رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره سیاست های حمایتی

یابد.
بیان اثر به هر صورت که باشد معتبر بوده و اثر بیان شده را قابل حمایت می سازد و براین اساس،کلیه مخلوقات هنری نظیر مجسمه ها ، نقاشی ها ، اثار ادبی ، عکاسی ها ، اثار رادیو ، تلوزیون ( سمعی – بصری)، برنامه های رایانه ای با پایگاه های اطلاع رسانی و وب سایت های اینترنتی مخلوقات مادی و قابل درک به وسیله حواس بوده و به همین دلیل قابل حمایت هستند.
در قانون حمایت حقوق مولفان ،مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ نیز اثاری حمایت شده است که ابراز شده و صورت خارجی پیداکرده باشند . این قانون به صورت ضمنی حمایت از ایده ها و مفاهیم ذهنی را از شمول حمایت خود خارج دانسته است . در ماده ۱ این قانون از پدیدامدن ، بیان ویا ظهور و ایجاد اثار سخن گفته شده و اماره ای که حاکی از حمایت ایده ها و مکنونات ابتکاری باشد به چشم نمی خورد . برعکس مصادیق اثار قابل حمایت که در ماده ۲ قانون مذکور نامبرده شده اند اماره ای بر حمایت از اثاری است که صورت عینی و خارجی یافته و به نحوی ابراز یا بیان شده است .
همچنین تبصره ۲ ماده ۲ ایین نامه اجرایی ،مواد ۲ و ۱۷ قانون حمایت از حقوق پدیداورندگان نرم افزارهای رایانه ای به صورت روشن اعلام کرده است که « خلق عملیات نرم‌افزاری در ذهن یا بیان مخلوق بدون اینکه برنامه‌های رایانه‌ای و مستندات و دستورالعمل‌های آن تدوین شده باشد، نرم‌افزار محسوب نمی‌شود و برای خالق آن حقوقی ایجاد نمی کند» در لایحه قانون جامع حمایت از مالکیت معنوی و حقوق مرتبط این شرط اثر برای حمایت بیشتر از قانون حمایت از حقوق مولفان ،مصنفان و هنرمندان مورد توجه قرار گرفته است . در لایحه مزبور علاوه بر استفاده از عبارت « ……به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد »
در شمارش اثار مورد حمایت در ماده ۱ قسمت ۱ به صراحت محور عینی و خارجی اثر را مورد نظر قرار داده است چنان که مقرر می دارد : « …..آن چه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته “اثر” اطلاق می شود. »
بند دوم : اصیل بودن اثر
.اصیل بودن ، بهترین ضابطه ای است که بین اثار قابل حمایت در نظام کپی رایت تفاوت ایجاد می کند .اصطلاح « اصالت اثر » عنای متفاوت با زبان عرفی دارد . نو بودن، اختراعی بودن یا فقدان هرگونه سابقه مشابه یک اثر برای اصیل محسوب شدن ان اثر لازم نیست بلکه اثر باید به گونه ای باشد که از مولف ان نشات گرفته باشد . البته برخی از اساتید حقوق این ۲ را در یک معنا بکار برده اند . یکی از شرایط ماهوی حمایت از اختراعات ابتکاری بودن موضوع اختراع است یعنی کسی که مدعی افرینش محصول یا فرایندی جدید به عنوان اختراع است باید به سطح دانش موجود چیزی نوین افزوده باشد . نویسندگان حقوقی از مطالعه احکام و مباحث مربوط به اصیل بودن و نوبودن ان چند تفاوت بارز میان این دو مفهوم بدست اورده اند که عبارتند از :
اصیل بودن به شکل بیان اثر بر می گردد ولی نو بودن به متهیت اثر

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اصیل بودن در مورد اثار ادبی و هنری لازم است اما نو بودن در مورد اثار صنعتی
اصیل بودن نشان و مشخصه یک تلاش خلاقانه است اما نو بودن به معنی فقدان مشابه یک اثر در گذشته است.
اصیل بودن جنبه شخصی دارد ولی نو بودن جنبه نوعی دارد .

اصیل بودن گاهی جنبه مطلق دارد و گاهی نسبی ولی نو بودن همیشه جنبه مطلق دارد .
هر اثر نو اثر اصیل و ابتکاری نیز می باشد اما برخی از اثار ابتکاری اثر نو نیستند .
از این شرط حقوقی که تنها « اثار اصیل از حمایت کپی رایت برخوردار می شوند » چنین استنباط می شود که تنها اثاری که حتی با نواوری اندک ایجاد می شوند مورد حمایت کپی رایت قرار می گیرند نه وقایعی که در جهان موجود هستند و کشف می شوند. به عبارت دیگر کپی رایت تنها از اثار خلق شده و اصیل و ابتکاری حمایت می کند و نه از اثار کشف شده. برای مثال :چنانچه شخص واقعیتی را که خود کشف کرده است توصیف کند کار وی در خصوص ان واقعیت صرفا کشف و ضبط بوده است و نه ایجاد یا خلق ؛ در حالیکه اثر اصیل از مولفش ناشی می شود. بنابراین وی نسبت به واقعیتی که کشف کرده حق انحصاری ندارد و نمی تواند دیگران را با استناد به واقعیت مذکور و استفاده از ان منع کند . لیکن این شخص نسبت به شیوه بیان ان واقعیت می تواند ادعای اصالت کرده و از حمایت کپی رایت برخوردار شود . در قانون حمایت از حقوق مولفان ،مصنفان و هنرمندان در مورد برخی اثار شرایط ابتکاری بودن تصریح شده ودر مورد برخی دیگر از مطلق اثر حمایت شده است .
ماده ۱ این قانون اعلام کرده است به انچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار پدید اید « اثر » اطلاق می شود واین اثر مورد حمایت قانون است. در این ماده ابتکار یکی از منابع ایجاد اثر به شمار رفته ودر مورد اینکه ایا اثار که از راه دانش و هنر ایجاد می شوند ابتکاری بودن شرط است یا نه سخنی به میان نیامده است .در ماده ۲ نیز که اثرهای مورد حمایت قانون نام برده شده اند در مورد برخی اثار همچون کتاب ،رساله،جزوء، نمایش نامه و ….سخنی از ابتکاری بودن به عنوان شرط حمایت از این اثار به میان نیامده است .تنها در مورد اثار عکاسی اثار مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم ، اثار پدیدامده بر پایه فرهنگ عامه یا میراث فرهنگی و اثاری که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده پدید امده باشد از شرط ابتکاری بودن روش به کار رفته برای ایجاد اثر یا از شراط ابتکاری بودن اثر ایجاد شده سخن گفته شده است . قانونگذار ایران نیز در مواد ۱ و ۲ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان با بکار بردن کلمه ابتکار و ابداع در جملات مختلف به این شرط اشاره کرده است.
مطلب اخر در اصالت اثر اینکه قوانین اعم از مصوبات مجلس قانون گذار و مصوبات سایر مراکز رسمی تصویب مقررات (نظیر مصوبات هیات وزیران و ضشوراهای عالی حکومتی )، گزارش های دولتی (نظیر گزارش سازمان های بازرسی و محاسباتی کشور ، گزارش های عملکرد دستگاه های مختلف حکومتی و شبه حکومتی ) به دلیل تبعیت از تشریفات خاصی که بر تدوین انها حاکم است عاری از اصالت بوده و تولید انها از نظر حقوقی به شخص یا اشخاص خاصی قابل انتساب نیست .هم چنین است حکم سایر اسناد واطلاعات دولتی که با تشریفات خاص ونه بر اساس ازادی و ابتکار عمل یک یا چند شخص خاصی تهیه می شوند؛ برای مثال : نمونه قراردادهای دولتی یا نمونه پروپزال ها یا مدل های کاری تهیه شده توسط مراکز دولتی به دلیل فقدان اصالت قابل حمایت نیستند . همچنین است حکم اسناد وگزارش های بین المللی .
بند سوم : چاپ یا پخش ، یا نشر اثر
از نظر نقطه محدودیت مکانی دولتها و قانون گذاران معمولا متاثر از سیاست های حمایتی ناشی از واقعیتهای اقتصادی ، اجتماعی و علمی کشور خود می باشند. معمولا کشورهای در حال توسعه و نیازمند دانش فنی و علمی برای اثار فکری و علمی تولیدشده در خارج مرزها حمایت های قانونی لازم را پیش بینی نکرده اند در مقابل کشورهای صادرکننده در جستجوی تصمیم سیاست های حمایتی به بیرون مرزها می باشند . اما این اصل کاملا شناخته شده است که حق مولف ماهیتا جنبه سرزمینی دارد یعنی حمایتی که به موجب قانون حق مولف اعطا شده فقط در قلمرو کشوری که ان قانون در انجا اعمال می شود قابل حصول است.بدین ترتیب برای حمایت از اثار در خارج از کشور مبدا ، لازم است موافقت نامه هایی با سایر کشورهایی که این اثار در انجا مورد استفاده هستند منعقد گردد . مطابق ماده ۲۲ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان حق مادی اثر یک ایرانی یا بیگانه که برای نخستین بار در کشوری غیر از ایران چاپ یا نشر یا عرضه شده باشد از نظر این قانون، قابل حمایت نخواهد بود. برخی از حقوقدانان این راه حل را در مورد پدید آورندگان خارجی از نظر اخلاقی و حسن تفاهم بین المللی قابل انتقاد دانسته اند لذا با توجه به این نقیصه و اعتراضهای کشورهای بیگانه با تصویب قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۶ که اشعار می دارد : « در موردتکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، حمایتهای مذکور در این قانون به شرط وجود عهد نامه یا معادله متقابل نسبت به اتباع سایر کشورها نیز جاری است.»، ماده ۲۲ قانون حمایت حقوق مؤلفان تخصیص خورد و تا حدودی زمینه برخورداری بیگانگان از حقوق مادی اثرشان را فراهم آورد.
بند چهارم : مالیت داشتن اثر

معیار مالیت داشتن یک اثر از نظر قانونی تنها به قابلیت مبادله و ارزش اقتصادی آن محدود نمی شود بلکه نقش عرف و مطابقت با نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز باید مورد نظر قرار گیرد. بویژه در نظام قانونی کشور ما که مبتنی بر موازین شرعی است آثاری وجودی دارند که قابلیت مبادله با هم دارند ، لیکن از نظر قانون، ارزشمند تلقی نشده و مورد حمایت قرار نمی گیرند. مثلاً بر اساس احکام شرعی یک فیلم مستهجن، ‌یک مجسمه عریان، یک شعر توهین آمیز اثر قابل حمایت به شمار نمی آید.
بند پنجم : ثبت اثر
ثبت اثر در ایران از شرایط شناسایی اثر و برخورداری آن از حمایت قانونی به شمار نمی آید و موجد حق مؤلف تلقی نمی شود. ماده ۲۱ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان اشعار می دارد: «پدید آورندگان می‌توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه اثر خود را در مراکزی که وزارت فرهنگ و هنر با تعیین نوع آثار آگهی می نماید به ثبت برسانند. آیین نامه چگونگی و ترتیب انجام یافتن تشریفات ثبت و همچنین مرجع پذیرفتن در خواست ثبت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید». ثبت اثر درپاره ای از کشورها الزامی و در برخی دیگر اختیاری است کلمه « می تواند » در عبارت ماده مذکور نمایانگر اختیاری بودن ثبت یک اثر ادبی و هنری در ایران است . لیکن بر جهاتی که بیشتر به سود پدید آورنده است، ثبت اثر ضروری می کند. از جمله اینکه عمل ثبت، اماره شناسایی مالک اثر است و در هنگامی که حقوق مادی و معنوی او در معرض تجاوز قرار می گیرد، در مقام اثبات ادعای او در دادگاه مفید بوده و به اصطلاح اثر شکلی دارد. هم چنین ماده ۱۷ قانون فوق الذکر ، حمایت از نام ، عنوان و نشانه اثر را موکول به ثبت انها نمی داند . ماده مزبور مقرر می دارد : « نام و عنوان و نشانه ویژه ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ کس نمی تواند آنها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القا شبهه کند به کار برد. » لیکن به جهاتی که بیشتر به سود پدیداورنده است ثبت اثر ضروری می نماید ؛ از جمله اینکه عمل ثبت ، اماره شناسایی مالک اثر است و در هنگامی که حقوق مادی و معنوی او در معرض تجاوز قرار می گیرد در مقام اثبات ادعای او در دادگاه مفید بوده و به اصطلاح اثر شکلی دارد . دوم انکه در مواردی ثبت و تودیع اثر می تواند مبنای انتشار اثر و مدت حمایت قانونی به حساب امده ودر استیفای حقوق مادی او موثر باشد . البته از این رهگذر ، قدرت عمومی نیز نظارت های خود را اعمال نموده و بعضا با برقراری عوارض خاص ، درامدهایی نیز کسب می نماید . در هیچ یک از قوانین مدرن کپی رایت قید نشده که برخورداری از حمایت کپی رایت مستلزم انجام تشریفاتی همچون ثبت اثر در یک دفتر رسمی است.در واقع کپی رایت رسما همزمان با لحظه ایجاد اثر پدید می اید و حالت اجرائی می یابد . به عقیده برخی از مولفین در حال حاضر فقط ثبت نرم افزارهای رایانه ای اجباری است . به نظر می رسد با توجه به ماهیت ۲ گانه این اثار و ماده ۹ قانون حمایت از حقوق پدیداورندگان نرم افزارهای رایانه ای مقرر می دارد : «دعوای نقض حقوق مورد حمایت این قانون، در صورتی در مراجع قضایی مسموع است که پیش از اقامه دعوی، تأییدیه فنی یادشده در ماده (۸) این قانون صادر شده باشد.در مورد حق اختراع،علاوه بر تاییدیه مزبور، تقاضای ثبت نیز باید به مرجع ذیربط تسلیم شده باشد. » در لایحه حمایت از مالکیت معنوی و نیز مواد ۱۸ و ۱۹ به ثبت نرم افزارهای رایانه ای پرداخته است و در لایحه مزبور ثبت اثر را

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *