دانشگاه شهید بهشتی، حقوق جزای عمومی، ترمینولوژی حقوق

دانلود پایان نامه

 

6-افراسیابی، محمد اسماعیل – حقوق جزای عمومی – جلد دوم – چاپ اول – انتشارات فردوسی – 1377.
7-الوائلی، شیخ احمد- احکام زندان در اسلام – ترجمۀ : محمدحسن بکائی – چاپ دوم – دفتر نشر فرهنگ اسلامی – 1364.
9-باهری، محمد – نگرشی بر حقوق جزای عمومی – مقارنه و تطبیق : رضا شکری – چاپ اول – انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد – 1380.
10-بولک، برنار- کیفرشناسی – ترجمه : علی حسن نجفی ابرندآبادی – چاپ دوم – انتشارات مجد – تهران 1377
12-پاد، ابراهیم – حقوق کیفری اختصاصی – جلد اول – چاپ سوم – مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران – تهران – 1348
13-پرادل، ژان – تاریخ اندیشه های کیفری – ترجمه : علی حسن نجفی ابرندآبادی – چاپ اول – انتشارات دانشگاه شهید بهشتی – تهران – 1373
14-جعفری لنگرودی، محمدجعفر – تاریخ حقوق ایران از انقراض ساسانیان تا آغاز مشروطه – انتشارات کانون معرفت.
15-ــــــــــ – دایره المعارف علوم اسلامی – انتشارات گنج دانش – تهران – 1363
16- دیوید جی- کوک پاملاجی – بالدوین جکولین ها و سون – کاربرد روانشناسی در زندان ترجمه عطا اله محمدی انتشارات راه تربیت – چاپ اول – بهار 1379
17-ــــــــــ – ترمینولوژی حقوق – چاپ سوم – انتشارات گنج دانش – تهران – 1367
17-دانش، تاج زمان – حقوق زندانیان و علم زندانها – انتشارات دانشگاه تهران – تهران – 1372.
18-دهخدا، علی اکبر – لغت نامه دهخدا – زیر نظر : محمدمعین – جلد 27 – چاپ سیروس- خرداد 1339.
19-ذکایی، محمود – تقریرات درس حقوق جزای عمومی 4 – دانشکده حقوق دانشگاه شیراز – سال تحصیلی 68-67
20- راجر ماتیوس، پیترفرانسیس – زندانها در هزاره سوم – مترجم لیلا اکبری- انتشارات راه تربیت چاپ اول- تهران 1381
21-راوندی، مرتضی – سیر قانون و دادگستری در ایران – چاپ اول – نشر چشمه و کتابسرای بال – تهران – 1368
22-ساکت، محمدحسین – نهاد دادرسی در ایران – مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی – 1365
23-سمیعی، حسن – حقوق جزا – چاپ چهارم – چاپخانه شرکت مطبوعات – تهران – 1333
24- شمس علی- مقدمه ای بر جامعه شناسی زندان – انتشارات راه تربیت – چاپ چهارم – تهران -1377
25-شمس علی – حقوق زندانیان – انتشارات راه تربیت – چاپ اول 1381
26- شمس علی – اجرای احکام در زندان انتشارات راه تربیت – چاپ اول- 1386

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.