دامنه های بازاریابی، شبکه جهانی اینترنت، بازارگرایی همگانی

 

بازارداری یعنی حفظ مشتریان کنونی و تشویق و ترغیب آنان به خرید بیشتـر و تداوم خریـد از طریق ایجاد رضایت در آنان.
آگاهی از رفتار مشتری،ارتباط بر قرار کردن با آنان،داشتن اطلاعـات روان شنـاختی و نیز اطلاع داشتن از حرکات و امکانات رقبا نقش ارزنده ای در حفظ مشتری دارد.
مشتری تنها محصول و خدمات نمی خرد.بلکه طالب منافع،ارزش،احترام و عوامل دیگر است. (کاتلر،۱۳۷۹)
۸٫  بازارگردانی
بازارگردانی یعنی مدیریت بازاریابی marketing
مدیریت بازار شامل برنامه ریزی،اجرا و کنترل امور گوناگون بازار و ابعاد مختلف بازاریابی است.
بازارگردانی یعنی انجام فعالیتهای نظام منـد و دائـم بازارگرایـی، بازارشناسـی، بازاریابـی، بازارسـازی، بازارگرمی، بازارگردی، بازارسنجی و بازار داری.(کاتلر،۱۳۷۹)
۲-۵-دامنه های بازاریابی
بازاریابی دارای دامنـه بسیـار گستـرده ای است که تمام امور زندگی بشر را در بر می گیرد؛ زیرا طبق تعریف محصـول ،محصـول هر چیـزی است که به نحوی نیاز به خواسته ای را برآورده سازد. با این تعریف می توان شخص، سازمان، ایده، امکان، خدمت و هر نوع کسب و کار تجاری یا غیر تجاری را محصول قلمداد کرد(آرمسترانگ و همکاران،۱۹۹۰)؛ نتیجه هر کدام از آنها نیاز به بازاریابـی با مفهـوم کامل و ابعاد گسـترده آن دارد. در اینجـا ضمن اشـاره به هر کدام از این مـوارد، بازاریابـی سازمان های غیر تجاری و غیر انتفاعی را که نقش مهمی در اقتصاد هر کشور دارند به طور دقیق بررسی می کنیم.
بازاریابی خود (شخصی):بازاریـاب مـوفق کسی است که پیش از هر نـوع فعالیـت بازاریـابـی برای محصـول یا سازمـان بتواـند توانایی های خود را به درستـی بشنـتاساند. بازاریـابـی شخصی یعنی تمام فعالیتهایی که برای ایجـاد، حفظ یا تغییــر طرز فکــر و بـرداشت رقبـا و دیگران نسبت به فرد انجام می گیرد. این نوع بازاریابی اگر چه در مورد شخصیتهای سیاسی، ورزشی، هنری، ادبی و علمی مطرح است می تواند برای هر کس در هر جا از استخـدام تا ازدواج و دیگر امور زندگی موثر و مفید باشد. بازاریابی شخص باعث افزایش اعتمـاد به نفس، امـید و کامیـابی افراد می شود. در این نوع بازاریابی باید حد اعتـدال را در نظر بگیریـم و با ترفنـدها ، فنـون و شیوه های اجرای آن آشنا باشیم. بازاریابی شخصی یعنی شناساندن و عرضه قابلیت‌ها و توانایی های خود به افرادی که خواهان و نیازمند آن هستند. چه بسیـار افرادی که دارای استعـدادها و تخصصها و ایـده های بسیارارزنده ای بوده، می توانسته اند پاسخگـوی نیازهای فردی و اجتماعی بسیاری باشند، اما به علت عدم توانـایـی در بازاریابی خود، در
حوزه هایی محدود فعال بوده، یا منزوی و مایوس مانده اند.(پرچ،۱۳۹۲)
بازاریابی سازمان :سازمانها نیز باید خود را به درستـی به مردم معرفی کنند. بازاریـابـی سازمان یعنی فعالیتهایی که باعث ایجـاد یا حفظ طرز تلقـی، رفتـار و برداشت مخاطبان نسبت به سازمان می شود. مسئولان روابط عمومی سازمانهـا بازاریـابـی هستند که می توانند سـازمـان را در جـامعـه به درستـی بشناسانند و تصویـری مثبت از آن ارائه دهند یا اینکه آن را تضعیف یا بی اعتبار کنند. بازاریابی جدید بر این باور است که همه کارکنان شرکت با روحیه بازارگرایی همگانی، بازاریابان سازمان هستند و در ایجاد ذهنیـت و تصویـری مثبـت از سـازمـان در جامعـه نقش مهمی دارند. در بازاریابی سازمان باید تجسم و تصور مردم را نسبت به سازمان به دقت ارزیابی کرد و آن را بهبود بخشید.(پرچ،۱۳۹۲)
بازاریابی مکان:یکی از مهمتـرین منـابـع درآمد بسیـاری از کشـورها یا شهـرها جـذب توریست یا «گردشکر» است. توانایی در بازاریابی مکانها، بناها، ساختمانهای تاریخی و تفریگاه ها، نیازمندآشنایی با فعالیتـهای مربوط به آگـاه کردن، جلب نظر مـردم و جذب آنها و تغییـر طرز تلقـی آنها از مکانها و امکانـات یک شهر، منطقه یا کشـور. بازاریـابی مکـان به تحقیق، برنامه ریزی، آموزش، تسهیلات و امکانات گوناگون نیاز دارد. این نوع بازاریابی برای جامعه بسیـار سازنـده و مفید است. متاسفانه ایران با اینکه امکانات طبیـعی، تاریخـی و دیدنـی بسیـاری دارد نتوانسته است در این نوع بازاریابـی نقش مناسبی داشته باشد.(پرچ،۱۳۹۲)
بازاریابی ایده:اگر بپذیریم که محصول در بازاریـابـی یعنی هر چیزی که به نوعی خواسته یا نیــازی را برآورده سازد«ایده» محصولی است که پاسخگوی نیازها و نیازمندان گوناگونی است. بازاریابی ایده یعنی ارائه و عرضه، اندیشه، نظر یا ایده برای ایجاد تفاهم، تغییر رفتارها و بـاورهای مردم و سازمانها. یکی از مشکلات جامعه ما این است که «ایده» داریم، اما «عقیده» به آن نداریم. امروز بیش از هر زمان ما نه تنها به ایده بلکه به بازاریــابـتی درست ایــده ها نیـاز داریم. ایده خوب هست، اما کافی نیست (پرچ،۱۳۹۲)
۲-۶-انواع بازاریابی
بازاریـابـی نیز دارای انـواع مختلفی است که افراد و سازمانـها و شرکتـها بنابر اهـداف خود می توانند از آنها استفاده کنند در زیر مهمترین و پرکاربرد ترین انواع بازاریابی به شرح زیر است:
۲-۶-۱-بازاریابی ویروسی
پراکندن پیـام میان مردم به هر تعـداد که ممکن است، بدون این‌ که پولـی برای تبلیغـات صرف شود بازاریـابـی ویروسـی نامیده می شود.. در واقع این نوع بازاریابـی، مانند ویروس خود را تکثیر می‌کند و مشتری منتشرکننده آن است. متداول‌ترین روش برای انجام این نوع بازاریابی شبکه جهانی اینترنت است که با افزایش ت
عداد کاربران اینترنت، اهمیت
آن روز به روز افـزایش بیشتری می‌یابد. خریـداران کالا و خدمات به صورت online دایماً در حال توسعه شبکه خود هستند و بیشتر از گذشته به سایر خریداران برای یادگیری و یا توصیه محصولات و خدمات جدید متکی هستند.( خسروی،۱۳۹۰) به عبارت دیگر بازاریابی ویروسی هر استراتژی است که افراد را به انتقال پیام بازاریابی به دیگران تشویق می‌کند و ایجـادکننده امکاـن رشد ترویجی در نمـایش و نفوذ پیـام است(کاتلر،۱۹۹۰). شرکتهایی که از طریـق پیـامهـایی دربرنامـه‌های پست الکترونیک برای خود تبلـیغ می‌کنند از بـازاریـابی ویروسـی راهبــردی استفاده می کنند. بر اساس این روش هر نـامــه‌ای که توسط خدمات پست الکترونیک این شرکتها صادر می شود، حاوی پیام تبلیغاتی مختصر و مفیدی است، یعنی به تعداد نامه‌هایی که مردم با استفــاده از خدمـات این شرکتها بین هم مبـادله می‌کنند، این پیامها هم توزیع می‌شود. از آنجا که این پیامها بدون فعالیت و دخالت مستقیم این شرکتها توزیع می‌شود و در تمام مکـاتبـات بین افـرادی که نشانی الکترونیک خود را از این شرکتها اخذ کرده‌اند، منتشر می‌شود به این شیوه بازاریـابـی، ویروسی راهبردی می‌گویند (خسروی،۱۳۹۰).