در حقوق ایران، حقوق ایران، قرآن کریم

دانلود پایان نامه

 

همچنین مطابق ماده 79 همین مجموعه
« ایجاب می کند در مورد حفظ ، روابط زندانی با خانواده اش و بهتر کردن آن تا آنجا که مصلحتشان اقتضاء می کند اهتمام ورزید ، و در ادامه ماده 80 مقرر می دارد باید به وضعیت آینده زندانی از نخستین روزی که وارد زندان می شود توجه کرد و اندیشید و او را با گروههایی که به حال او سودمند هستند با خانواده اش مربوط ساخت و از این راه برای او آمادگی اجتماعی فراهم کرد . »
بنابر این مطالب باید اذعان نمود یکی از امور مهمی که باعث ارتباط هر چه بهتر و ملموس تر زندانی به خانواده خود و دیگر دوستان و آشنایان می گردد اعطاء مرخصی به زندانی خواهد بود
بند 3 : حقوق ایران
در حقوق ایران اعطای مرخصی به زندانیان بر عهده : 1- مقام رسیدگی کننده به پرونده یا دادستان 2- شورای طبقه بندی می باشد .
اعطای مرخصی هایی که توسط شورای طبقه بندی به محکومین داده می شود .
الف : مرخصی روزانه :
مواردی که محکوم پس از تحمل حداقل یک ماه از محکومیت حبس با توجه به نوع جرم ارتکابی و میزان محکومیت و شخصیت و اخلاق و رفتار مناسبی برخوردار باشد شورای طبقه بندی می تواند پس از اخذ تأمین مناسب حداکثر پنج روز در هر ماه بطور پیوسته به وی مرخصی اعطاء نماید.
ب : مرخصی اضطراری :
در موارد ازدواج ، فوت بستگان نسبی و سببی درجه نخست از طبقه نخست یا ابتلاء آنان به بیماری حاد که به سبب آن برای مدت طولانی قادر به حرکت نباشند یا بروز هر گونه حادثه غیر مترقبه و یا معضلی که اعزام محکوم به مرخصی را ایجاب نماید محکوم با اخذ تأمین مناسب به مدت یک هفته به مرخصی اعزام می شود.
ج : مرخصی ساعتی :
در صورتی عجز از فراهم نمودن تأمین ، اعزام محکوم علیه با مراقبت مأموران حداکثر برای مدت ده ساعت در روز به خارج از زندان بلامانع است.
د : مرخصی تحت الحفظ :
شورای طبقه بندی می تواند بنا به ضرورت محکوم را به همراه مأموران بدون لباس فرم نظامی اعزام نماید.
و : مرخصی تشویقی :
به محکومانی که در مدت تحمل کیفر در زمینه حرفه آموزی و اشتغال ، حفظ و درک مفاهیم قرآن کریم و نهج البلاغه و فراگیری سایر امور باز پرورانه نظیر فعالیتهای آموزشی ، فرهنگی ، هنری و ورزشی توفیقاتی بدست آورند به تشخیص مسئول باز پروری یا مؤسسه به شورای طبقه بندی معرفی و به آنان مرخصی تشویقی اعطاء خواهد شد.
هـ: مرخصی به مناسبت اعیاد مذهبی و ملی :
بنا به پیشنهاد رئیس مؤسسه رئیس زندان ، شورای طبقه بندی با اخذ تأمین مناسب در صورت در خواست محکوم به مناسبت عید نوروز و عیدهای اقلیتهای دینی رسمی کشور می تواند به محکومان حداکثر هفت روز مرخصی اعطاء نماید.
ی : مرخصی پایان حبس
شورای طبقه بندی موظف است نسبت به بررسی مرخصی محکومانی که باقیمانده حبس آنها حداکثر تا سه ماه است با در نظر گرفتن وضعیت جسمانی یا معیشت خانواده اصلاح پذیری و شخصیت محکوم اقدام و در صورت استحقاق با اخذ تعهد کتبی و بدون اخذ تأمین نسبت به اعطای مرخصی اقدام نماید.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.