سازمان صدا و سیمای، سازمان صدا و سیما، بازاریابی اجتماعی

 

۲-۱۰-۵) سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
تقویت فعالیت های آموزشی غذا و تغذیه و هدفمند نمودن آنها .
اصلاح و بازنگری سیاست های جاری در امر تبلیغات غذا و تغذیه .
همکاری در اجرای سیاست جامع آموزش و فرهنگ سازی غذا و تغذیه کشور با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی .
تهیه و پخش تیزرهای آموزشی تلویزیونی، تهیه و چاپ مطالب آموزشی مناسب برای آموزش همگانی(بـرنــامــه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه، ۱۳۸۳).
۲-۱۰-۶) همکاری چند وزارت/سازمان (چندبخشی)
بکارگیری کارشناس تغذیه در کلیه واحدها و مراکزی که خدمات غذایی همگانی دارند از جمله دانشگاه ها، مهد کودک ها، کارخانه ها، بیمارستان ها، مراکز نگهداری سالمندان، …. (مسئول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری کلیه وزارت/سازمان های ذیربط).
گنجانیدن آموزش غذا و تغذیه در کلیه دوره های بازآموزی و آموزش ضمن خدمت، کارآموزی بدو استخدام کلیه کارکنان دولت (مسئول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت آموزش و پرورش، نیروهای نظامی و انتظامی و کلیه وزارت/سازمان های ذیربط).
تدوین جزوات آموزشی غذا و تغذیه به صورت پوستر، پمفلت و …. (مسئول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور).
ارائه الگوی استانی برای جیره میان وعده غذایی دانش آموزان با توجه به نیازهای تغذیه ای آنان (مسئول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور)
لحاظ نمودن مباحث غذا و تغذیه در مراحل مختلف بازنگری و تدوین کتب درسی (مسئول وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت بهداشت و انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور
استفاده از خدمات تخصصی بازاریابی اجتماعی و ارتباطات سلامت(بـرنــامــه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه، ۱۳۸۳).
۲-۱۱) مواد مغذی
غذاها از مواد مغذی نظیر کربوهیدرات‌ها، پروتئین‌ها، چربی‌ها، ویتامین‌ها، مواد معدنی و آب تشکیل شده اند که همه برای حفظ سلامت بدن مهم هستند. این مواد کم و بیش در همه غذاها وجود دارند. نقش این مواد در بدن به شرح زیر است:
کربوهیدرات‌ها و چربی‌ها در اصل مسئول تأمین انرژی هستند و بعضی از چربی‌ها نقش سازندگی نیز دارند.
پروتئین‌ها برای ساخته شدن و نگه داری ماهیچه‌ها، خون، پوست، استخوان‌ها و سایر بافت‌ها و دستگاه‌های بدن لازم هستند.
ویتامین‌ها و مواد معدنی در مقایسه با کربوهیدرات‌ها و پروتئین‌ها به مقدار کمتری مورد نیاز هستند، ولی به همان اندازه در حفظ تندرستی نقش دارند. بعضی از مواد اجزای ساختمانی بافت‌ها را تشکیل می دهند مثل آهن در خون، کلسیم در استخوان‌ها و دندان‌ها.
آب سالم و فیبر (الیاف گیاهی) نیز از جمله اجزای یک رژیم غذایی مناسب هستند. آب علاوه بر اینکه جزء مهم و عمده سلول‌های بدن می باشد، در انتقال اکسیژن و مواد مغذی به سلول‌های بدن، دفع مواد زائد و تنظیم درجه حرارت بدن نقش مهمی را بر عهده دارد(صادقی و همکاران، ۱۳۸۹: ۱۲).