سازمان اسناد و کتابخانه ملی، موانع و مشکلات، انگیزه کارکنان

 

مقاومت برخی از کارکنان در برابر نیازسنجی ممکن است دلایل متعددی داشته باشد که در زیر به بیان بعضی از این دلایل می پردازیم:
الف- از آنجائیکه اجرای نیازسنجی در نهایت به تغییر در برنامه های سازمان و بهبود سازمانی می انجامد،بدین جهت ممکن است برخی از کارکنان فکر کنند که منافع و موقعیت آنان در سازمان به مخاطره بیفتد.
ب- نگرانی از اینکه ممکن است اطلاعات بدست آمده از نیازسنجی مورد سوء استفاده قرار بگیرد وبرخی از اطلاعات محرمانه در دست افرادی غیر از کارکنان سازمان یا سازمانها و شرکتهای رقیب قرار گیرد.
ج- عدم انگیزه کارکنان جهت شرکت در اجرای نیازسجی آموزشی
۲- موانع و مشکلات مالی
اجرای نیازسنجی آموزشی ،مستلزم صرف هزینه های قابل توجهی برای سازمان می شود و به دلیل مشکلات مالی سازمان ممکن است نتواند نیازسنجی را به طور کامل و همه جانبه اجراء نمود.
۳- عدم وجود نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده
برای اجرای نیازسنجی آموزشی وجود افراد متخصص و با تجربه در این خصوص ضروری استو در این مورد لازم است افراد تحصیل کرده و با تجربه در مسائل آموزشی در تیم نیازسنجی با سازمان همکاری داشته باشند و برای سایر کارکنا ن خصوصا،افرادی که مستقیما در گیر اجرای نیازسنجی می باشند ،جلسات توجیهی برگزار شود.
۴- عدم اعتقاد و اهمیت مدیران بر آموزش و نیازسنجی آموزشی
چنانچه مدیران سازمان آموزش را به منزله هزینه بپندارند نه سرمایه گذاری،اجرای نیازسنجی و برنامه آموزشی با موفقیت همراه نخواهد بود.زیرا اجرای چنین برنامه هایی به حمایت مدیران و سیاستگزاران سازمان نیاز دارد.(محمودی ده چشمه،۱۳۸۷،ص۳۷)
آشنایی با ساختار و وظایف کتابخانه ملی
مقدمه
در این بخش در ابتدا به تاریخچه کتابخانه ملی پرداخته می شود و بعد آن به اهداف و تشکیلات و سرانجام به شرح وظایف شغلها پرداخته می شود.
تاریخچه
کتابخانه ملی ایران رسما در سال ۱۳۱۶ شمسی در ساختمان نسبتا کوچکی که در اصل برای کتابخانه موزه ایران باستان در نظر گرفته بود تاسیس شد ولی پیش از آن کتابخانه های دیگری به صورت غیر رسمی وظیفه کتابخانه ملی را انجام داده اند که نخستین آنها دارالفنون بود که همزمان با افتتاح مدرسه دارالفنون در سال ۱۲۳۱شمسی به فرمان میرزا تقی خان امیرکبیر صدر اعظم ناصرالدین شاه ایجاد شد.
در سال ۱۲۷۷شمسی کتابخانه کوچکی دیگری به نام کتابخانه ملی جنب کتابخانه دارالفنون گشایش یافت.نه سال بعد یعنی در سال ۱۲۸۶شمسی این دو کتابخانه در هم ادغام شدند و با نام کتابخانه عمومی معارف آغاز به کار کرد.
بنابراین اگر قدمت کتابخانه ملی بر مبنای مجموعه اش سنجیده شود عمر کتابخانه ملی را باید ۱۵۰سال دانست و اگر نام ملاک باشد باید تاریخ تاسیس آن را به سال ۱۳۱۶ شمسی نسبت داد(کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۷۹، ۱۲-۷).
اساسنامه سازمان اسناد و کتابخانه ملی