دیوان عالی کشور، تعامل اجتماعی، بعد از انقلاب

دانلود پایان نامه

 

4- بازداشتگاه
محل نگهداری متهمانی است که تحت تعقیب بوده و طی حکم غیر قطعی یا قرار کتبی مقامات صلاحیتدار قضائی تا اتخاذ تصمیم نهائی در آنجا بازداشت باشد
5- کانون اصلاح و تربیت
مرکزی است جهت نگهداری، اصلاح، تربیت و تهذیب و تهذیب اطفال غیر بالغ و بزهکار یا بزهکارانی که کمتر از 18 سال تمام سن داشته باشند.
6- تبعید گاه مجرمین :
مرکزی است برای نگهداری مجرمین بعادت یا افراد شرور
7- مراکز بازپروری معالجه متهمان و محکومان معتاد
مراکزی هستند برای نگهداری و درمان و معالجه متهمان و محکومان معتاد به مواد مخدر و الکل
8- تیمارستان
مرکزی است برای نگهداری مجرمین مجنون و مختل المشاعر
9- اردوگاه کار:
مرکزی است برای نگهداری معتادان یا کسانیکه با حکم مقامات ذیصلاح برای مدتی به نگهداری در آن محل محکوم میشوند.
توضیح: اداره کلیه مراکز فوق به عهده سازمان زندانها است .
مبحث چهارم :الف :تاریخچه آیین نامه اجرایی سازمان بعد از پیروزی انقلاب
اولین آیین نامه اجرایی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مشتمل بر 396 ماده و 65 تبصره در تاریخ 7/2/61 به تصویب شورای عالی قضایی رسید .
در پی آن و در تاریخ 19/11/67 آیین نامه ی اجرایی دوم، بعد از انقلاب و نخستین آیین نامه پس از تشکیل سازمان زندان ها حاوی ده فصل و 24 بخش مشتمل بر 180 ماده و 44 تبصره در تاریخ 29/3/68 مورد تصویب ریاست دیوان عالی کشور قرار گرفت .
پنج سال بعد به تاریخ 15/1/72 آیین نامه ی اجرایی چهارم سازمان زندان ها نیز متضمن 254 ماده و 96 تبصره توسط ریاست وقت قوه قضاییه تصویب شد این آیین نامه نیز 8 سال بیشتر دوام نیاورد و آیین نامه پنجم شامل 232 ماده و 84 تبصره به دستور رییس قوه ی قضاییه در تاریخ 26/4/80 تصویب و به اجرا در آمد سرانجام بعد از گذشت 4 سال از زمان تصویب و اصلاح اخرین آیین نامه ی سازمان زندان ها آیین نامه ی سازمان زندان ها آیین نامه ی اجرایی جدید در اجرای ماده ی 9 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 6/11/1364 با قالب و محتوایی به نسبه تازه مشتمل بر 247 ماده و 108 تبصره در تاریخ 20/9/1384 مورد تصویب و تایید رییس قوه ی قضاییه قرار گرفت و با اعلام نسخ صریح آیین نامه ی سابق ( مصوب 26/4/1380 ) و سایر آیین نامه های مغایر، قدم در وادی اجرا گذاشت .
2-هدفها و کارکردهای زندان
هدف ها و روش های اجرایی و عملی در نهاد و سازمانی، در حقیقت استخوان بندی تشکیلاتی و کلیه ی حوزه ی کاری و عملی آن را در بر می گیرد و همه ی عوامل مادی و معنوی که در خدمت هستند در راستای این هدف ها تعیین و مشخص می شوند . زندان ها نیز بر اساس انگیزه ها و هدف هایی به وجود آمده اند زیرا هیچ فرد نهاد و سازمانی بر روی زمین نمی تواند بدون انگیزه و هدف به حیات و زیست خود ادامه دهد بدون شک انگیزه ها و هدف های هر فرد با نهاد و سازمانی نیز از فرهنگ همان جامعه ای سرچشمه می گیرد که فرد با نهاد با سازمان در آن فرهنگ به طور عام رشد و زیست کرده است به طور کلی اندیشمندان علم زندان ها هدف های زندان را در اصلاح و تربیت یا در درمان بزهکار، پیشگیری عمومی ، پیشگیری فردی ، تلافی برای تسکین افکار عمومی خلاصه کرده اند با این همه در کتاب تاریخ اندیشه های کیفری در بحث هدف مجازات زندان ، تنها پیرامون اصلاح و تربیت و بازپروری مجرمان از زندان از قول دانشمندان مختلف بحث می کنند. در کتاب های کیفرشناسی هم هدف های مجازات در قالب نقش سزادهی ( تعامل اجتماعی) عبرت آموزی عمومی( پیشگیری عام یا عمومی ) عبرت آموزی، انطباق پذیری با محیط اجتماعی و طرد را بخود بگیرد . وانگهی در این میان لازم است که از یک سو اهداف کلی و عمومی اجرای کیفر سلب آزادی را مورد بحث قرار دهیم و از دیگر سو به اهداف عینی و خاص آن بپردازیم.
3-اهداف کلی و عمومی اجرای مجازات سلب آزادی

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.