رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی شغلی، مفهوم فرسودگی شغلی، اختلافات خانوادگی

 

۴٫اختلال معده‌ای-روده ای
۴٫افزایش سوءظن به دیگران
۴٫انعطاف‌ناپذیری فزاینده، تفکر بسته و غیرقابل‌انعطاف
۵٫فرسودگی و خستگی
۵٫آمادگی بیشتر برای قبول خطا
————-
————-
۶٫تلاش برای خود درمانی (با داروها و موادمخدر)
————–
سومین مشکل افرادی که گرفتار خستگی شغلی هستند آن است که غالبا گرفتار فرسودگی نگرشی هستند. این افراد نسبت به دیگران بدگمان می‌شوند، این تمایل در آنان ایجاد می‌شود که با دیگران بیشتر مانند یک شیء رفتار کنند تا به عنوان یک انسان و در ضمن نسبت به آنان نیز نگرش منفی پیدا می‌کنند (ساعتچی، ۱۳۷۶).
چهارمین مشکل افرادی که دچار فرسودگی شغلی هستند این است که گرایش به ابطال‌سازی خود، شغل، سازمان محل کار خود و به طور کلی زندگی خود بپردازند؛ به عبارتی به تحقیر کردن خود و شغل خود و سازمان و به طور کلی زندگی خود می‌پردازند. و بالاخره افرادی که از عارضه فرسودگی شغلی در رنج هستند، احساس می‌کنند که از پیشرفت شخصی کمی برخوردارند و به این نتیجه رسیده‌اند که در گذشته صاحب پیشرفتی نبوده‌اند و در آینده نیز نمی‌توانند پیشرفتی حاصل نمایند (ساعتچی، ۱۳۷۶).
رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی شغلی
در ابتدا این نکته ضروری به نظر می‌رسد که مفهوم فرسودگی شغلی پیش از آن که به صورت نظری مطرح شود، در نتیجه کارهای تجربی و پژوهشی فراهم آمده است. در این قسمت به رویکردهای متعددی که در این زمینه مطرح شده است، می‌پردازیم.
۱)رویکرد بالینی
فرویدنبرگر (۱۹۷۹) برای اولین بار این پروژه را مطرح ساخت و از نظر ساخت و از نظرگاه بالینی، سبب‌شناسی و علایم و روند و سیر بالینی و در نتیجه درمان آن را مورد بررسی قرار داد. وی معتقد بود که نشانگان فرسودگی شغلی خودش را به صورت علایم مختلف نشان می‌دهد و این علایم بر اساس تفاوتهای فردی متفاوت است (شکاری، ۱۳۸۵).
۲)رویکرد تبادلی چرنیس
بر اساس این رویکرد مبتلا شدن به فرسودگی شغلی طی مراحلی رخ می‌دهد که عبارتند از:
مرحله اول- فشار روانی: در این مرحله علل ایجادکننده فرسودگی شغلی بر فرد وارد می‌شوند. این علل ممکن است فردی، بین‌فردی و یا سازمانی باشند.
مرحله دوم– آشفتگی روانی: در این مرحله، فرد مبتلا به فرسودگی شغلی دچار اختلالهایی در حوزه‌های روانشناختی (خستگی عاطفی)، حوزه‌های جسمانی (سردرد و خستگی) و حوزه‌های رفتاری (استفاده از الکل، اختلافات خانوادگی) می‌شود.