دانلود پایان نامه حقوق با موضوع کنوانسیون وین

باید حضور داشته باشند و بازدید بدنی زنان فقط توسط آنان صورت گیرد. طبق استانداردهای بین المللی زنان در حبس باید جدا از مردان نگهداری شوند، پرسنل مرد نباید بدون همراهی اعضای کادر زنان وارد ساختمان مخصوص زنان شوند.
کمیته حقوق بشر اظهار نگرانی کرده است که در ایالات متحده «مأمورین مرد زندان به مرکز بازداشتگاه زنان دسترسی دارند که این موجب شبهه جدی سوء استفاده جنسی از زنان و برهم زدن خلوت آنان می شود».
یکی از مسائلی که امروزه بسیار نگران کننده است و باید مدنظر قرار گیرد فقدان بازداشتگاه های ویژه زنان است که باعث می شود در اغلب موارد زنان و دختران در مراکز مختلط نگهداری شوند، این مسئله زنان و دختران بازداشت شده را در معرض خطر تجاوزهای جنسی و خشونت زندانیان مرد قرار می دهد.
رفتار با زنان بازداشت شده و زندانی باید منطبق با تعهد به احترام کرامت انسانی و ممنوعیت رفتارهای تحقیرآمیز باشد، این شیوه رفتار به ویژه در طول دوران بارداری و تولد کودک از اهمیت بیشتری برخوردار است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در مواردی گزارش هایی را در مورد زنان متهم به جرایم مواد مخدر دریافت کرد که در معرض ضرب و شتم و دیگر اشکال خشونت از جمله شوک الکتریکی توسط مأمورین اجرای قانون قرار داشتند.در بعضی موارد حتی به نظر می رسد که مقامات رسمی در مجازات های بدنی نقش داشتند.
مبحث چهارم: حمایت از متهمین بیگانه
در این مبحث دستگیری متهم بیگانه، حمایت از او و اسناد حمایتی توضیح داده خواهد شد.اما قبل از ورود به بحث بهتر است ابتدا مفهوم تبعه بیگانه را مشخص کنیم.
حضور بی شمار افراد در بسیاری از کشورها همچون گردشگران و بازدیدکنندگان، کارگران مهاجر با اقامت موقت، دانشجویان و بیگانگان غیرقانونی و به طور کلی همه کسانی که هنوز تابعیت کشوری را تحصیل ننموده اند، تبعه بیگانه محسوب می شوند.
گفتار اول: دستگیری و بازداشت متهم بیگانه
گسترش وسایل ارتباطی و جهانی شدن امور، بیش از گذشته موجب سفر و رفت و آمدهای شهروندان کشورهای مختلف به نقاط گوناگون جهان شده است.در این روند بسیاری از شهروندان سفر کرده یا مهاجر، خواسته یا ناخواسته ممکن است در کشور مقصد در معرض اتهام قرار گیرند و بازداشت شوند.به طور مثال می توان به بازداشت اتباع ایرانی سابقا دیپلمات در انگلیس اشاره کرد که آن ها حتی نتوانستند یک ملاقات ساده با نمایندگان کشور متبوع خود یا خانواده هایشان داشته باشند.
دستگیری و بازداشت در کشور بیگانه باعث احساس سردرگمی و عجز متهم در مواجهه با تشریفات قانونی غیر خودی در کشور دیگر می شود و اتباع بیگانه ای که در بطن نظام حقوقی کشوری غریب تحت بازداشت قرار می گیرند در وضعیت نامطلوبی به سر می برند و موانع زبانی، فرهنگی و ادراکی معمولا منجر به اسقاط زیان آور حقوق قانونی و رفتار تبعیض آمیز می شود.
گفتار دوم: حمایت و مساعدت کنسولی از متهم در زمان بازداشت
در عرصه بین المللی امروزه موازینی شناخته شده و لازم الاجرا وجود دارند که حمایت های مشخصی از متهم بیگانه در کشور غیر متبوع خود را پیش بینی کرده اند و فرد متهم از یک سری حداقل هایی در چهارچوب حمایت کنسولی کشور متبوع خود می تواند، بهره مند شود.
زمانی که یکی از تبعه بیگانه دستگیر یا بازداشت می شود، مقامات محلی باید بنا به تقاضای تبعه و بدون تأخیر مراتب را به پست کنسولی دولت فرستنده اطلاع دهند و در عین حال تبعه را نیز باید از وجود چنین حقی مطلع نمایند.این حق نسبت به نوجوانان از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا جوانان کم تجربه هستند و آن هایی هم که مبتلا به بیماری های روانی می باشند وضعیت حساس تری دارند.بنابراین آن دسته از اتباعی که در کشور بیگانه تحت بازداشت و تعقیب به سر می برند بیش از هرکس دیگری نیازمند حمایت کنسولی می باشند.
سوال: چگونه می توان از حقوق و منافع متهم بیگانه در کشورهای پذیرنده حمایت کرد؟
در پاسخ می توان گفت که حضور مأموران کنسولی در جریان دادرسی و نقش موثر ایشان بر سرنوشت دعوا
بسیار تعیین کننده در حمایت از متهمین بیگانه است.در واقع تأثیر مثبت حضور مقامات کنسولی در جریان رسیدگی های کیفری به اتهامات تبعه بیگانه جهت تضمین دادرسی عادلانه از پیش فرض شده است و مداخله کنسولی می تواند در تأمین منابع لازم جهت تمهید دفاعیات موثر برای تبعه بیگانه متهم به ارتکاب جرایم سنگین بسیار مثمر ثمر باشد.
حقوق بین الملل سال هاست که حق مأمورین کنسولی در ملاقات، ارائه مساعدت و برقراری ارتباط با تبعه دستگیر شده و تحت بازداشت را به رسمیت شناخته است، زیرا این ارتباطات و ملاقات های کنسولی به نوبه خود می توانند عدم رفتار تبعیض آمیز و برخورد منطبق با قانون و استانداردهای بین المللی را در حین بازداشت تضمین کنند.
به طور کلی هدف از حمایت و ارائه مساعدت کنسولی به متهمین، تضمین دادرسی عادلانه است و این مهم هم نیازمند حمایت تبعه در مقابل مقامات قضایی و هم نیازمند توانمند کردن تبعه برای ارائه دفاعی موثر می باشد.حق به مطلع شدن، حق به مطلع کردن و حق دسترسی به مقامات کنسولی از حقوق بشر اتباع بیگانه توقیف شده محافظت خواهند کرد.حق به تساوی در مقابل قانون، حق به دادرسی منصفانه و حق به منع رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تخفیف آمیز از جمله حقوق بشر بنیادینی هستند که متهم بیگانه می تواند از آن ها بهره مند گردد.

کنسولگری ها باید تمامی مساعدت های لازم جهت تضمین دادرسی عادلانه و رفتار برابر و انسانی با متهمین را معمول دارند.در این موارد حمایت و مساعدت کنسولی می بایست حداقل اقدامات ذیل را شامل شود:
برقراری ملاقات و ارتباط مداوم با تبعه تحت بازداشت
نظارت بر چگونگی رفتار با تبعه تحت بازداشت و اعتراض در صورت مشاهده هرگونه رفتار نامناسب
برقراری تماس با دوستان، آشنایان و خانواده تبعه در کشور پذیرنده
نظارت بر عملکرد وکلای تسخیری
تحصیل اطمینان از ارتباط نزدیک و موثر متهم با وکیل مدافع
مساعدت کنسولی به متهمین سه کارکرد اساسی دارد:
مساعدت کنسولی قبل از هر چیز یک اقدام انسان دوستانه است.کنسول ها امکان دسترسی به دنیای
بیرون را برای بیگانگان محبوس فراهم می کنند و این امر متضمن این پیام است که مقامات دولت متبوع فرد به دنبال حراست از حقوق تبعه خویش هستند.
مساعدت کنسولی را می توان یک اقدام احتیاطی برشمرد.ملاقات های کنسولی گام مهمی در جهت تضمین رفتار مناسب و به دور از تبعیض مقامات صلاحیتدار با اتباع محبوس است.
مساعدت کنسولی نوعی معاضدت حقوقی نیز محسوب می شود.مقامات کنسولی از این طریق می توانند اتباعشان را با حقوق و تضمینات اساسی آشنا کنند و هرگونه اقدامات مقتضی جهت تمتع از دادرسی عادلانه را معمول دارند.
در رابطه با این بحث می توان گفت که بند (۲) اصل ۱۶ مجموعه اصول حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس و ماده ۳۶ کنوانسیون وین۳ حق مأمورین کنسولی در برقراری ارتباط و ارائه مساعدت به اتباع تحت بازداشت را در خود جای داده اند.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عدم رعایت تعهدات کنوانسیون وین، استنکاف از احقاق حق و رسیدگی به تظلمات بیگانگان، عدم پایبندی به مفاد معاهدات بین المللی و همچنین دادرسی های غیرمنصفانه از جمله مصادیق اعمالی می باشند
که موجبات مسئولیت بین المللی دولت را رقم می زنند و دولت خاطی مکلف به جبران خسارت خواهد بود.
در سال های اخیر مجمع عمومی سازمان کشورهای آمریکایی تعهد دولت ها در تضمین رعایت و اجرای کامل کنوانسیون وین را مورد تأکید قرار داده است؛ مخصوصا تعهدات مربوط به حق اتباع بیگانه در برقراری ارتباط با مقامات کنسولی دولت متبوع خود در صورت بازداشت و تعهد دولت پذیرنده به مطلع ساختن تبعه بیگانه از حقوق کنسولی.
یکی از پرونده هایی که در آن حقوق اتباع بیگانه از بین رفت، پرونده برادران لاگراند بود که در پی دستگیری آن ها مقامات آریزونا ایشان را از حقوق خود طبق ماده ۳۶ کنوانسیون وین مطلع نکرده و همچنین کنسولگری آلمان را از دستگیری و بازداشت این دو برادر آگاه ننمودند.مع الأسف برادران لاگراند نیز خود از این حقوق مطلع نبوده و نتیجتا در سال ۱۹۸۴ به مرگ محکوم شدند.
گفتار سوم: اسناد حمایت از حقوق کنسولی اتباع بیگانه
در این قسمت مجموع هنجارهای بین المللی موجود در خصوص حقوق کنسولی اتباع بیگانه را ارائه می کنیم.
اسناد سازمان ملل متحد

کنوانسیون وین در خصوص روابط کنسولی
مجموعه اصول حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس
اعلامیه حقوق بشر افرادی که تبعه آن کشوری که در آن زندگی می کنند، نیستند
قواعد سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی
کنوانسیون های خاص
کنوانسیون اروپایی در خصوص وظایف کنسولی
کنوانسیون ۱۹۷۳ در خصوص جلوگیری و مجازات جرایم علیه افراد مورد حمایت بین المللی، از جمله مأمورین دیپلماتیک
پروتکل علیه قاچاق کارگران از خشکی، دریا و هوا، مکمل کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی
قطعنامه ۱۶۶/۵۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد
قطعنامه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر مهاجرین
آرای محاکم بین المللی
نظریه مشورتی دیوان آمریکایی حقوق بشر، حق به مطلع شدن از مساعدت کنسولی به عنوان یکی از تضمینات دادرسی عادلانه
دیوان بین المللی دادگستری، قضیه لاگراند (دعوی آلمان علیه آمریکا)
شناسایی و تصریح اسناد و آرا فوق را می توان دلیل محکمی بر صحت تلقی حقوق فردی از مفاد ماده ۳۶ کنوانسیون وین دانست.تکرار تکالیف دولت پذیرنده و حقوق متهمین بیگانه در اسناد و تصمیمات قضایی مختلف آشکارا حاکی از اهمیت و ضرورت رعایت حقوق فردی مذکور است.
مبحث پنجم: تضمینات بنیادین رفتار با غیرنظامیان و حمایت حقوقی از آن ها
در این مبحث تضمین های بنیادین نسبت به تمامی غیرنظامیانی که تحت اقتدار یک طرف مخاصمه قرار داشته و نقش مستقیمی در درگیری ها ندارند، اعمال می گردد.
گفتار اول: حمایت عام از تمام افراد غیرنظامی
همانطور که پیش تر ذکر شد از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه، غیرنظامی شخصی است که عضو نیروهای مسلح نباشد و مقصود از حمایت عام، کلیه امور، وظایف و کارهای بشردوستانه ای است که هدفشان حمایت از تمامی افراد غیرنظامی در برابر خطرات درگیری مسلحانه اعم از بین المللی یا غیر بین المللی و کمک به آنان به منظور از بین بردن آثار مستقیم آن ها و نیز تأمین شرایط لازم جهت زیست بعدی آنان است.
حمایت از غیرنظامیان در طول درگیری های مسلحانه سنگ بنای حقوق بین الملل بشردوستانه می باشد. حقوق بین الملل بشردوستانه بر اصل مصونیت جمعیت غیرنظامی بنا شده است و مبنای اعطای حمایت عام از تمامی افراد غیرنظامی، آسیب پذیر بودن این قشر است.این حقوق گروه های آسیب پذیر غیرنظامیان به ویژه کودکان، زنان و تبعید شدگان را مورد شناسایی و حمایت قرار می دهد.هرگونه توسل به زور علیه غیرنظامیان باید منطبق با قاعده عمومی باشد که به موجب آن غیرنظامیان باید تا آن جا که ممکن است مورد حمایت قرار گیرند و لطمات غیرقابل اجتناب در بین جمعیت غیرنظامی به حداقل برسد.
در طول جنگ جهانی دوم و بسیاری از درگیری های پس از آن، غیرنظامیان قربانیان اصلی درگیری های
مسلحانه بودند و از این وضعیت رنج می بردند.حقوق بشردوستانه معتقد است که این افراد در همه شرایط و بدون هیچ گونه رجحان و برتری باید مورد حمایت قرار گیرند و در موارد تعقیب قانونی آن ها باید مستحق برخورداری از دادرسی منصفانه باشند. بنابراین وظیفه حمایت از غیرنظامیان و احترام به آن ها بخشی از حقوق بین الملل عرفی لازم الاجرا را تشکیل می دهد.
بدیهی است برخورداری از حمایت عام، منوط به التزام عملی افراد غیرنظامی به عدم مشارکت مستقیم در درگیری است که اگر جز این کنند بلافاصله خصیصه غیرنظامی بودن خود را از دست می دهند.
حمایت از تمام افراد غیرنظامی را می توان در دو مقوله مورد بررسی قرار داد.
بند اول: مفهوم احترام به فرد انسانی
طرفهای درگیری مسلحانه اعم از بین المللی یا غیر بین المللی باید در هر زمان و تحت هر شرایطی با افراد غیرنظامی و به طور کلی افراد خارج از نبرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *