهل الوصول بودن

در نظام مــالیاتی مطلوب پایه های مالیاتی طوری انتخاب می شوند که مالیات اعمال شده در کمترین زمان ممکن قابل جمع آوری باشد ضمن اینکه پرداخت کنندگان نیز برای پرداخت مالیات نباید تحت فشار باشد.

 

2-15-3- معین بودن

در برقراری مالیات باید زمان نحوه پرداخت و میزان مالیات پرداختی برای مؤدیان مالیاتی مشخص باشد.

2-15-4- پایین بودن هزینه وصول

در جمع آوری مالیاتها باید حداکثر صرفه جویی ممکن به عمل آید و هزینه های وصول به حداقل ممکن کاهش یابد.

 

2-15-5- ضمانت اجرایی

نباید مالیاتهای وضع شود که جمع آوری آنها ممکن نباشد به علاوه باید نظام مالیاتی کادر اجرایی قــوی و کارآمـــدی را در اختیار داشته باشد چه برای وصول مالیات و چه برای مدیریت نظام مالیاتی.

این نوع مالیات (مالیات بر ارزش افزوده) دارای نرخ یا نــرخهای است که بر ارزش افزوده کالاها و خدمات وضع می شود لذا از یک سو اهداف دولتها، داشتن رشد اقتصادی بالا و توسعه تجارت بین الملل و گسترش رقابت بوده و از سوی دیگر تمایل نظام اقتصادی به سوی جهانی شدن است (آقایی و ناهید، 1384).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه و سمینار ارشد- قسمت 42

Author: 92