زیر ساختهای بانکداری الکترونیک، بانکداری الکترونیکی بین بانکی، بانکداری الکترونیک و پذیرش آن

 

ب) بانکداری الکترونیکی بین بانکی: انتقال الکترونیکی وجوه بین بانکها در کشورهای مختلف به شیوه‌های گوناگون انجام می شود. یک شیوه جهانی انتقال الکترونیکی وجوه، استفاده از شبکه سوئیفت است. بانکهای عضو در این شبکه بانک به راحتی می‌توانند به انتقال الکترونیکی وجوه بین خود بدون محدودیت مرز ودر سطح بین المللی اقدام نمایند. سوئیفت به طور معمول برای نقل وانتقال بین المللی پول بین بانکها مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر سوئیفت، کشورهای پیشرفته برای انتقال الکترونیکی وجوه بین بانکهای خود از سیستمهای داخلی نیز استفاده می کنند. به طور مثال، در کشور آمریکا از (Chips)، انگلستان (Chaps) و مالزی از (Rentas) استفاده می شود. در ایران نیز اطلاعات بانکی در سطح بین‌الملل و خارج از کشور از طریق شبکه بین المللی سوئیفت انجام می شود، اما در داخل کشور تبادلات اطلاعات از طریق شبکه تبادل اطلاعات بانکی و مرکز هماهنگی تبادل اطلاعات بین بانکی صورت می‌گیرد (کرد و همکاران، ۱۳۹۰).
۲-۱۵- مزایای بانکداری الکترونیکی
بانکداری الکترونیک دارای مزایایی به شرح زیر می‌باشد؛
۱- دقت بیشتر و بهتر در خصوص روند فعالیت اداری در تمامی مراکز دولتی و غیر دولتی.
۲- دسترسی آسانتر به اطلاعات ثبت شده در گذشته و پاسخگویی سریعتر به مراجعات مردمی.
۳- جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی و کنترل بهتر و دقیق‌تر مراکز دولتی.
۴- کاهش حجم زیادی از مصرف کاغذ در حالی که ایران یکی از بزرگترین وارد کننده‌های کاغذ در دنیا می‌باشد.
۵- امکان انتقال سریعتر اطلاعات در تمامی نقاط کشور.
۶- دسترسی آسانتر مردم به اطلاعات و اعلامیه‌های صادره از مراکز دولتی و مراکز خدمات عمومی مانند مسافرتهای خارج شهری.
۷- کاهش مسافرتهای شهری مردم که به دنبال آن کاهش ترافیک، مصرف سوخت و آلودگی هوا خواهد داشت.
۸- انتقال فعالیتها روزمره به منزل سبب حضور بیشتر افراد در منازل خود و گرمتر شدن کانون خانواده خواهد شد.
۹- در دیدی وسیعتر می‌توان افزایش آگاهی و اطلاع مردم از تحولات پیرامون خود و خصوصاً تحولات کشورهای جهان را نام برد.
۱۰- تهیه نیازمندیهای مردم از طریق این صنعت بدون نیاز به انجام مسافرتهای برون شهری و حتی خارج از کشور و کاهش هزینه‌های سنگین این مسافرتها گردیده است.
مزایای این صنعت آن چنان زیاد است که نیاز به زمان و فرصتی بیشتر دارد که در اینجا به همین اندک مزایا که در فعالیتهای روزمره وجود دارد و برای عموم جامعه قابل درک است بسنده می‌نماییم. همانطور که می‌دانیم این صنعت سبب پیشرفت بیش از حد دیگر صنایع مانند تولیدات خودرو، لوازم خانگی و… شده و این پیشرفت را می‌توان به وضوح و آشکاری فراوان حس نمود (دانایی، ۱۳۹۲).
۲-۱۶- بانکداری الکترونیک و پذیرش آن
همانطور که در مباحث قبلی بیان شد یکی از زیر ساختهای بانکداری الکترونیک منابع انسانی و مسائل فرهنگی جامعه است و اینکه تاکنون در بسیاری از کشورها بانکداری الکترونیک نتوانسته است متناسب با رشد زیرساختهای مخابراتی، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری رشد یابد به عقیده بسیاری از کارشناسان، یکی از موانع اصلی رشد بانکداری الکترونیک بحث پذیرش فناوری و پذیرش بانکداری الکترونیک است که در بسیاری از کشورها به یک مشکل عمومی تبدیل شده است. نتایج تحقیقات پیشین نشان می‌دهد که موفقیت بانکداری الکترونیک، تنها توسط حمایت دولت و بانکها حاصل نمی‌شود بلکه به پذیرش مشتریان نیز نیازمند است. از این رو می‌توان بیان کرد که مشتریان نقش مهمی در موفقیت بانکداری الکترونیکی دارند (توربان و همکاران، ۲۰۱۲). چرا که تلاشهای صورت گرفته در گسترش و توسعه خدمات بانکداری الکترونیک بدون پذیرش این خدمات از سوی مشتریان به موفقیت نخواهد انجامید. پذیرش بانکداری الکترونیک از جمله مقوله‌هایی است که طی دهه‌ های اخیر، از سوی محققان بسیاری مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا نکته حائز اهمیت آن است که در حالی که تحقیقات گذشته بیشتر بر توسعه فناوری تأکید داشتند، اخیرا جهت گیری تحقیقات بیشتر بر رویکرد تحقیقات مبتنی بر مشتری معطوف گردیده است (دانایی، ۱۳۹۲). در زمینه پذیرش فناوری، تحقیقات گسترده‌ای صورت گرفته و تئوریها و مدلهای مختلفی ارائه شده است. ازجمله تئوری رفتار منطقی، که اولین بار درسال ۱۹۷۵توسط آجزن و فیشبن در زمینه تحقیقات روانشناسی اجتماعی مطرح شد. بر طبق این تئوری رفتار افراد تحت تأثیر نیات قرار می‌گیرد و تمایل نیز خود تحت تاثیر نگرش به فناوری و هنجارهای ذهنی می‌باشد (لوکانن و پاسانان، ۲۰۱۳).
نگرش به رفتار
باورها و ارزیابی ها
رفتارواقعی
قصدرفتاری رفتاری