خصوصیات وام بلندمدت، سرمایه در گردش، قابلیت انعطاف

 

پرداخت به دارندگان اوراق قرضه به پرداخت بهره محدود می شود، آن ها در درآمدهای دیگر شرکت هیچ گونه حق دخالتی ندارند.
اگر در طول دوره صدور اوراق قرضه نرخ تورم بالا باشد، باعث می شود تا شرکت انتشاردهنده آن سود ببرد، زیرا نرخ هزینه بهره و اصل اوراق قرضه ثابت است و این باعث می شود تا در آن شرایط هزینه های شرکت کاهش پیدا نمایند.
۲-۱۷-۲- معایب
پرداخت اصل و بهره اوراق قرضه الزام قانونی دارد و اگر شرکتی نتواند آن را پرداخت نماید با ورشکستگی روبرو می شود.
وجوه اوراق قرضه باعث افزایش اهرم مالی می شود و این برای شرکت هایی که درآمد و فروش آنها دارای نوسانات شدیدی است، یک سری معایبی دارد.
قابلیت انعطاف مالی شرکت را در آینده از بین می برد.
وام بلندمدت
بدهی سرمایه ای یک شرکت هم شامل اوراق قرضه صادر شده به عموم برای پذیره نویسی و هم وام هایی که به طور مستقیم از بانک ها و شرکت های مالی دریافت می گردد، می شود. وام های بلندمدت منابع بلندمدت تامین مالی هستند که برای توسعه شرکت، مدرنیزه کردن ماشین آلات و پروژه های متنوع دیگر دریافت می گردد و به این علت گاهی اوقات، به این روش تامین مالی، تامین مالی پروژه ای می گویند که در این قسمت خصوصیات اصلی این روش بیان می گردد.
خصوصیات وام بلندمدت
سررسید
بانک ها و موسسات مالی اعتباردهنده، منابع تامین مالی وام های دوره ای می باشند. وام های دوره ای دارای سررسید ۶ تا ۱۰ سال می باشند و معمولاً در یکی دو سال اول بازپرداخت نمی گردند.
مذاکره مستقیم
یک شرکت برای تامین مالی پروژه خود مستقیماً با بانک یا موسسه اعتباردهنده مذاکره می نماید. این نوع تهیه کردن خاص، خود یک نوع مزیت برای شرکت می باشد، زیرا احتیاج به زیرنویسی کردن توسط موسسه دیگر ندارد. بنابراین هزینه بازار و حق کمیسیون زیرنویسی برای این نوع وام ها وجود ندارد.
وثیقه
وام های دوره ای معمولاً با وثیقه می باشند و بوسیله دارائی های تحصیل شده مورد وثیقه قرار می گیرند. به علاوه وام های دوره ای بوسیله دارائی های جاری و آنی شرکت نیز مورد وثیقه قرار می گیرند که به آن وثیقه ثانوی می گویند.
قراردادهای محدودکننده
علاوه بر وثیقه دارائی ها، وام دهندگان می خواهند که بوسیله قراردادهای محدودکننده حمایت بیشتری از وام خود به عمل آورند، تا شرکت هایی که با مشکل مالی روبرو هستند، نتوانند به راحتی وام بگیرند. لذا بانک ها و شرکت های وام دهنده یک سری محدودیت هایی برای آن شرکت ها بوجود می آورند، بعضی از این محدودیت ها عبارتند از :
محدودیت های مربوط به دارائی ها
از قبیل : تعیین میزان حداقل دارائی، تعیین حداقل سرمایه در گردش، تعیین نرخ دارائی های جاری و عدم فروش دارائی های ثابت بدون اجازه وام دهنده.
محدودیت های مربوط به جریان نقد