سازمان بین المللی استاندارد، سیستم مدیریت زیست محیطی، سیستم های مدیریت کیفیت

 

۲-۸٫سیستم های مدیریت کیفیت:
نگرش سیستمی هر سیستمی را مانند سازمان,به شکل یک مجموعه از کل نگاه می کند و توجه کاملی به تعامل مستمر میان اجزاء سیستم از یک سو و تعامل با محیط بیرونی از سوی دیگر معطوف می نماید.این نگرش همچنین تلاش در بهینه سازی کل سیستم و دخالت دادن تمامی اجزاء سیستم دارد که به نحوی تحت تاثیر متغیرهای ساختاری و یا وظیفه ای سیستم قرار می گیرند و یا بر این متغیرها برای تحرک و پویایی یک سازمان,نیاز به ایجاد,توسعه و بهسازی سیستم های مدیریتی بسیاری وجود دارد.در سازمان ها به طور معمول,سیستم های مالی,منابع انسانی,کنترل تولید و … وجود دارند که جهت ارتقای اثربخشی و کارایی سازمان اجراء می شوند اما در این میان,دانشمندان مدیریت اهمیت بسزایی برای سه سیستم مدیریتی قائل هستند و آنها را به عنوان سیستم های مدیریت بهبود مطرح می کنند.این سه سیستم عبارتند از:
سیستم مدیریت ایمنی
سیستم مدیریت زیست محیطی
سیستم مدیریت کیفیت
این سه سیستم برای موفقیت در بهبود فرایندها]نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند.
سیستم های مدیریت کیفیت سعی در تضمین کردن کیفیت برای مشتری دارند و توجه شدید بر ایجاد ساز و کارهایی که منجر به رضایت مشتریان شود زیربنای مدیریت کیفیت به شمار می آید.سیستم مدیریت کیفیت,رضایت مشتریان را به عنوان هدفی برای تمام سازمان در می آورد و به این هدف جامه عمل می پوشاند.بدون سیستم مدیریت کیفیت فعالیت های بهبود و تحول در سطح سازمانی تثبیت نخواهد شد,به عبارت دیگر:سعی در بهبود سازمانی در نظر گرفتن و ایجاد سیستم مدیریت کیفیت,به منزله ساختن قصری بزرگ و زیبا بر روی ماسه و بدون پی سازی است برای مدت کوتاهی این قصر,زیبایی خود را حفظ خواهد کرد و سپس خیلی زود,در زیر وزن خود مدفون خواهد شد
کیفیت عامل جلب مشتری است و مشتری به معنای حرکت و تکاپوی سازمان است.کیفیت محصولات,نقش مهمی را در پیشرفت یک ملت ایفا می کند و فقط کیفیت محصولات است که سبب ایجاد قدرت رقابتی در بازارهای آزاد می شود.روند کنونی بازار نشان می دهد که مشتریان در جستجوی کیفیت هستند و به این دلیل,حساسیت نسبت به کیفیت و فرایند مدیریتی بوجود آورنده آن,رمز بقا در بازارها و اقتصاد جهانی است.
۲-۹٫سازمان بین المللی استاندارد:
به دنبال توافق انجام شده میان بیست و پنج کشور جهان و لندن,پس از پایان جمگ جهانی دوم مقرر شد که سازمان بین المللی استاندارد تاسیس شود.در پی این توافق در ۲۴ فوریه ۱۹۴۷ سازمان بین المللی استاندارد مستقر در ژنو تاسیس گردید.اهداف مورد نظر برای تاسیس سازمان بین المللی استاندارد,یکنواخت کردن استاندارد ها در سطح جهان,گسترش همکاری های علمی,اقتصادی و تکنولوژیکی در میان کشورهای مختلف,تسهیل تجارت بین الملل و حمایت از تولید کننده و مصرف کننده بود.
هم اکنون اکثریت کشورها در سازمان بین المللی استاندارد عضویت دارند.تدوین استانداردها در این سازمان از طریق تشکیل کمیته های فنی صورت می گیرد.موضوعاتی که تدوین استاندارد برای آنها ضرورت دارد,در کمیته های مربوطه مطرح و بررسی می شود.
پس از موافقت اعضا با مطالب پیشنهاد شده,مدارک علمی و فنی مورد نظر تهیه و جهت اعضا توزیع می شود.این مدارک پس از انجام اصلاحات مورد نیاز به صورت پیش نویس استاندارد های بین المللی در می آیند.پیش نویس های مورد نظر بار دیگر برای اعضاء ارسال می شود تا پس از انجام اصلاحات و تصویب نهایی,بصورت استاندارد بین المللی ایزو,انتشار یابند.در حال حاضر تعداد استاندارد های بین المللی بالغ بر ۱۴۸۰۰ فقره می باشد که توسط ۱۸۲ کمیته فنی و ۲۵۷۳ زیر کمیته تدوین گردیده اند.
به عبارت دیگر,”ایزو” یک سازمان غیردولتی استانداردهای غیراجباری با امکان عضویت اعضا از سراسر جهان است.نقش این سازمان تدارک و انتشار استانداردهای غیراجباری بین المللی می باشد.ایزو در واقع یک سازمان است,به این معنا که هیچ فرد,شرکت یا کشوری عضو مستقیم آن نیست.عضویت هر کشور در این سازمان بطور کلی از طریق هیئت(سازمان و یا نهاد)معتبر برقراری استانداردهای کشورهای عضو است.
۲-۱۰٫فلسفه ی دمینگ:
دکتر دمینگ یکی از شاگردان دکتر شوهارت_اولین کسی که کنترل آماری فرایند را درآزمایشگاه های بل به کار گرفت_ بود.آن دو در دهه های ۱۹۲۰,۱۹۳۰,۱۹۴۰ اوقات زیادی را با هم گذراندند.او همچنین به مدت یک سال با رونالد فیشر در مورد طراحی آزمایش ها به مطالعه پرداخت,دمینگ در حین جنگ دوم جهانی در قالب فعالیت های تولید در زمان جنگ به تدریس کنترل کیفیت آماری پرداخت.او در سال ۱۹۵۰ مفاهیم کنترل آماری فرایند و اهمیت کیفیت را به بهترین مدیران اجرایی صنایع ژاپن آموخت.به علاوه دمینگ برای کارکنان فنی این صنایع,سخنرانی هایی ایراد نمود.
دکتر دمینگ ۱۴ اصل زیر را برای مدیریت بهبود کیفیت,بهره وری و موقعیت رقابتی ارائه نموده است:
ایجاد و انتشار اهداف و مقاصد برای سازمان
مدیریت باید تعهد دائمی خود را به این اهداف نشان دهد.لازم است این اهداف,سرمایه گذاران,مشتریان,تامین کنندگان,کارکنان,جامعه و فلسفه ی کیفیت را در خود شامل گردد.این اهداف اسنادی ثابت نمی باشند و مدام در حال تغییر هستند و لازم است که از مشارکت همه ی افراد سازمان به وجود آیند.باید سازمان ها نگرشی دراز مدت,حداقل برای ۱۰ سال داشته باشند و با تعیین اهداف بلند مدت,برای باقی ماندن در کسب و کار و تجارت خود برنامه ریزی کنند.باید برای دستیابی به این اهدا
ف منابعی را به امور تحقیق,آموزش و ت
حصیلات مستمر اختصاص داد.برای اطمینان از اینکه محصول یا خدمت سازمان هیچ گاه کهنه و از رده خارج نشود,باید نوآوری را در سازمان گسترش داد و به منظور رساندن این پیام که هر فردی جزیی از سازمان است, باید یک فلسفه ی سازمانی خانواده مدار خلق نمود.
به کارگیری فلسفه ی جدید:
مدیریت ارشد هریک از کارکنان باید فلسفه ی جدید را فرا گیرند.سازمان باید در جستجوی بهبود های بی پایان باشند و از پذیرفتن محصولات نا منطبق خود داری نمایند.باید رضایت مشتری به عنوان هدف شماره ی یک معرفی گردد.زیرا مشتریان ناراضی,به خریدن محصولات نا منطبق ادامه نخواهند داد.سازمان باید به جای تمرکز بر کشف عیب,به پیشگیری از آن اقدام نماید.باید این نکته را در نظر داشت که با بهبود فرایند,کیفیت و بهره وری نیز بهبود خواهند یافت.لازم است که هر فردی در مجموعه ی سازمان,در سفر کیفیت شرکت داده شود و نگرش و برخورد او در مورد کیفیت تغییر نماید.باید با تهیه ی مدارک آماری در مورد تطابق ها و تقسیم اطلاعات مرتبط با انتظارات مشتری به بهبود کیفیت تامین کنندگان کمک کرد.